Brugge

Verhoogde zorg en toezicht voor alle Brugse zwanen

©Stad Brugge

BRUGGE – Aangezien ophokken niet langer wettelijk verplicht is, zwemmen de Brugse zwanen sinds 14 mei 2022 terug vrij rond. Tijdens de warme zomer konden deze dan ook volop genieten van hun vrijheid. Er zijn ook geen dode zwanen meer door blauwalg of botulisme. De Brugse zwanen bleven tot voor kort gespaard van de vogelgriep, maar afgelopen week zijn een aantal besmettingen vastgesteld. Hierdoor voorzien we onmiddellijk verhoogde zorg en toezicht voor alle Brugse zwanen.

Vogelgriep

Sinds november 2021 circuleert het vogelgriepvirus bij wilde vogels. Op meer dan 90 locaties werden toen besmettingen vastgesteld. Omdat dit wettelijk verplicht was, werden de Brugse zwanen toen opgehokt. In mei dit jaar werden deze weer vrijgelaten.

De zwanen bleven lange tijd gespaard van de vogelgriep, maar na één bevestigd geval, werden ondertussen 8 dode zwanen geteld op de Brugse Reien.

Waterkwaliteit

Het Stadslabo volgt de waterkwaliteit op verschillende plaatsen nauwgezet op en gebruikt ultrasone toestellen gebruikt om blauwalg te bestrijden. Dit zorgde voor een zomer zonder problemen met de bacteriën van blauwalg of botulisme. De waterkwaliteit is op peil voor de Reien, het Stil Ende en de Koude Keuken.

Verhoogde zorg

Samen met het FAVV (Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen) en het VOC (vogelopvangcentrum) stemmen we af om de zwanen zo goed mogelijk te beschermen. We voorzien verhoogde zorg voor de Brugse zwanen. We monitoren het terrein: verzorgers gaan tweemaal of driemaal per dag het terrein af om de dieren te checken op symptomen. Dode zwanen halen ze zo snel als mogelijk weg en nadien onderzoekt een labo hen. Ook zieke zwanen worden weggehaald en in isolatie geplaatst, waar hun gezondheid opgevolgd wordt door een dierenarts, verzorgers en het VOC.

Verzorgers die de voederbakken moeten vullen reinigen en ontsmetten hun schoeisel grondig voor ze naar een andere locatie gaan.

Het opnieuw ophokken van de zwanen raadt het FAVV sterk af, want één besmette zwaan in een groep zo dicht op elkaar kan voor problemen zorgen. Hen in openlucht laten en zo wat afstand creëren is in dit stadium beter.

We hopen dat de situatie snel stabiliseert en stellen alles in het werk zodat we verspreiding kunnen voorkomen.

Brugge

Werken in Sint-Pieterskerklaan op 26 september van start

sint-pieterskerklaan brugge werken gestart

Vanaf het kruispunt met de Paul de Halleuxstraat tot aan de Blankenbergse Steenweg wordt de Sint-Pieterskerklaan volledig heraangelegd. Op 26 september gaat de eerste fase, die het deel van de Sint-Pieterskerklaan tussen de kruising met de Paul de Halleuxstraat en de kruising met de Berkenstraat beslaat, van start. Door de breedte van de baan, zijn er enorm veel mogelijkheden, vooral op vlak van waterinfiltratie en vergroening.

Tijd voor nieuwe riolering

Doordat het rioleringsstelsel op verschillende plaatsen ingevallen is, namen we de Sint-Pieterskerklaan prioritair op in de plannen. We voorzien de volledige straat van een gescheiden rioleringsstelsel. Hierdoor loopt de straat minder overstromingsgevaar, omdat het regenwater en afvalwater niet in dezelfde riolering opgevangen worden. Ook de verlichting van de straat zal op een duurzamere manier verlopen, namelijk door led-verlichting. Stad Brugge zet hier op in: het stoot een stuk minder CO2 uit.

Nieuwe voetpaden, bomen, banken en groen

We vroegen de mening van de buurtbewoners tijdens een inspraakvergadering in november 2021. De wensen bleken duidelijk: minder snelheid, meer groen en genoeg parkeerplaatsen.

