Vlaams Parlement

Stem Mercedes in het partijbestuur

Beste partijgenoot,

Er is nood aan meer liberalisme in Vlaanderen, België en Europa.
Daarom moet Open Vld opnieuw de leiding nemen in het maatschappelijke debat. We hebben de beste ideeën en de juiste mensen om vooruit te gaan.

We moeten klare taal spreken en zeggen waar het op staat. We moeten warme en vooruitstrevende oplossingen daadkrachtig naar voor schuiven.

In de mate dat Open Vld hier in slaagt, zullen we weer aantrekkelijk zijn voor de Vlaamse kiezers en onze voorstellen kunnen realiseren.

Ik ben kandidaat voor het Open Vld-partijbestuur. Ik wil werk maken van:

1 Een ondernemend Vlaanderen 
Maar al te vaak zijn ondernemende mensen de dupe van beleid op federaal en Vlaams niveau. Wie werkt moet vooruitgaan. Stop de heksenjacht op zelfstandigen. Wie hard gewerkt heeft moet met een gerust hart kunnen genieten van een welverdiend pensioen.

2 Ploegsport in onze partij 
Samen met de input van jullie militanten werk ik in Brugge en het Vlaams Parlement voor een liberaal beleid. Een mix van samen hard werk achter de schermen en daadkrachtig optreden op de voorgrond moet onze partij op de rails zetten. In Brugge hielden we –ondanks de moeilijke nationale trend- stand. Zelf ging ik er 1600 stemmen op vooruit.

3 Expertise in stadhuis en parlement
Zes jaar geleden werd ik schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Stadsvernieuwing en Monumentenzorg in Brugge, de derde grootste stad van Vlaanderen.  In het Vlaams Parlement ben ik reeds meer dan 3 jaar actief in de commissie Energie, Wonen en Stedelijk Beleid en de Commissie Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Onroerend Erfgoed.
Deze expertise stel ik graag ten dienste van u en onze partij.

Ik vraag bij de verkiezingen voor het partijbestuur uw steun. Samen zorgen we er voor dat Open Vld weer vooruit gaat.

Met liberale groeten,

Mercedes Van Volcem