Energie

Energie

Vlaamse Regering(Cd&v, N-VA, Sp.a) en Freya verantwoordelijk voor dure energiefactuur

De SERV heeft becijferd hoe zwaar de impact zal zijn van de groenestroomkosten op de elektriciteitsfactuur. Volgens die berekening moet een particulier met een gemiddeld verbruik in 2016 circa 180 à 230 euro meer betalen. Procentueel komt dat neer op een stijging van de elektriciteitsrekening met 30 procent of meer. “De Vlaamse Regering is verantwoordelijk. Reeds in mei 2010 trok ik aan de alarmbel voor de duurder wordende energie, door overdreven subsidiëring van onder andere zonnepanelen via groenestroomcertificaten.  Diezelfde Vlaamse Regering heeft lang getalmd vooraleer het systeem grondig aan te passen. Dat scheelt heel wat procenten in de afrekening voor de consument.” Van Volcem pleit voor een volledige doorlichting van de distributienettarieven. “Onze netwerkkosten liggen een derde hoger dan in het buitenland becijferde Itinera. Het Vlaams energiebeleid moet bovendien sterker focussen op energiebesparing. De groenste energie is de energie die je niet verbruikt.”

(meer…)

Brugge Energie

VREG gooit privégegevens van klanten te grabbel na programmeerfout

Eigenaars van zonnepanelen die dinsdagavond tussen 18 en 22 uur hun meterstand wilden controleren op de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kregen persoonlijke gegevens van andere gebruikers te zien. Ze konden zelfs adressen, rekeningnummers en meterstanden aanpassen. Volgens de VREG ging het om een programmeerfout bij de installatie van nieuwe software en niet om kwaad opzet. De website was pas gisterenavond laat terug online.

(meer…)

Energie

Door oversubsidiëring zonnepanelen betalen Vlamingen € 4,59 miljard teveel voor groene energie

“Voorstel van Van Volcem uit 2010 had miljarden bespaard.” bevestigt een studie van Itinera Institute.

Zonnepanelen werden in Vlaanderen te lang zeer duur overgesubsidieerd. Dit bevestigt Itinera Institute in haar analyse. In mei 2010 vroeg Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) als eerste in een parlementair debat het stopzetten van deze oversubsidiëring. Het duurde nog meer dan een jaar voor minister Vanden Bossche het systeem mondjesmaat hervormde. Vandaag toont de analyse van het Itinera Instituut de kostprijs van het zonnepanelenbeleid: jaarlijks 31 euro per gezin voor 20 jaar ver.

“Vlamingen betalen te veel voor hun elektriciteit. Dat is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Nog bijna 20 jaar zal de consument het getalm van de Vlaamse Regering (Cd&V, N-VA, Sp.a) in zijn factuur voelen.” reageert Van Volcem.  Had de minister in 2010 het voorstel van Van Volcem gevolgd, zou dit miljarden bespaard hebben in de elektriciteitsfactuur.

(meer…)

Beleid Beleid Opinie Opinie Vlaams Parlement

Focus op Klimaat

Vlaanderen haalt haar klimaatdoelstellingen niet.   De steden moeten ook een klimaatplan opmaken.  25 % van de Vlamingen woont in de centrumsteden. De steden hebben dus een voortrekkersrol. Vlaanderen kan dit stimuleren via het stedenfonds, de stadsvernieuwingsprojecten en de stadscontracten. Groen zorgt voor leefbaarheid.  Groen zorgt ook voor opname van CO2.  De steden tellen ook het meeste gebouwen. Scholen zijn vandaag vaak slecht geïsoleerd. Waarom neemt het Vlaams Energiebedrijf geen acties om daarop in te zetten? Is er een gebrek aan daadkracht in Vlaamse Regering?  Urbanisatieplannen kan men ook klimaatbestendig maken, landbouwbeleid en havenbeleid.  Think out of the grey box, think Blue and Green.