Deze wensen namen we mee in het ontwerp: het eindresultaat van deze werken zal van de Sint-Pieterskerklaan een veilige, groene straat maken. Het vele groen is ook een voordeel om wateroverlast te voorkomen. De planten en bomen langs de straat houden veel water op. Om meer groen te voorzien, zetten we maximaal in op het ontharden tussen het voetpad en de rijweg. Langs de parkeerstroken voorzien we ook beplanting, die door een grasstrook van een meter breed afgezoomd wordt.

Langs de kanten van de weg komen ook 140 nieuwe bomen om de tien tot twaalf meter. Iets verder uit elkaar worden zitelementen voorzien, waar wandelaars of fietsers even kunnen uitrusten.

Verkeersveilig

Van de buurtbewoners kwam de vraag om snelheidsremmende elementen te voorzien. Ter hoogte van de Gebouwendienst en de Uitleendienst komt een middengeleider, waarnaast we ook drie wegversmallingen voorzien van veilige fietsdoorgangen toegevoegen.

Genoeg aantal parkeerplaatsen

Het ontwerp voorziet per woning minstens één parkeerplaats in de directe omgeving. Dit is erg toekomstgericht: inwoners kunnen hun elektrische auto’s zo via de eigen elektriciteitsaansluiting opladen. Om zo’n aantal parkeerplaatsen te voorzien, calculeren we ook de opritten van woningen in.

De parkeerstroken voorzien we in kasseien, dit doet de brede laan smaller lijken. De breedte van de straat kan niet aangepast worden omdat er een Lijn-verbinding passeert. Om deze passage te garanderen moet de straat minstens 5,80 meter breed zijn. De rijweg zullen we in bitumverharding aanleggen en de middengeleider in mozaïkkeien, dat laatste voegt toe aan de verkeersveiligheid.

Kostenplaatje

Het totale kostenplaatje van de werkzaamheden bedraagt 3.058.006 euro (exclusief BTW), waarvan 1.9 miljoen euro ten laste van TMVW en 1.9 miljoen euro ten laste van Stad Brugge. Aannemer NV Aclagro voert de werken uit.

Fasering

Behoudens onvoorziene omstandigheden nemen de riolerings- en wegeniswerken een 190 werkdagen in beslag. In het voorjaar zijn de saneringswerkzaamheden van de nutsleidingen reeds uitgevoerd.

De werkzaamheden verlopen gefaseerd, dit om hinder te beperken.

De eerste fase: 26 september tot eind 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden): Sint-Pieterskerklaan tussen Berkenstraat (incl. kruispunt) en Paul de Halleuxstraat (incl. kruispunt)

Fase 2: januari 2023 tot half april 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden): Sint-Pieterskerklaan tussen Berkenstraat en Laconiastraat (kruispunt inbegrepen)

Fase 3: april 2023 tot augustus 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden): Sint-Pieterskerklaan tussen Laconiastraat en Korte Eriestraat (kruispunt inbegrepen)

De vierde fase: augustus 2023 tot eind september 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden): Sint-Pieterskerklaan tussen Korte Eriestraat en Blankenbergse Steenweg

Sint-Pieterskerklaan werken Brugge Openbare werken
Brugge

College keurt plan herbestrating Baliestraat goed

BRUGGE – De Baliestraat is aangelegd zonder verhoogde voetpaden, wat ervoor zorgt dat bij regenweer of wanneer men door de greppels rijdt, het water tot tegen de gevels spat. Om dit te vermijden, besliste het College van Burgemeester en Schepenen de straat opnieuw aan te leggen. “We voorzien een centrale greppel, waardoor lokale plasvorming in verzakte greppels opgelost wordt en waardoor we het opspatten van water tot tegen de gevels kunnen vermijden.” aldus Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Waterrobuust

Het College keurt het waterrobuuste plan voor de herbestrating goed. In plaats van de twee bestaande greppels aan de zijkanten komt waar mogelijk een centrale greppel. Dit kan niet overal, aangezien op een aantal plaatsen de hoogteverschillen te groot zijn. Deze greppel, centraal gelegen in de straat, zal ervoor zorgen dat het opspatten van water tot tegen de gevels niet meer gebeurt. Ook het probleem van vele lokale plasvorming, die door verzakte greppels ontstond, kunnen we zo oplossen.  

