Ruimtelijke ordening

Leegstand in Brugge

“Leegstand of verkrotting van woningen en gebouwen leidt er toe dat woonbuurten in verval geraken”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Mercedes Van Volcem. ” Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimt. Woningen worden schaars, dus moeten we de bestaande zien in stand te houden”, aldus Van Volcem. “Brugge telt heel weinig leegstaande panden, dit is uitzonderlijk voor Vlaanderen.”

 

“De Woondienst is al enkele maanden bezig met eigenaars aan te schrijven waarvan we vermoeden dat hun pand leeg staat. In totaal zijn dat voor groot Brugge ongeveer 200 panden. Op vandaag zijn er 74 panden opgenomen op de inventaris leegstaande woningen. Dat komt ongeveer op 0,14% van het woningenbestand (52.000 woningen). Een normale leegstand in een stad is 3%”.

 

“Wanneer we vaststellen (na aanschrijven van de eigenaar) dat de woningen effectief leegstaan worden ze op de inventaris geplaatst. Soms stellen we vast dat woningen als tweede verblijf gebruikt worden (maar niet aangegeven zijn bij de financiële dienst om taks op tweede verblijf te ontduiken) of zijn ze in renovatie. Wanneer de eigenaar kan aantonen dat er geen sprake is van leegstand kan hij van de lijst geschrapt worden”, verduidelijkt de Schepen.

 

“Na 1 jaar leegstand komt de woning op een leegstandsregister en dient de eigenaar een leegstandsheffing te betalen. Op die manier kunnen we voorkomen dat woningen zouden verloren gaan voor de woningmarkt”, verduidelijkt Van Volcem. “Wie zijn woning niet verhuurd krijgt kan steeds contact opnemen met SVK’s (Sociale verhuurkantoren), op die manier kan men beroep doen op een premie voor eigenaars verhuurder”.