Brugge

Veiligere kruising tussen Kolvestraat en Pathoekeweg: nieuwe rotonde en fietspaden

BRUGGE – Stad Brugge ondertekende het SAVE-charter in 2015, waarmee het aantoonde zich actief in te zetten voor een verkeersveiligere stad. Met het stadsbestuur werken we volop aan het aanpakken van gevaarlijke punten. Een studie van de kruising tussen de Kolvestraat en de Pathoekeweg werd gemaakt. Om dit punt verkeersveiliger te maken, komt hier een rotonde en nieuwe fietspaden.

Een nieuwe rotonde

Stad Brugge onderschreef het SAVE-charter, wat staat voor Samen Actief voor VEilig verkeer, op 6 juli 2015. Het stadsbestuur engageert zich volop om gevaarlijke of ‘zwarte’ punten in Brugge aan te pakken. Het punt tussen de Pathoekeweg en de Kolvestraat werd bestudeerd, waarna de beslissing genomen is om dit punt te verbeteren. We plannen de aanleg van een rotonde als structurele oplossing. Er komen overrijdbare delen op het middelpunt van de rotonde, om zo te verzekeren dat het vrachtverkeer van de omliggende industriegebieden de bocht kunnen nemen. Enkele lokale herstellingen aan de riolering én een verschuiving van de riolering gebeurt bij het aanleggen van de rotonde.

Ook heraanleg deel Kolvestraat

Bij het heraanleggen van de rotonde, nemen we een deel van de Kolvestraat mee. Dit zal lopen tot een beetje voorbij de kruising met de Kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat. Vanaf dit punt komt een wegversmalling tot 6.3 meter. Op het deel van de Kolvestraat dat niet heraangelegd wordt, zullen wegmarkeringen de nieuwe breedte aantonen.

Nieuwe fietspaden om veilig naar het werk te fietsen

Als schepen van openbaar domein vind ik veilige fietsverbindingen naar het werk en bedrijventerreinen enorm belangrijk. Verschillende bedrijven in de omgeving vroegen naar betere en veiligere fietspaden, zodat de werknemers met de fiets naar het werk kunnen. We zullen aanpassingen doen aan de bestaande fietspaden en nieuwe fietspaden aanleggen om dit te garanderen.

De fietsverbinding tussen Brugge en Zeebrugge, fietssnelweg F31, kruist de Kolvestraat. Dit is een groot knelpunt door het drukke verkeer van de industriezone. Provincie West-Vlaanderen zal hier een fietsbrug realiseren.

De nieuwe fietsbrug en de aanleg van de nieuwe rotonde zorgen ervoor dat het het perfecte moment is om ook aan de Zuidzijde van de Kolvestraat een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. Zo is de bedrijvenzone in de Peraltastraat ook veilig te bereiken met de fiets. Bij de aanleg van de rotonde zal vanaf de grens met de Kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat, tot aan de rotonde het bestaande fietspad meegenomen worden en een nieuw fietspad aangelegd worden.

In het deel van de Kolvestraat dat tussen de spoorwegondertunneling en de Blankenbergse Steenweg ligt, komt een zaagsnele, die meer ruimte zal geven aan het fietspad aan de noordzijde. Er komt ook een nieuw fietspad aan de zuidzijde. De fietspaden zullen 2m breed zijn.

Kostprijs en timing

De werkzaamheden aan de fietspaden aan de westelijke zijde van de Kolvestraat staan gepland in 2024. De heraanleg van de rotonde staat gepland voor 2025.

De geraamde kostprijs voor de fietspaden is 752.886,17 euro. De geraamde kostprijs voor de werkzaamheden in het oostelijke deel van de Kolvestraat bedraagt 1.896.462,41 euro. Hiervan wordt 288.936,57 euro gesubsidieerd voor 50% door Provincie West-Vlaanderen en voor 50% door de Vlaamse Overheid, sinds de Kolvestraat in 2020 goedgekeurd is als Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De stad kan hierdoor een subsidie aanvragen voor verbeteringen of vernieuwingen aan fietsvoorzieningen.