Er komen ook 5 groenzones om maximale wateroppervlakteinfiltratie te garanderen.

plan herbestrating Baliestraat openbare werken waterrobuust

Leefbare straat

In het ontwerp voorzien we heel wat geveltuinen. Dit geeft de straat een groener en gezelliger uitzicht en maakt het zo leefbaarder. Deze moeten de bewoners natuurlijk zelf aanvragen, wat kan via: https://www.brugge.be/gevelplant. Ook komen er 2 keer 3 fietsnetjes in de straat.

Kostprijs

De kostprijs voor de herbestrating wordt geraamd op 200.000,00 euro (incl. BTW). “Als Stad investeren we in het comfort van onze burgers. Deze werken zorgen ervoor dat er minder plassen op de straat liggen en dat er niet steeds opspattend water tot aan de gevels komt.” aldus Schepen Van Volcem.

Brugge

Varkens op de Kinderboerderij krijgen eigen buitenverblijf

Brugge – Op Kinderboerderij De Zeven Torentjes krijgen de varkens een eigen buitenverblijf: we voegden een uitloopweide bij hun stal. Dit moedigt hun natuurlijk instinct om veel te wroeten en te snuffelen aan.

Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek is een vaste waarde voor heel wat Brugse gezinnen en scholen. “De Zeven Torentjes is dan ook gelegen in een prachtige omgeving, waar landleven, platteland en milieu elkaar aanvullen. Een groot aantal Bruggelingen komen naar de kinderboerderij om de boerderijdieren te zien. Ik vind het een ware ervaring om buiten te wandelen tussen geiten, schapen, ganzen, kippen en nu ook langs varkens.”

Trekpleister

Op de Stedelijke Kinderboerderij De Zeven Torentjes zijn de varkens al jarenlang een grote trekpleister en de meest populaire dieren van de boerderij. “Varkens kunnen zien is een unieke ervaring. Een koe, geit of schaap kan je vaak op een weide zien staan.  Varkens zie je doorgaans nooit, aangezien ze binnen gehouden worden. Zo is de kinderboerderij niet enkel een plaats om te ontspannen, maar brengt het ook op educatief vlak wat bij. Daarom is het belangrijk dat alle boerderijdieren in levende lijven gezien kunnen worden. Mensen zijn vaak verbaasd over hoe groot en imposant zo’n varken wel niet is!”

Een nieuwe stal

Tot vorig jaar zaten de twee varkens apart in een hok, dat ruim genoeg was. “Varkens zijn sociale dieren en genieten van elkaars gezelschap. Daarom was het een prioriteit om de varkens samen in een hok te hebben, maar de varkensstal kon niet verbouwd worden omdat het beschermd erfgoed was. Als oplossing hebben we de varkens dan gewisseld met de konijnen.

In de oude varkensstal zitten er nu konijnen, waarbij ze per ras en geslacht een groot hok hebben. In de eerdere konijnenstal pasten we verschillende zaken aan waardoor de varkens nu al een volledig jaar samen zitten. “Het valt op dat de varkens hiervan genieten, ze slapen bijvoorbeeld altijd samen en zijn ook vaak samen aan het spelen.”

Een buitenverblijf om te wroeten en snuffelen

De nieuwe uitloopweide van de varkens werd op vrijdag twee september geïnstalleerd. “De varkens kunnen nu via een luikje in hun stal naar buiten. Vanaf ze hierdoor gaan komen ze terecht in een ruime uitloopweide, waar ze naar hartenlust kunnen wroeten en snuffelen.”

