Energie

Vlaamse Regering(Cd&v, N-VA, Sp.a) en Freya verantwoordelijk voor dure energiefactuur

De SERV heeft becijferd hoe zwaar de impact zal zijn van de groenestroomkosten op de elektriciteitsfactuur. Volgens die berekening moet een particulier met een gemiddeld verbruik in 2016 circa 180 à 230 euro meer betalen. Procentueel komt dat neer op een stijging van de elektriciteitsrekening met 30 procent of meer. “De Vlaamse Regering is verantwoordelijk. Reeds in mei 2010 trok ik aan de alarmbel voor de duurder wordende energie, door overdreven subsidiëring van onder andere zonnepanelen via groenestroomcertificaten.  Diezelfde Vlaamse Regering heeft lang getalmd vooraleer het systeem grondig aan te passen. Dat scheelt heel wat procenten in de afrekening voor de consument.” Van Volcem pleit voor een volledige doorlichting van de distributienettarieven. “Onze netwerkkosten liggen een derde hoger dan in het buitenland becijferde Itinera. Het Vlaams energiebeleid moet bovendien sterker focussen op energiebesparing. De groenste energie is de energie die je niet verbruikt.”

Op volgende video kan je de tussenkomst van Vlaams parlementslid Van Volcem in mei 2010 aangaande de groenestroomcertificaten.

 

Volledige doorlichting distributienettarieven noodzakelijk

Van Volcem pleit voor een complete doorlichting van de distributienettarieven.  “Niet enkel de GSC zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de distributiekost van de elektriciteit.“ stelt het Vlaams parlementslid. “Een studie van het Itinera Instituut uit 2011 bracht toen al aan het licht dat 37% van de elektriciteitskost bepaald wordt door de distributiekost. Deze netwerkkosten blijken een derde hoger te liggen dan in onze buurlanden. Waarom zijn de netwerkkosten zo hoog in ons land en wie wordt hier beter van?  Zijn er technologische redenen of marktelementen die deze hoge kosten verklaren? Ook VOKA pleit voor dergelijke doorlichting naar aanleiding van hun verkiezingsmemorandum 2014. Een extra motivatie voor de nieuwe Regering om er werk van te maken.” aldus Van Volcem.

“De invulling van de distributienettarieven is voornamelijk via Vlaamse wetgeving vastgelegd (o.a. de openbaredienstverplichtingen, de sociale openbaredienstverplichtingen, de groenestroomcertificaten, de WKK-certificaten, openbare verlichting, REG-maatregelen,…). De goedkeuring en controle van de tarieven ligt bij de CREG. Toch kan de CREG slechts de onredelijke kosten verwerpen.”

Energiebesparing biedt hoogste rendement

“Het beleid moet inzetten om mensen te stimuleren om energiezuinige investeringen te doen. Dat rendeert veel meer. Hoe minder men verbruikt, hoe groter het aandeel dat opgewekt wordt door de bestaande hernieuwbare energie-installaties. Zo kunnen we efficiënter en groener de 13%norm halen.”

“Bovendien is het van groot maatschappelijk belang dat we onze elektriciteit niet nodeloos duur maken. Een niet te onderschatten nadeel bij dure elektriciteit is de energiehandicap voor onze bedrijven. Door de dure stroom hebben energie-intensieve bedrijven een ernstig concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse bedrijven. Dit brengt tewerkstelling in het gedrang. Dure elektriciteit betekent ook een koopkrachtdaling voor onze gezinnen. Wat mensen aan duurdere elektriciteit uitgeven, kan men niet uitgeven op restaurant, bij de kapper of voor een verbouwing. Ook de elektriciteitsfactuur van het patrimonium van onze overheden lijden onder duurdere elektriciteit.”