Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Tussenkomsten

Van leegstand tot project

Onlangs besliste de Raad van State om de afbakening van het ruimtelijk stedelijk gebied Brugge te schorsen. Inzonderheid de deelgebieden Chartreuse en het deelgebied met betrekking tot de Spie en de Blankenbergse Steenweg. Door deze beslissing is er geen beschikbare ruimte meer om te ondernemen in de toekomst. Indien de minister snel een nieuwe gemotiveerde beslissing neemt voor 2013 kan de schade beperkt worden. Toch is er nood aan deze 106 extra hectare want onderzoek leert dat heel wat leegstaande panden in Brugge reeds herbestemd zijn de laatste 2 jaar.

Van de 76 panden staan er nog 19 leeg. De rest kreeg een invulling of een herbestemming is lopende of een bouwvergunning werd afgeleverd.  Een voorbeeld van herbestemming is site Rammant in de Vaartdijkstraat. Daar is de eerste fase voor een woonproject aan de gang. “De panden die nu nog leegstaan zijn ook niet meteen van die aard om nieuwe ondernemingen te huisvesten behalve een 2-tal bedrijven op de Pathoekeweg en op de Blauwe Toren. Dit betekent dat nieuwe ondernemers weinig ruimte hebben in Brugge om zicht te vestigen. ” aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

httpv://www.youtube.com/watch?v=evoYvjaln8M&feature=feedu