varkens uitloopweide kinderboerderij schepen openbaar domein

Dierenwelzijn

“We zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het welzijn van onze dieren en creëren daarom zo veel mogelijk een omgeving waarin de dieren optimaal de mogelijkheid krijgen om natuurlijk gedrag te vertonen.” In 2020 onderzocht het team van de kinderboerderij of het voorzien van een buitenverblijf aansluitend aan de varkensstal mogelijk was, maar op dat moment was dat niet haalbaar. Doordat de varkens nu een nieuwe stal hebben, is die mogelijkheid daarvoor wel gekomen. “Ik ben heel tevreden dat aan de nieuwe varkensstal ook een uitloopweide toegevoegd is. Dit laat het dierlijk instinct van de varkens om te wroeten en snuffelen toe. Varkens zijn ook enorm sociale en intelligente dieren. Om hierop in te spelen hebben we vorig jaar een grotere en nieuwe stal voorzien waarin ze samen zitten. Door een uitloopweide bij te bouwen kan er nog meer op hun natuurlijk instinct ingezet worden. Bij warm weer zal er zelfs een modderbad voorzien zijn. Deze uitloopweide is dus een echt paradijs voor de varkens!”

Nog meer goed nieuws: nieuwe schapenram

Een aantal weken geleden kon de kinderboerderij ook een nieuwe schapenram verwelkomen. “De ram, Jacob, is een prachtig Houtlandschaap. Momenteel verblijft hij nog in de stal en weide bij Raf, de geitenbok, maar binnen een aantal weken zal hij kennismaken met de ooien. Ik kijk al er naar uit om de lammetjes te zien in de lente.”

jakob kinderboerderij de zeven torentjes schepen openbaar domein
Brugge

Lopende projecten voor sociale woningen – stand van zaken

BRUSSEL – Met parlementaire vragen aan het adres van minister Demir en minister Diependaele stelde ik het probleem van het aanbodtekort op onze (sociale) woonmarkt nog eens aan de kaart. Uit de antwoorden van de ministers werd duidelijk hoeveel projecten voor sociale woningen momenteel nog lopende zijn.  

Ik bevroeg ministers Demir en Diependaele over de lopende projecten voor sociale woningen.

Vlaanderen heeft nood aan een groter aanbod sociale en betaalbare woningen. Helaas neemt het aantal gerealiseerde woningen slechts gestaag toe. Eén van de belangrijke oorzaken daarvan is de lange periode vooraleer een project effectief gerealiseerd kan worden. Vaak worden er bezwaren ingediend, volgen er beroepsprocedures en andere juridische acties. Inmiddels stijgt wel het aantal huishoudens dat op zoek gaat naar een eigen, betaalbare (sociale) woning. De meest recente cijfers van het VMSW geven aan dat de wachtlijst voor sociale woningen ondertussen 182.436 unieke kandidaat-huurders telt.

Dat cijfer neemt jaar na jaar toe en minister Diependaele (N-VA) lijkt hier geen rem op te krijgen. Om de Vlaamse woningmarkt niet verder op losse schroeven te zetten, moet het aanbod omhoog van zowel sociale als betaalbare woningen. Daarnaast moeten (sociale) woonprojecten sneller gerealiseerd worden. Zo kunnen we gestaag de wachtlijst voor sociale woningen afbouwen.

Met parlementaire vragen aan minister Demir en minister Diependaele stelde ik bovenstaand probleem nogmaals aan de kaart. Uit het antwoord van de ministers zijn momenteel 432 nieuwe sociale woonprojecten lopende, samen goed voor 9.065 nieuwe sociale huurwoningen. Hiervan zijn 35 units voor de stad Brugge bestemd. Daarnaast zijn er ook nog 208 projecten lopende met sociale koopwoningen, samen goed voor 3.417 nieuwe sociale koopwoningen.

Ik blijf verder duwen om ook het realisatieproces van woonprojecten te optimaliseren zodat we in de nabije toekomst meer en sneller kunnen bouwen. Over de beroepsprocedures en vergunningenbetwistingen konden de ministers mij geen cijfers bezorgen.

Hieronder kan je de lopende projecten terugvinden voor sociale huurwoningen

Hieronder kan je de lopende projecten terugvinden voor sociale koopwoningen

Brugge

Fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een succes!

Brugse Boomgaarden Fruitpluk succes Mercedes Van Volcem Natuurcentrum

Samen met het Natuurcentrum Beisbroek organiseerde Stad Brugge op 18 september de jaarlijkse publieke fruitpluk. Deze gaat door in de boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne. We kenden een regenachtige week, waardoor er zorgen waren over de opkomst. Toch kwamen in totaal meer dan 1200 gezinnen fruit plukken in de Brugse Boomgaarden. Door deze opkomst kunnen we wel degelijk zeggen: de fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een groot succes!

