Brugge

Brugge verwelkomt wel studentenkoten

De regels voor het opdelen van een gezinswoning in studentenkoten worden heel wat strenger in Leuven. “In Brugge mag je je woning opsplitsen als deze groter is dan 180 m² bewoonbare oppervlakte. Voor 2010 moest dit zelfs 240 m² zijn.” reageert Vlaams Parlementslid en voormalig schepen van Wonen Mercedes Van Volcem(Open Vld) op de nieuwe strengere wet in Leuven. “Brugge wil een studentenstad zijn en vergunde vorig jaar 606 studentenkamers. Tegen 2015 wil Brugge 9000 studenten. Om stadsvlucht tegen te gaan moeten studenten tot 2 jaar na hun studies in hun kot kunnen blijven.In het begin hebben jonge mensen vaak nog geen zekere job om een duurder appartement te huren. Vaak keren ze dan tijdelijk opnieuw naar huis na de studies.”

Men kan geen gezinswoning meer opdelen in Leuven behalve als men een gezinswoning behoud van minstens 100m² met buitenruimte 16m². De maatregel in Leuven komt er om stadsvlucht tegen te gaan en dus de gezinswoningen te behouden in het centrum. Inwonende eigenaars met 100m² in hun woning kunnen bijkomend maximaal drie studentenkamers in te richten. Het Leuvense stadsbestuur heeft daartoe een nieuwe algemene bouwverordening uitgewerkt.

Stadsvlucht jonge mensen tegen gaan

Van Volcem heeft een alternatief voorstel om stadsvlucht van jongeren tegen te gaan. “Om stadsvlucht tegen te gaan is het nuttig om studenten toe te laten na hun studies nog twee jaar op kot te kunnen blijven. In Brugge kan dit helaas niet.  In Brugge kan je je domicilie zetten vanaf een oppervlakte van 33m² zonder gangen en sanitair.In het begin hebben jonge mensen vaak nog geen zekere job om een duurder appartement te huren. Vaak keren ze dan tijdelijk opnieuw naar huis na de studies. Verander dit en je zal jonge mensen langer bij je stad betrekken.”