Ruimtelijke Ordening Tussenkomsten

Van Volcem interpelleert minister Muyters over stadion Brugge naar aanleiding van uitspraak Raad van State

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem zal de minister van Ruimtelijke Ordening, Philip Muyters (N-VA) interpelleerde de minister over het stadiondossier te Brugge.  De Raad van State schorste in een arrest het deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat betrekking heeft op de inplanting van het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad van State baseert zich op het argument dat de Vlaamse Regering onvoldoende rekening houdt met het Milieu-effectenrapport, het MER.  De Vlaamse Regering had, aldus de Raad van State, alle sites moeten onderzoeken, vergelijken en had beter moeten motiveren waarom voor de Chartreuse-site is gekozen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=evoYvjaln8M

Deze schorsing heeft ook tot gevolg dat het deel van de plannen over de locatie naast het huidige Jan Breydelstadion geschorst wordt. Die plaats is door het MER immers als gunstiger beoordeeld voor de inplanting van het nieuwe stadion. Het GRUP wordt dus geschorst voor beide deelgebieden. De overige 22 deelgebieden in de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge’ blijven wel overeind. Los van de inhoud van deze schorsing stelt zich natuurlijk de vraag wat er nu dient te gebeuren.

Van Volcem zal de minister aan de tand voelen over volgende zaken:

– Wat is het standpunt van de minister ten aanzien van deze schorsing en de daarin ontwikkelde argumenten van de Raad van State ? Wat is de argumentatie van de minister en/of van de Vlaamse Regering ter zake ?
– Welke maatregelen zal de minister treffen om hieraan tegemoet te komen?
– Binnen welke termijn zal de minister deze maatregelen finaliseren ?
– Binnen welke termijn ziet de minister het finaliseren van het dossier van de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge ?

Later deze week volgt meer informatie over het antwoord van minister Muyters.