Traditie in de Brugse Boomgaarden

We houden nu al enkele jaren een fruitpluk in de Brugse Boomgaarden. De fruitbomen gedijen goed en daar laten we graag een breed publiek van meegenieten. Daarom stellen we 1 dag per jaar verschillende boomgaarden open. Die dag is iedereen welkom om te komen genieten van de beschikbare oogst. De boomgaarden bevatten een grote variatie aan perenbomen en appelbomen, waar oude rassen eet-, stoof- en ciderappelen en peren aan groeien. Ideaal om er taart, cider of appelmoes mee te maken.

Reportage Fruitpluk

Ook VRT Nieuws was aanwezig op de Fruitpluk. Bekijk de leuke beelden hieronder:

Brugge

Mini-pitch en bunkerschilderingen fleuren het Kustpark Knapen op

BRUGGE – 21 september is de officiële opening van een nieuwe mini-pitch in het Kustpark Knapen. Club Brugge Foundation kreeg deze minipitch na het winnen van de ‘More than Football’-award, en schonk deze aan Stad Brugge. Naast de mini-pitch worden ook verschillende schilderingen op de oude militaire bunkers onthuld. VZW De Batterie liet deze beschilderen door 17 jongeren uit de buurt. De mini-pitch en bunkerschilderingen zijn de eerste veranderingen in het Kustpark Knapen, maar zeker niet de laatste. We kochten dit park aan om de inwoners van Zeebrugge een plaats te geven waar recreatie, groen en rust samengaan en zijn hier volop mee bezig.

Park Knapen

Stad Brugge kocht de site Knapen om er een kustpark en een groene verbinding tussen de Stationswijk en de Strandwijk van te maken. Met dit gebied van 8 hectare groot realiseren we een nieuw en mooi park voor Zeebrugge. Het is de ambitie van Stad Brugge om Zeebrugge een plaats te maken waar men graag leeft, woont en op bezoek gaat. Als Schepen van Openbaar Domein is het voor mij belangrijk deze ambitie te verwezenlijken door veel groen in de stad te brengen, wat we met Park Knapen zeker doen.

Mini-pitch

De nieuwe mini-pitch in het Kustpark Knapen is een schenking van Club Brugge Foundation aan Stad Brugge. Verschillende inspraakmomenten maakten duidelijk dat het Kustpark Knapen de ideale locatie is om deze mini-pitch te plaatsen. Vooral omdat het project Knapen de inwoners van Zeebrugge centraal zet past dit bij de sociale component van de award.

Voor het plaatsen van de pitch, moesten we eerst een aantal zaken aanpassen. Aangezien de bestaande verharding van het oude militaire terrein niet meer zo stabiel was, werd er een nieuw betonplateau geplaatst. Het is de bedoeling om het park Knapen zo veel mogelijk te ontharden, dus besloten we dit betonplateau aan te leggen binnen de verharding die reeds in het park aanwezig is. Aannemer Verkinderen voerde dit uit in juni 2022 en in de loop van de zomer plaatste de firma MUSCO het frame voor de mini-pitch.

We kozen ervoor de minipitch tussen de bestaande luifels en bunkers te plaatsen, restanten van de legerbasis die tot 2008 in gebruik was. Daarnaast wordt de mini-pitch verlicht door een verlichtingspaal en is er toegang via 3 toegangspoortjes. Bij de definitieve parklaanleg komt ook een fietsenstalling naast de mini-pitch te zetten.

In het Brugse openbaar domein proberen we zo veel als mogelijk in te zetten op recreatie. Een aantal weken geleden lieten we aan de Kolenkaai nieuwe skatetoestellen plaatsen. Nu is er voor jongeren ook deze mini-pitch in het Kustpark Knapen. Daarnaast hebben we nog heel wat andere plannen voor de Knapensite.

