Ruimtelijke Ordening

Aantal beroepsprocedures van administratie gedaald

“Het aantal beroepen dat door de administratie werd ingeleid tegen stedenbouwkundige beslissingen van gemeenten en steden is drastisch gedaald in 2012.” zo blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Muyters(N-VA). “Vanaf 2012 waren het enkel nog de leidinggevende ambtenaren die een beroep konden inleiden.” aldus Van Volcem. “Een goede evolutie, waarbij de beslissing van de politici primeert op de voorkeur van ambtenaren.”

Gemeenten die aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen, krijgen sinds 1999 het statuut van ontvoogde gemeente. Dat betekent dat ze bouwvergunningen mogen afleveren zonder tussenkomst van de provincie of de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar (GSA). De provincie of het gewest kan wel nog beroep aantekenen bij het provinciebestuur of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vanaf 2012 zijn enkel de leidinggevende ambtenaren nog bevoegd om beroep aan te tekenen.

Van Volcem is tevreden met deze evolutie: ‘Het evenwicht tussen politiek en administratie moet verder hersteld worden. Een ambtenaar mag zijn voorkeuren niet in de plaats van het beleid stellen. We merken duidelijk een verschil in het aantal beroepen die ingesteld worden.”

Het aantal beroepen dat in 2010, 2011 en 2012 ingesteld werd door de Gemeentelijke Stedenbouwkundig Ambtenaar bij de deputatie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

 

  Deputatie RvVb
2010 493 188
2011 348 189
2012 27 33

 

Het aantal beroepen dat in 2012 ingesteld werd door de leidend ambtenaar is als volgt verdeeld over de verschillende provincies:

 

  Deputatie Rvvb
Antwerpen 2 7
Limburg 4 6
Oost-Vlaanderen 6 9
West-Vlaanderen 5 1
Vlaams-Brabant 10 10
Totaal 27 33

 

 

Proefproject in Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen kent het minst beroepsprocedures, terwijl Vlaams-Brabant opvallend veel beroepsprocedures lopen heeft. Voor deze beroepen wordt bijstand gevraagd aan advocaten. De procedures in Vlaams – Brabant worden deels uitgevoerd met een proefproject. Hierbij worden dossiers aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingeleid zonder bijstand van een advocaat. “Leidinggevende ambtenaren met een juridische achtergrond nemen de procedure op zich, wat kosten bespaard.” aldus Van Volcem. Het gaat tot dusver om vier dossiers, waarbij de Raad in één dossier reeds een uitspraak heeft gedaan. Momenteel wordt overwogen om het proefproject uit te breiden naar de provincie Limburg.

De vraag en het antwoord vindt u hier.