Energie

Door oversubsidiëring zonnepanelen betalen Vlamingen € 4,59 miljard teveel voor groene energie

“Voorstel van Van Volcem uit 2010 had miljarden bespaard.” bevestigt een studie van Itinera Institute.

Zonnepanelen werden in Vlaanderen te lang zeer duur overgesubsidieerd. Dit bevestigt Itinera Institute in haar analyse. In mei 2010 vroeg Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) als eerste in een parlementair debat het stopzetten van deze oversubsidiëring. Het duurde nog meer dan een jaar voor minister Vanden Bossche het systeem mondjesmaat hervormde. Vandaag toont de analyse van het Itinera Instituut de kostprijs van het zonnepanelenbeleid: jaarlijks 31 euro per gezin voor 20 jaar ver.

“Vlamingen betalen te veel voor hun elektriciteit. Dat is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Nog bijna 20 jaar zal de consument het getalm van de Vlaamse Regering (Cd&V, N-VA, Sp.a) in zijn factuur voelen.” reageert Van Volcem.  Had de minister in 2010 het voorstel van Van Volcem gevolgd, zou dit miljarden bespaard hebben in de elektriciteitsfactuur.

De tussenkomst van Mercedes Van Volcem uit mei 2010: http://www.youtube.com/watch?v=UrSDcDLxy-A

4,59 miljard teveel

Het totale kostenplaatje van het gevoerde beleid bedraagt 10,35 miljard euro voor de periode 2007-2031. Dit wordt doorgerekend in de elektriciteitsfactuur van de consumenten. Itinera becijferde ook een alternatief scenario waarbij de Vlaamse Regering vanaf 2007 de ondersteuning gestaag terugschroeft. In dat scenario is de kostprijs van een groenestroomcertificaat in 2010, 250 euro in plaats van 350 euro. Dit gewijzigd beleid zou de consument 4,59 miljard bespaard hebben, aldus de studie.

 

31 euro per jaar per gezin

“Elk gezin betaalt 31 euro per jaar meer in de elektriciteitsfactuur door het subsidiebeleid inzake zonnepanelen. In 2020 bedraagt de meerkost zelfs 38 euro. De Vlaamse Regering draagt helaas een grote verantwoordelijkheid.”

“De subsidiëring van groene stroom afkomstig uit zonnepanelen is een duur verhaal maar spijtig genoeg niet duurzaam. Minister Freya Van den Bossche wist al lang dat groene stroom afkomstig van zonnepanelen overgesubsidieerd werd. Toch bleef ze talmen en daar betaalt de consument nu de factuur voor.” verduidelijkt Van Volcem. “De dure stroom, de trage ingrepen en de verkeerde keuzes in het beleid rond hernieuwbare energie zijn stuk voor stuk jammerlijke symptomen van het gebrek aan daadkracht en vooruitziendheid binnen de Vlaamse Regering. De consument betaalt de rekening.”

Asociaal beleid

Deze beleidskeuzes bevoordelen bovendien de hogere inkomens. De lage inkomens betalen mee de rekening in de elektriciteitsfactuur.  Iets wat je van een socialistische minister toch niet onmiddellijk zou verwachten.” reageert Van Volcem.

“Het spreekt voor zich dat we de ondersteuning voor de mensen die reeds zonnepanelen kochten niet konden terugschroeven. Rechtszekerheid is belangrijk. Wat de Vlaamse Regering toen wel kon doen is luisteren naar de aanbevelingen en daadkrachtig ingrijpen. In plaats daarvan heeft men getalmd en gewacht.”

In mei 2010 kregen producenten van zonne-energie nog 350 euro per groenestroomcertificaat. Toen pleitte Van Volcem in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement voor een onmiddellijke verlaging van de groenestroomcertificaten naar 250 en 175. “Hiermee wou ik de toenmalige oversubsidiëring een halt toe roepen.  De aankoopprijs van zonnepanelen was immers tot een derde gedaald. Helaas duurde het te lang eer de Vlaamse Regering drastisch durfde in te grijpen. Nu wordt duidelijk hoeveel miljarden dit voorstel had kunnen besparen.”