Het eerstvolgende op de planning voor het park Knapen is het weghalen van de overtollige verharding en het opbreken van de bestaande gebouwen.

minipitch Club Brugge Schepen Openbaar Domein Knapen Zeebrugge

Bunkerschilderingen

De mini-pitch is geplaatst net naast de bestaande luifels en bunkers. We zetten bij deze site niet alleen in op recreatie, maar ook op het behoud van de historiek van de plaats. Stad Brugge organiseerde daarom een participatief kunstproject met VZW De Batterie, een organisatie die mensen van alle leeftijden en leefwerelden de kans geeft om via kunst hun stem te vinden.

In augustus fleurden 17 jonge kunstenaars uit de buurt de vijf bunkers op. Ze hielden hierbij in het achterhoofd de geschiedenis van de plaats: de oude militaire site. De jongeren dachten na over wat het woord ‘bunker’ en de daar bijhorende woorden ‘verdediging’ en ‘bescherming’ voor hen betekenen. Hieruit ontstonden allerlei verschillende en unieke kunstwerken.

bunkerschilderingen knapen Schepen Openbaar Domein
Brugge

Week van de mobiliteit: Van welke laan wil jij een park maken?

Ieder jaar is het van 16 tot 22 september “Week van de mobiliteit” in Vlaanderen. Deze week, die het motto #goedopweg draagt, zet in op duurzame mobiliteit en probeert zo veel mogelijk mensen te overtuigen om zich met de fiets of te voet te verplaatsen. Als Brugse Schepen van Openbaar Domein en als lid van de commissie Mobiliteit, zet ik ook enorm in op veilige, duurzame fietspaden. Naast mijn ambitie om van Brugge een veilige, duurzame fietsstad te maken, wil ik de stad ook een groene centrumstad vol bomen en bloemen maken. Vandaar mijn vraag voor jullie: “Van welke laan wil jij een park maken?”

Week van de Mobiliteit

Tijdens de Week van de Mobiliteit focust Vlaanderen op veilige fietsinfrastructuur. Dat is iets waar ik als Schepen van Openbaar Domein enorm voor ijver: veilige fiets- en voetpaden. Duurzame, slimme en veilige mobiliteit staat zowel in het Vlaamse, als in het Brugse beleid centraal.

Brugge wordt zo steeds meer een fietsstad. In 2019 keurde de Vlaamse Regering het plan Kopenhagen goed. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. In dit kader, diende het College van Burgemeester en Schepenen meteen 37 nieuwe dossiers in, die een totaalbedrag van 5 miljoen euro bedragen. Hiervan wordt 1.779.103,96 euro gesubsidieerd door Vlaanderen.

Week van de Mobiliteit goed op weg Schepen van Openbaar Domein laan tot park

Van welke laan willen jullie een park maken?

Het is van mij altijd een droom geweest om van een laan een park te maken. In het kader van de Week van de Mobiliteit is het daar dus het perfecte moment voor. Mijn vraag aan jullie: “Van welke laan willen jullie graag een park in Brugge maken?”

Brugge

Elektrische rolstoel beschikbaar voor wandelingen in Beisbroek

elektrische rolstoel Natuurcentrum Beisbroek Schepen van Openbaar Domein

Vanaf 19 september is in het domein Beisbroek een elektrische rolstoel beschikbaar. Deze is gratis te ontlenen. Zo kan iedereen de Brugse natuur bezoeken.

Deze elektrische rolstoel heeft een unieke wendbaarheid en is dus geschikt zowel voor wandelingen aan het strand als wandelingen in het bos. Zo kunnen personen met een mobiliteitsbeperking een leuke dag beleven aan het strand of in het bos. Iedereen heeft recht op ontspanning, ontmoeting en natuur.

Inspanningen om natuurgebieden toegankelijker te maken

Stad Brugge heeft al meerdere acties gesteund, die het toegankelijker maken van parken en bossen vooropstelden. Toen Brugge in 2021 als testgemeente in het project “Onbeperkt Buiten XL” stapte, was ik enorm verheugd. De bedoeling van dit project was ook om de toegankelijkheid van de vele parken en bossen in Vlaanderen te verhogen.

