Ruimtelijke Ordening

Informatie over ontwerp RUP Rustenburg

De dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge is momenteel bezig met de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rustenburg. Het plangebied van dit RUP bevindt zich tussen de Steenkaai, de spoorweg, Tempelhof en de Blankenbergse Steenweg. Om de omwonenden zo goed mogelijk in te lichten was er op dinsdag 8 mei in De Dijk een infovergadering.  Hier kan u de presentatie terugvinden.

InfovergaderingRUPRustenburg