Brugge

Brugs Bomencharter levert 65.575 bomen op in 3 jaar

BRUGGE – Na 3 jaar in deze legislatuur kan de Stad Brugge een uitstekend bos- en bomenrapport voorleggen: bijna 51.000 bomen werden bij geplant vorig jaar. In 2019 ging het al om 5285 bomen, in 2020 maar liefst 9305 bomen. “Bij de aanvang van de bestuursperiode legde ik me als schepen van Openbaar Domein en Groen erop toe dat we het Bomencharter zouden halen. Het charter ondertekenden we met als doelstelling om minstens 21.250 bijkomende bomen in deze legislatuur op het Brugse grondgebied te planten. Na twee jaren werd duidelijk dat deze doelstelling ruimschoots gehaald zou worden. Vandaag kan ik samen met onze dienst terecht trots zijn op wat we in slechts 3 jaar konden bewerkstelligen: 65.575 bomen erbij”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Er werden de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om meer groen in Brugge te realiseren:  “Die stappen gaan zowel over groen in de bebouwde omgeving, als over groen in het landelijke gebied, als over bijkomende bossen en natuurgebieden.  Hiervoor bied ik iedereen die meer groen wil mogelijkheden aan. Burgers die hun voortuin of gevel willen vergroenen, worden door de stad geholpen. In het openbaar domein van Brugge laat ik bomen planten. Voor de bos- en natuurgebieden laat ik beheerplannen maken en ik geef opdracht om meer natuur voor de Bruggeling te realiseren.  De stad kleurt groener en is leefbaarder geworden”, stelt Van Volcem.

“Dat omvat twee geboortebossen die de stad Brugge realiseerde, met name het Spijkerbosje in Sint Kruis en het geboortebos Foreest in Sint Michiels”, gaat de schepen verder, “Dat omvat ook bosuitbreiding aan Engelendale bij Ryckevelde door het Agentschap voor Natuur en Bos, de uitbreiding van Tillegembos en de aanplant van een groenscherm door de Provincie West-Vlaanderen via de Bosgroep Houtland aan het domein Peereboomveld, de bebossing aan Cathemgoed en Zwankendamme door de Vlaamse Landmaatschappij en diverse kleinere particuliere aanplanten via de Bosgroep Houtland en het Regionaal Landschap Houtland en Polders.”

Het werk is nog niet af

Daarnaast werden in dezelfde periode door de eerder vernoemde partners meer dan 4.000 nieuwe solitaire bomen en fruitbomen geplant op Brugs grondgebied.

“Als we het totaal aantal bomen en stukken bosgoed samen tellen, plantten we samen bijna 51 000 bomen. Daarmee is het oorspronkelijke doel al meer dan dubbel behaald. Dat betekent voor mij echter niet dat het werk af is. In de komende jaren voeren we de natuurinrichting in Beisbroek uit, waarbij het bosareaal zal uitgebreid worden. De inrichting van natte natuur aan de Blankenbergse Dijk wordt momenteel op de tekentafel vorm gegeven. Door de beheerplannen voor de Vesten en de oude begraafplaats van Assebroek, zetten we bovendien alle nodige middelen in voor het behoud van bijzondere bomen op het Brugs openbaar domein. En we voorzien ook heel wat bomen in diverse nieuwe parken: Katelijnepark, goed voor 3 hectare, park Knaepen in Zeebrugge (8 hectare), de realisatie van park Steevens bij Veltembos (2,3 hectare), Vaartbekepark in Koolkerke (1hectare), het Koning Albertpark en een nieuw Museumpark aan de tentoonstellingshal BRUSK. Ik wil ook graag het Graaf Visartpark uitbreiden.  Daarbij wordt de Filips de Goedelaan een parklaan met een groen park aan het Stilende. Het stadsbestuur zet in op leefbaarheid, groen en bomen.  Tijdens het conclaaf was meer groen en leefbaarheid ook de grootste gemene deler”, sluit de schepen af.

Overzicht geplante bomen in 2021

Waar?Aantal bomen
Geboortebos Foreest4190
300+ bomen326
Domeine Engelendale (Ryckevelde)17600
Tillegembos721
Cathemgoed3170
Geluidsberm in Zwankendamme22172
TOTAAL50985

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.