Ontwerp

Vlaams Parlement

Stormloop op de huurmarkt

Huurmarkt

(Het Laatste Nieuws*, Do. 19 Jan. 2023, Pagina 20)

De koopmarkt in het vastgoed mag dan afkoelen, de huurmarkt blijft verder verhitten. Vooral in de centrumsteden verdringen kandidaat-huurders mekaar. ”Daar zien we voor één en hetzelfde pand zelfs soms tot 80 kandidaat-huurders”, aldus expert Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep.

Sinds april is het aantal kandidaat-huurders merkelijk toegenomen, weet de huurexpert. ”Dat is ook het moment dat de verkoop van vastgoed begon te vertragen, vanwege de oplopende rente die lenen duurder maakt.” Gemiddeld kreeg Dewaele voor een huurpand in Vlaanderen zestien aanvragen voor een bezoek — veelal van starters, alleenstaanden en gepensioneerden die kleiner willen gaan wonen, maar ook steeds meer tweeverdieners die de huurmarkt afspeuren — een derde meer dan ervoor. ”Voor één op de tien verhuurpanden waren er zelfs meer dan 30 bezoekaanvragen, met uitschieters boven de 80. We zien voor een huurwoning tegenwoordig tot zes keer meer gegadigden dan voor een koopwoning. Door de aantrekkende rente en de onzekere tijden verwachten we dat dat verschil alleen nog maar groter zal worden.”

Maar omdat niet alles absurd duurder moet worden: de stormloop op de Vlaamse huurmarkt vertaalt zich niet in even fel gestegen prijzen. De gemiddelde huurprijs voor een contract voor een woonhuis dat vorig jaar in Vlaanderen bij Dewaele werd afgesloten, bedraagt 887 euro per maand. ”Er kwam gemiddeld 16 euro bij de huurprijs bij, een stijging van ‘amper’ 1,8 procent tegenover een jaar eerder.” Ter vergelijking: wie vorig jaar een huis kocht, betaalde gemiddeld zo’n 8,2 procent meer. ”Huurappartementen werden gemiddeld 4,5 procent duurder tot 753 euro per maand. Dat is 32 euro meer dan in 2021.”

Weggesmeten geld

Huren is weggesmeten geld, wordt weleens gezegd. Immotheker-Finotheker berekende wat je zou kunnen kopen voor een bedrag dat gelijkstaat aan 25 jaar huren. ”Een maandelijkse leencapaciteit van 887 euro gedurende 25 jaar maakt dat je aan de huidige hypothecaire vaste rentevoet van 3,4% 180.000 zou kunnen lenen””, weet zaakvoerder John Romain. ”Samen met 37.000 euro aan gespaarde eigen middelen en na aftrek van alle kosten zou je een woning uit de hand kunnen kopen van…. 201.063 euro.”

“Rest ons nog te vragen wat je vandaag nog hebt voor 200.000 euro. Romain: ”Niks. Voor dat budget heb je een oud huis met EPC-label F en een pak kosten aan je broek. Zo’n huis binnen de vijf jaar duurzaam maken, zoals nu verplicht is in Vlaanderen, kost nog eens minimaal 50.000 tot 60.000 euro extra. Conclusie: veel kandidaat- kopers, vooral uit de lagere middenklasse, vallen uit de boot. Huren is weggesmeten geld, maar voor sommigen is het wel de enige mogelijke oplossing.”” Het gaat echter wel om een theoretische berekening. In de praktijk zal de huurprijs gedurende die 25 jaar worden geïndexeerd, terwijl de maandelijkse aflossingen aan de bank vast zijn. Dat pleit in het voordeel van kopen.

Hier lees je het volledige artikel.

Brugge

Meer dan 600.000 euro aan Vlaamse subsidies voor het Marktplein van Zeebrugge en Park Knapen

Subsidies voor Park Knapen en Marktplein Zeebrugge

BRUGGE – Voor de projecten ‘Marktplein Zeebrugge’ en ‘Park Knapen’ ontvangt Stad Brugge Vlaamse subsidies binnen een subsidieoproep voor projecten die het watersysteem van de kustduinen versterken. In Park Knapen en op het Marktplein ontharden we meer dan 22.000 m². Hiervoor ontvangen we subsidies van 611.149,25 euro.

Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex

Via verschillende acties gaat de Vlaamse Regering de strijd met waterschaarste en droogte aan. De Vlaamse Regering zette de Blue Deal op wat projecten steunt die focussen op waterinfiltratie, het zuiniger omgaan met water en het langer bovenstrooms vasthouden van water. Via het “Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex” ondersteunt de Vlaamse Regeringen verschillende projecten die op korte termijn de watergerelateerde functies van de duinen versterken (onder andere infiltratie van water, het tegengaan van verzilting of ontharding).

Marktplein van Zeebrugge en Park Knapen

Voor Stad Brugge dienden we de projecten ‘Marktplein van Zeebrugge’ en ‘Park Knapen’ in. Bij beide projecten zetten we volop in op ontharding en waterinfiltratie. We ontharden in het 8 hectare grote Park Knapen meer dan 20.000 m² en op het Marktplein in Zeebrugge ontharden we 2.000 m². Voor Park Knapen ontvingen we een subsidie van 500.000 euro. Voor het Marktplein van Zeebrugge was dit 111.149,25 euro.

Begraafplaatsen Brugge

Eerste Natuurbegraafplaats in Brugge

natuurbegraafplaats de blauwe toren in brugge
Een voorontwerp van de Natuurbegraafplaats

BRUGGE – Omwille van grote vraag aan begraafmogelijkheden in de natuur, realiseren we in Brugge een natuurbegraafplaats. Deze legislatuur investeren we in begraafplaatsen, zo richten we onze centrale begraafplaats in als begraafpark met veel bomen en bloemen. In Brugge en omstreken was tot nu toe niet mogelijk om de as van een overledene in een begraafplaats met natuurlijke omgeving te begraven. Met de natuurbegraafplaats aan de site de Blauwe Toren komen we aan de vraag tegemoet. Er is hier reeds een begraafplaats, die we uitbreiden met een natuurbegraafplaats. In een eerste ontwerp voorzien we ruimte voor rustplekken met zitbanken en een vlonderpad.

Natuurbegraafplaats De Blauwe Toren

In 2016 is de wetgeving over natuurbegraven gewijzigd. Natuurbegraven in natuurgebieden van overheden is sindsdien mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden. Een natuurbegraafplaats is een natuurrijke zone, die de mogelijkheid biedt om as te verstrooien of een biologisch afbreekbare urne te begraven. Zo wordt de natuur niet of zo weinig mogelijk belast. Om dit te behouden, houden we de inrichting van de natuurbegraafplaats zo minimaal mogelijk. Gedenkstenen of grafmonumenten zijn niet toegestaan en er mogen enkel bloemen geplaatst worden aan de onthaalplaats.

De natuurbegraafplaats in Brugge komt in de site De Blauwe Toren. Een geschikte locatie, aangezien daar een bestaande begraafplaats is en het domein eigendom is van de stad zelf.

In het ontwerp behouden we de bestaande bomen en beplanting. Het is belangrijk dat de natuur in het middenplein zijn karakter kan behouden. Er komt een representatieve en veilige toegang tot de site en een houten vlonderpad zorgt ervoor dat de ondergrond beschermd blijft. Op die manier ondervindt de omgeving geen overlast van de vele wandelaars. Het vlonderpad zal bestaan uit Europees hout, wat de duurzaamheid van de natuurbegraafplaats verduidelijkt. Langsheen het vlonderpad komen verbredingen, die rustplaatsen met zitelementen voorzien.

Kostenplaatje en timing

We plannen om de werken na het broedseizoen in het najaar van 2023 uit te voeren. Het kostenplaatje van de natuurbegraafplaats is geraamd op 544.146,66 euro (inclusief btw).

Site
Brugge Openbaar domein Openbare werken Parlementair werk

Vlaanderen overweegt tijdelijke voetgangersbrug aan defecte Krakelebrug

Een nieuw hoofdstuk in de kroniek van de Brugse bruggen lijkt aangebroken. Medio 2023 vangen de werkzaamheden aan die de Steenbruggebrug zullen vervangen door twee nieuwe bruggen, én op een vraag van Mercedes Van Volcem liet minister van mobiliteit Lydia Peeters zich ook uit over de toekomst van de Krakelebrug.