Bij een ontwerp van een park of bos is het voor mij altijd belangrijk dat er rekening gehouden wordt met rolstoelgebruikers. Brugge heeft heel wat mooie groene plaatsen en door zo’n initiatieven kan iedereen hiervan meegenieten.

Reservatie

Om gebruik te maken van deze elektrische “offroad” rolstoel moet je reserveren bij het Natuurcentrum Beisbroek via natuurcentrum@brugge.be of 050/329020.

Brugge

Dolomietpaden in het Graaf Visartpark en de Binnen Smedenvest vernieuwd

open Binnen Smedenvest dolomietpaden Schepen Openbaar Domein Brugge

De dolomietpaden in de Brugse Vesten waren aan vernieuwing toe: er waren veel oneffenheden en na hevige regenval ontstonden er plassen. Gefaseerd over 3 jaar zullen deze volledig heraangelegd worden. De werken in de Binnen Smedenvest zijn net afgerond: de dolomietpaden in Graaf Visartpark en Binnen Smedenvest zijn volledig vernieuwd. Het nieuwe dolomiet zal het water beter doorlaten en hierdoor zullen geen plassen meer ontstaan.

De Brugse Vesten: een aaneengesloten groene ringstructuur

De Brugse Vesten tellen meer dan 3350 bomen, waarvan er 661 ouder zijn dan 100 jaar. Het telt zelfs meer dan 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. De Vesten zijn precies een ware bomentuin. Het omvat in totaal meer dan 26 hectare groen, 15 hectare gazon en 7 hectare beplanting. De gebouwen in de Brugse binnenstad zijn erom bekend historisch te zijn, maar dat is de groene gordel rondom de stad ook.

De stadsvesten zijn erkend als groene ringstructuur. Toch zijn er bepaalde zones die deze ringstructuur onderbreken. Een zo’n zone is de Boninvest, maar deze werd begin dit jaar opgekocht door Stad Brugge. Op die manier verzekert de stad dat de ringstructuur zo veel mogelijk aaneensluit.

Ook staan de Vesten als recreatief gebied bekend. Ze zijn een belangrijke ontmoetingszone voor vele Bruggelingen. Groene stoelen en picknickbanken verfraaien de Vesten sinds de nieuwe legislatuur.

Dolomietpaden: een uitvoering in fasen

De slechte staat van de dolomietpaden zorgde ervoor dat wandelaars en lopers niet meer in dezelfde mate konden genieten van de Vesten als voorheen. Daarom worden deze nu heraangelegd. Snelle en maximale infiltratie van het regenwater wordt gegarandeerd door een waterdoorlatende fundering. Daarnaast wordt de oppervlakte behandeld met calciumchloride, wat voor een verhoogde duurzaamheid zorgt.

In het voorjaar zijn de dolomietpaden in het Graaf Visartpark aangepakt samen met het pad tussen de Bloedput en de Karel de Stoutelaan. Ook het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg is reeds vernieuwd, naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest.

In de reeds afgeronde tweede fase werd het dolomietpad in de Binnen Smedenvest heraangelegd. Dit pad loopt langs de Guide Gezellelaan, namelijk tussen de Smedenpoort en de Bloedput.

In de volgende fase staan de Buiten Smedenvest en de Buiten Boeverievest gepland, dit nog in 2022.

In totaal investeren we zo’n 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in de opwaardering van de dolomietpaden in het langste park van Brugge. Dit toont aan hoe belangrijk deze paden zijn voor mij en voor de Bruggeling.

Fasering

In 3 jaar tijd pakken we 16 zones aan. Deze kun je hieronder uitgeschreven en op het kaartje duidelijk zien:

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest
 • Buiten Boeverievest

In 2023 staan op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzetteburg)
 • Kazernevest (Conzetteburg – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggestraat)
 • Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)
Dolomietpaden vernieuwing Schepen Mercedes Van Volcem Brugge Binnen Smedenvest

Kostenplaatje

De kosten van deze werken bedragen 2,5 miljoen euro. We investeren in de Vesten omdat veel Bruggelingen deze plaats zien als het verlengde van hun eigen tuin. Door deze investering zal deze weer volledig in orde zijn voor onze inwoners en bezoekers.