Energie

Elektrische lange wapper op komst?

In het debat over windmolens in het Vlaams Parlement pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem woensdag voor een gezamenlijke hoorzitting van de commissies Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Energie. Het ruimtelijke afwegingskader dat minister Philippe Muyters klaar zou hebben tegen de zomer, is er nog niet. Wel een discussienota. De nota wordt nu verder besproken tussen de diverse bevoegde departementen (leefmilieu, energie, ruimtelijke ordening). Het uitblijven van de discussienota leidt tot diverse weigeringen overal in Vlaanderen.

Het plaatsen van windmolens heeft een enorme maatschappelijke impact, betoogde Van Volcem. “De minister van Ruimtelijke Ordening moet waken over een goede ruimtelijke ordening. Het grote aantal vragen voor alternatieve energie en windmolens zal een impact hebben op het Vlaamse landschap. Het gaat niet om de visuele impact van windmolens alleen maar vooral om de bijkomende hoogspanningskabels die nodig zijn om die elektriciteit te vervoeren. Zo vergt het windmolenpark in zee een nieuwe hoogspanningskabel, die Elia moet aanleggen tussen Zeebrugge en Zomergem.”

“Indien massaal windmolens worden geplaatst zullen er nog meer hoogspanningskabels moeten worden bijgeplaatst. Een ware elektrische Lange Wapper door Vlaanderen,” stelde Van Volcem in de commissie Ruimtelijke Ordening.

Windmolens vergen meer hoogspanningskabels

De windmolens worden bovendien best geplaatst daar waar ze het meest renderen, in havens of in zee, maar zoals we nu al merken bij onder andere de realisatie van de Thorntonbank heeft men een capaciteitstekort bij de transmissienetwerken voor elektriciteit. Ruimtelijke Ordening moet hier rekening mee houden.

De extra netwerken zorgen er ook voor dat de distributiekosten voor de afnemer toenemen, wat tot een steeds hogere elektriciteitsfactuur leidt. Er zullen serieuze inspanningen nodig zijn om de doelstelling van dertien procent alternatieve energie te behalen.

Dit complexe debat vergt een grondig debat in de commissie, stelde Van Volcem. “Willen we een sociaal Vlaanderen waar elektriciteit betaalbaar blijft? En willen we rekening houden met leefmilieu en bekommernissen van inwoners met betrekking tot de inplanting hoogspanningskabels? Het is namelijk niet wenselijk om een elektrische Lange Wapper door Vlaanderen te bouwen”, besluit Van Volcem.