Krakelebrug

Recent voer een binnenvaartschip tegen de Krakelebrug die zeer ernstige schade opliep. Niet veel later kwam opnieuw een schip in aanvaring met de benedenbrug aan de verbindingsluis, vlakbij de Boudewijnbrug. Die schade viel gelukkig mee en snel kon de brug weer naar behoren draaien, al was er een week later een technisch euvel waardoor de brug niet meer kon sluiten. “Op korte tijd vond een reeks onvoorziene gebeurtenissen plaats die mogelijks een enorme impact konden hebben op de mobiliteit van en naar onze stad. De Krakelebrug werd buiten dienst gesteld en daar moet dringend een oplossing voor komen. Ik pleitte bij de minister om snel te schakelen en te voorzien in de vervanging ervan. De minister heeft de Vlaamse Waterweg nv nu gevraagd om een nieuwbouwdossier op te starten. Daarnaast wordt ook overwogen om een tijdelijke voetgangersbrug te plaatsen.

In mijn vraag aan de minister vroeg ik ook naar de staat van enkele andere belangrijke bruggen in en rond onze stad.

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Brugge

#Vogeltelweek: Brugse leerlingen tellen vogels

Brugge – Natuurpunt roept jaarlijks op om vogels in de tuin te tellen. Vorig jaar, in 2022, gaven educatieve medewerkers van het Natuurcentrum in Brugge voor het eerst introductielessen om leerlingen vogels te leren tellen. Ook dit jaar leren Brugse leerlingen aan de hand van verrekijkers en zoekkaarten om alle vogels op de speelplaats te spotten.

Natuurpunt: het Grote Vogeltelweekend

Natuurpunt organiseert het Grote Vogeltelweekend op 28 en 29 januari. Ze vragen om de vogels die in je tuin neerstrijken te tellen. Dit zorgt voor waardevolle data voor een groot vogelonderzoek in Vlaanderen. Wie wil, kan hieraan meedoen. Ook in Brugge zijn we enthousiast om hieraan mee te doen. Om de scholen even enthousiast te maken en de leerlingen het vogelspotten aan te leren biedt het Natuurcentrum Beisbroek introductielessen aan. Hierbij komen educatieve medewerkers van het Natuurcentrum tussen 9 en 25 januari langs. Dit ter ere van de “Vogeltelweek voor scholen”, waarbij leerlingen tijdens de pauze vogels kunnen tellen. Deze week gaat van 23 tot 27 januari door.

Vogeltelweek voor scholen met verrekijkers en zoekkaarten

De introductielessen worden aangeboden aan leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De leerlingen leren om de meest voorkomende vogels te herkennen. We zorgen ervoor dat ze een pakket met zoekkaarten, verrekijkers, telformulieren en een vogelgids kunnen gebruiken. De vogels, die de leerlingen tijdens hun introductieles spotten, kunnen ze aanduiden op hun telformulier en aan Natuurpunt bezorgen.

De scholen zijn enthousiast

Er zijn reeds 15 klassen ingeschreven om een introductieles te krijgen. De Brugse scholen dragen op deze manier hun steentje bij. Vorig jaar, in 2022, namen 13 Brugse klassen deel aan de Vogeltelweek voor scholen. 516 leerlingen namen deel en telden in totaal 11.700 vogels. De huismus werd hierbij het vaakst gezien, met de koolmees op de tweede plaats op de voet gevolgd door de vink. Benieuwd welke resultaten deze editie zullen opleveren!

Wil je zelf ook vogels turven tijden het Grote Vogeltelweekend? Ga naar de website van Natuurpunt om alle informatie te vinden en gebruik zeker een telformulier!

Brugge

98 Nieuwe bomen in Sint-Michiels en Sint-Andries

bomen 98 nieuwe sint-michiels sint-andries mercedes van volcem openbaar domein schepen brugge

BRUGGE – Het Brugse stadsbestuur zet zich volop in voor leefbaarheid, groen en bomen. Bomen zijn onze paraplu’s en parasols. Ieder jaar plant de stad meer dan 300 bomen aan op het Openbaar Domein. In Sint-Michiels en Sint-Andries zullen in de loop van januari 98 bomen aangeplant worden. Zo zorgen we voor groenere en meer leefbare wijken.

