Het zijn moeilijke tijden: een hoognodig pleidooi voor onze toekomst

17 dec

BRUSSEL – Vandaag staat het dossier omtrent het stikstofbeleid op de Vlaamse regering, nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen met zijn stikstofarrest het vorige beleid vernietigd heeft. Strenge normen zijn dringend nodig, want 80 procent van de Vlaamse natuurgebieden kreunen onder te veel stikstof.  Als Vlaams parlementslid en schepen van openbaar domein en ook natuur ijver ik voor onze natuur.  Natuur is belangrijk en het staat buiten kijf. 

In Brugge investeren we ook in natuur en natte natuur. We hebben zelfs een beheerplan opgemaakt om van Klein Appelmoes een natuurreservaat te maken.   Ook de Assebroekse Meersen is een prachtig gebied. Brugge telt vandaag 1240 ha natuur en bos. Bijna 10 procent van onze oppervlakte.  Elke dag ijver ik voor meer natuur, meer bos en meer bomen. De landbouw  in Vlaanderen is vandaag de hoofdverantwoordelijke voor het hoge stikstofgehalte op bepaalde plaatsen. De landbouw moet zich transformeren. 

Zo is in het scenario dat de regering uitwerkt sprake van het stopzetten van een 50-tal piekbelasters. Varkens- en kippenhouders zonder uitstootarme stallen moeten hun stikstofuitstoot met 60 procent verminderen. Maar er blijven nog te veel knopen over om vandaag te landen. 

  1. Hoeveel budget maakt de regering vrij om getroffen boeren te vergoeden? 
  2. Volgt er investeringssteun voor emissiearme stallen? 
  3. En neemt ze specifieke maatregelen om de vee​stapel af te bouwen?

Ook de Nederlandse stikstofplannen werpen hun schaduw over de Vlaamse onderhandelingen. De regering- