Tussenkomsten

Beleid Opinie Tussenkomsten Zeebrugge

Surfclub in Zeebrugge moet blijven

“De surfclub in Zeebrugge is een bruisende sportclub en place to be voor de jongeren. Het maakt van Zeebrugge nog een hippe Brugse plaats. De surfclub moet blijven.” stelt Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en Vlaams Parlementslid. “De ruimtelijke ordening moet er vooral zijn voor de mensen, niet alleen voor de vogels en het groen. De surfclub stoort niemand.  De wetgeving inzake ruimtelijke ordening is soms zeer onbillijk. Ze  wordt opgemaakt vanuit de adviezen van de ambtenarij. Dit is een lacune. Er is geen mogelijkheid voor nuance.  De strenge wetten zijn er voor het eigen gemak en de principes. Het vergt moed om af te wijken van een principe. Dit kan mits motivatie. Principes zijn voor je eigen gemak (rechtlijnig) maar de gevolgen zijn soms niet evenredig.”

(meer…)

Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Tussenkomsten

Van leegstand tot project

Onlangs besliste de Raad van State om de afbakening van het ruimtelijk stedelijk gebied Brugge te schorsen. Inzonderheid de deelgebieden Chartreuse en het deelgebied met betrekking tot de Spie en de Blankenbergse Steenweg. Door deze beslissing is er geen beschikbare ruimte meer om te ondernemen in de toekomst. Indien de minister snel een nieuwe gemotiveerde beslissing neemt voor 2013 kan de schade beperkt worden. Toch is er nood aan deze 106 extra hectare want onderzoek leert dat heel wat leegstaande panden in Brugge reeds herbestemd zijn de laatste 2 jaar.

(meer…)

Ruimtelijke Ordening Tussenkomsten

Van Volcem interpelleert minister Muyters over stadion Brugge naar aanleiding van uitspraak Raad van State

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem zal de minister van Ruimtelijke Ordening, Philip Muyters (N-VA) interpelleerde de minister over het stadiondossier te Brugge.  De Raad van State schorste in een arrest het deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat betrekking heeft op de inplanting van het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad van State baseert zich op het argument dat de Vlaamse Regering onvoldoende rekening houdt met het Milieu-effectenrapport, het MER.  De Vlaamse Regering had, aldus de Raad van State, alle sites moeten onderzoeken, vergelijken en had beter moeten motiveren waarom voor de Chartreuse-site is gekozen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=evoYvjaln8M

(meer…)

Brugge Ruimtelijke Ordening Tussenkomsten

Muyters moet dringend zijn huiswerk opnieuw doen

Schepen van Ruimtelijke Ordening van Brugge Mercedes Van Volcem (Open Vld) reageert op de uitspraak van de Raad van State.  Het Vlaams Parlementslid gaat de minister interpelleren in het Vlaams Parlement.

“De Raad van State schorst niet alleen het stadion deelgebied Chartreuse wegens gebrekkige motivering en gebrek aan concreet plan maar schorst in een adem ook het deelgebied die de economische groei van Brugge moest verzekeren : de Spie, Blauwe Toren, Blankenbergsesteenweg en Sint-Pietersplas.  Dit kan tot een stilstand leiden en Brugge heeft net een economische dynamiek nodig, reden waarom ik bepleiter was van extra 80 ha op de Blankenbergse Steenweg. Dit gebied moet leiden tot tewerkstelling voor onze actieve bevolking.”

(meer…)

Beleid Sint-Jozef - Koolkerke Tussenkomsten Zeebrugge

Aanleg hoogspanningskabels in woongebieden ter discussie

Mercedes Van Volcem (Open VLD) stelt de aanleg van hoogspanningskabels in woongebieden (vb. tussen Zomergem en Zeebrugge) ter discussie in de commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement. De plannen van Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, om een nieuwe hoogspanningslijn tussen Zomergem en Zeebrugge aan te leggen zorgden reeds voor heel wat ophef.