Sint-Michiels

  • Langs de Veeweide planten we 31 meerstammige en hoogstammige bomen aan. We kozen voor hoogstammige magnolias, hoogstammige sierkersen, hoogstammige meidoornen, meerstammige Chinese esdoornen en meerstammige sierkersen.
  • In het Albert Dyserynckpark planten we 5 fruitbomen (3 appelbomen en 2 perenbomen) en 6 parkbomen (2 magnolia’s, 2 Japanse honingbomen, 1 tupeloboom, 1 linde) aan.
  • In het Edgard de Smedtplantsoen komen 13 nieuwe bomen (5 zilveresdoorns, 5 rode esdoorns, 1 geelhout, 1 gele kornoelje, 1 Anna Paulownaboom).
  • Langs de Heidelbergstraat zullen we 5 nieuwe bomen aanplanten (veldesdoorns).
98 nieuwe bomen brugge sint-michiels sint-andries

Sint-Andries

  • In de Doornstraat komen 15 nieuwe bomen. We kozen voor perzisch ijzerhoud, hoogstammige sierkersen en winterlindes.
  • Langs het Hazenpad komen 3 nieuwe bomen aan het einde van de straat (magnolia, gewimperde linde, sierappel). Een hiervan is een “sierappel” een boom die prachtige witte bloesems krijgt in de lente en in de zomer oranjerode vruchtjes.
  • In Hertsvelde planten we 3 bomen op het speelplein en 1 boom op de grote groenzone gelegen tussen de bebouwing. (Japanse honingboom, kersenbloesem, veldesdoorn, sierkers).
  • In het park Koude Keuken en Bloemenoord planten we 15 bomen aan. (3 moerascipressen, 2 zilveresdoorns, 2 zwarte elzen, 2 Amerikaanse amberboom, 1 zwarte tupeloboom, 2 scharlaken eiken, 1 iep ‘frontier’ en 1 Japanse schijniep) .
  • We planten 1 parkboom (Amerikaanse tulpenboom) in Les acacia’s ter vervanging van een dode boom (deze werd vorig jaar ecologisch geveld).
98 nieuwe bomen sint-michiels sint-andries brugge

Fleurige en kleurrijke wijken

De aannemer zal de plantvakken maken en aansluitend de bomen aanplanten vanaf 16 januari 2023. De bomen zorgen voor een groenere, meer leefbare straat of buurt. In straten en wijken, kiezen we er altijd voor om kleinere bomen aan te planten.

Hoogstammige sierkers (links) – Perzisch ijzerhout (rechts)
Meerstammige chinese esdoorn (links) – Meerstammige sierkers (rechts)
Hoogstammige meidoorn (links) – Winterlinde (rechts)
Vlaams Parlement

Kustlaan N34: gevaarlijke verkeerssituatie

Op de kustlaan (N34) tussen Zeebrugge en Blankenberge, in de richting van Zeebrugge, tussen kilometerpaal 10.4 en 10.2 bevindt zich een gevaarlijke verkeerssituatie.

Het zicht op de in- en uitrijweg voor KSA, Chiro en Scouts wordt vaak belemmerd door het grote aantal vrachtwagens met trailers geparkeerd op de Kustlaan N34. Hierdoor moeten bezoekers telkens op goed geluk oversteken met de auto. Ik stelde dit probleem bij minister Peeters aan de kaart. Zij liet mij weten niet op de hoogte te zijn van het probleem. Het AWV zal samen met de stad Brugge en Blankenberge in overleg treden, om snel tot een oplossing te komen.

Kustlaan N34

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Brugge

Kinderboerderij De Zeven Torentjes ambieert Levend Erfgoedhoflabel

Brugge – Kinderboerderij De Zeven Torentjes heeft heel wat boerderijdieren, waarvan meerdere behoren tot een Belgisch streekeigen ras. De dieren op de Kinderboerderij zijn educatief belangrijk. Bezoekers kunnen hier met deze oude Belgische rassen kennismaken, maar we houden zo ook het dierenbestand van deze bedreigde rassen in stand. We ambiëren om in april 2023 het Levend Erfgoedhoflabel te mogen ontvangen, wat een erkenning van het in stand houden van unieke, oorspronkelijke rassen zou betekenen.