Beleid Beleid Parlementair werk

Vergunningsprocedure voor strategische projecten (transport en energie) moet sneller

Er is een probleem met de verschillende procedures die we vandaag kennen om versterkingen van hoogspanningslijnen in te tekenen in de ruimtelijke plannen, en om daar de nodige vergunningen voor te verkrijgen. In de commissie Ruimtelijke Ordening kwam op aangeven van Bart Martens de versnelde vergunningsprocedure op woensdag 24 oktober opnieuw ter sprake. Iets waar Mercedes Van Volcem al van bij aanvang op hamert bij minister Muyters… “Er is beterschap op komst” bevestigt Muyters.

(meer…)

Brugge Tussenkomsten Vlaams Parlement

Van Volcem (Open Vld): Vlaamse regering verantwoordelijk voor stijging energieprijzen

“Als Vlamingen veel betalen voor hun elektriciteit, is dat voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering” beaamt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Twee jaar geleden bond Van Volcem reeds de kat aan de bel. In mei 2010 waarschuwde ze in een debat minister Van den Bossche (Sp.a) voor de duurder wordende stroom via het oversubsidiëren van de groene energieproductie. Open Vld formuleert zes uitgangspunten voor een beter beleid in zake (alternatieve) energie.

Zie hier de tussenkomst:

httpv://www.youtube.com/watch?v=UrSDcDLxy-A

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Energiebeleid Vlaamse Regering faalt compleet

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) maakt een sombere analyse van het energiebeleid van de Vlaamse Regering. “De dure stroom, de trage ingrepen en de verkeerde keuzes in het beleid rond hernieuwbare energie zijn stuk voor stuk jammerlijke symptomen van het gebrek aan ambitie binnen de Vlaamse Regering. De consument betaalt de rekening.” verduidelijkt ze.  Zelf schuift Van Volcem een alternatief actieplan van 140 beleidsaanbevelingen naar voren.

(meer…)

Beleid Beleid Energie Wonen

Planning renovatie Sociale Huisvesting

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) bereidt de planning voor voor de renovatie van de sociale woningen.
De doelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2020 alle daken van de sociale woningen te isoleren,  het enkel glas te vervangen door dubbel glas en energiezuinige verwarmingssystemen te installeren.  Een fraaie doelstelling, die een immense inspanning zal vergen.

Maar hoe plant men dit te doen?

(meer…)

Energie Opinie Vlaams Parlement

Indexering van de lonen

Als de prijzen voor energie stijgen dan wordt de spilindex vaak overschreden en zorgt dit voor inflatie en stijgende loonkosten voor bedrijven.  In België is het bruto-loon al zeer duur.  De loonindexering moet herbeken worden en de kosten van de groene stroomcertificaten moeten betaald worden via de begroting en niet via de factuur van de gezinnen, bedrijven, ….

Op termijn zorgt dit voor de ondermijning van de welvaart van Vlaanderen

Energie Opinie Opinie Vlaams Parlement

De Groene stroomcertificaten van de Zonnepanelen doen uw e-factuur stijgen

Niets mis met hernieuwbare energie, wel als het een beleggingsproduct wordt met een rendement van 25 procent.  De kostprijs voor zonnepanelen is enorm gedaald door zijn succes in 2008 en2009. Door de daling van de kostprijs en het vast tarief voor een groene stroom certificaat, leidde dit tot oversubsidiëring.  Niettegenstaande ik reeds in mei 2010 in de plenaire ijverde voor een snelle aanpassing, bleef de Vlaamse regering en minister Freya Vandenbossche talmen in de aanpassing van de tarieven.  Dit zal ertoe leiden dat de factuur stijgt, nog meer in 2013 en dan komt straks nog de investering van de hoogspanningsleidingen via de transmissierechten op uw factuur en moet de netbeheerder nog investeren in een nieuw net om de decentrale en nieuwe energie op het net te kunnen toelaten.

Wie zal dit betalen ?