Beleid Wonen

3 miljard nodig voor renovatie sociaal patrimonium

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stelde z’n renovatieplanning voor in het Vlaams Parlement. “De cijfers geven aan dat 56% van het sociaal patrimonium aan isolatie toe is. Het gaat om 74405 sociale woningen. Meer dan 28 000 woningen hebben zelfs geen dakisolatie,” verduidelijkt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“Het budget om alle woningen te renoveren wordt geraamd op 3 miljard euro. Met beperkte middelen en de lange wachtlijsten is een andere aanpak noodzakelijk.” Van Volcem stelt voor om de 24000 zwaar te renoveren woningen te verkopen (opbrengst 2.1 miljard euro en een besparing van 2 miljard euro = 4.1 miljard euro)  en met de vrijgekomen middelen een ander sociaal huisvestingsbeleid te voeren.

Indien men toch aan renovatie vasthoudt, betekent dit dat de 24000 nieuwe sociale woningen die op stapel staan enkel voor herhuisvesting zullen dienen en er dus geen nieuwe behoeftigen kunnen worden geholpen de eerste 11 jaar. Er worden jaarlijks 2200 woningen bijgebouwd, dus om 24000 woningen te realiseren is ongeveer elf jaar nodig.

Uit de enquête blijkt dat zo’n 56 procent van de meer dan 141.000 sociale woningen vertoont één of meer gebreken en heeft dus een hoge renovatienood. Het gaat om 74505 woningen die moeten worden aangepakt. Opmerkelijk is vooral dat 38 procent van de woningen geen dakisolatie hebben. De sociale bouwmaatschappijen hebben dus hun bestaand patrimonium slecht gerund. Aan de ene kant kan je aan je dakisolatie zelfs verdienen, maar de SHM deden daar zelfs geen beroep op, stelt Van Volcem.