Levend erfgoedhoflabel: een unieke erkenning

Kinderboerderij De Zeven Torentjes is al een aantal jaar lid van vzw Steunpunt Levend Erfgoed. Ze komen op voor het bewaren van oude en streekeigen rassen. Het is vzw Steunpunt Levend Erfgoed die het Levend erfgoedhoflabel uitreikt aan de houders van authentieke erfgoeddieren. Slechts 9 boerderijen in heel Vlaanderen hebben dit label, in West-Vlaanderen zijn dat er zelfs maar twee. Voor onze authentieke Brugse Kinderboerderij zou dit label een unieke erkenning zijn.

In februari is een controlebezoek gepland. Hierna beslist vzw Steunpunt Levend Efgoed of de Kinderboerderij het Erfgoedhoflabel mag ontvangen. De Kinderboerderij organiseert op Erfgoeddag een evenement waarbij verschillende ambachten met dieren en streekeigen rassen in de kijker worden gezet. Het zou heel fijn zijn moesten we het Levend Erfgoedhoflabel in ontvangst kunnen nemen op Erfgoeddag, die in 2023 het toepasselijke thema ‘beestig’ heeft.

Kinderboerderij De Zeven Torentjes houdt het levend erfgoed mee in stand

De Zeven Torentjes huist 55 boerderijdieren. West-Vlaams Rode koeien, Houtlandse en Vlaamse schapen, Vlaamse geiten, konijnen (Vlaamse Reus, Blauw Van Ham, Belgisch Haaskonijn), varkens (Kruising Belgisch landras-Piétrain), kippen (Basssette, Doornikse, Kriel, Goudbraken) , ganzen, eenden, kalkoenen, een paard (Fjord) en een ezel.

Op de Kinderboerderij kweken we bewust met streekeigen rassen. Op die manier kunnen bezoekers in een authentiek beschermd kader met deze rassen kennismaken. Daarnaast houdt het ook het dierenbestand op de boerderij op pijl en houdt bedreigde rassen mee in stand.

In elke stal en aan elke weide hangt in de Kinderboerderij een informatief bord over de aanwezige dieren. Op die manier leren de bezoekers bij over de verschillende rassen. Dit gaat van hoe ze te verzorgen, wat te eten en wat uniek is voor het specifieke ras. De Kinderboerderij biedt ook workshops aan aan scholen. Ook worden voor het ruimere publiek interessante evenementen georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld jaarlijks de Schaapscheerdag, waarbij we demonstreren hoe een schaap geschoren moet worden, alsook hoe wol gewassen, gekleurd en bewerkt is.

Brugge

Nieuw leven op de Kinderboerderij: welkom kalfje Kamiel!

nieuw kalfje kinderboerderij de zeven torentjes openbaar domein

BRUGGE – Paula, de West-Vlaams Rode koe, heeft op 13 januari gekalfd. Kinderboerderij De Zeven Torentjes gaat zo van 55 naar 56 boerderijdieren. Het nieuwe stierkalf, Kamiel genaamd, stelt het goed.

Welkom, Kamiel!

Op de Kinderboerderij waren voordien 55 boerderijdieren, dat zijn er nu 56! Paula was reeds bij de eerste poging drachtig. Een koe draagt, net zoals een mens, 280 dagen. We hebben vol spanning gewacht op de geboorte en op vrijdag 13 januari was het zover. Voor velen een ongeluksdag, maar op de Kinderboerderij helemaal niet. Een kalf verblijft normalerwijze op de Kinderboerderij bij de moeder, maar Paula liet Kamiel niet drinken. Hierdoor krijgt Kamiel de fles.

Betere toegankelijkheid

We plannen om de wandelpaden op de Kinderboerderij heraan te leggen in dolomiet. Momenteel liggen de wandelpaden in kasseistenen, wat moeilijk toegankelijk is. Om iedereen van de Kinderboerderij te laten genieten, komen er wandelpaden in dolomiet.

nieuw leven op de kinderboerderij kalfje kamiel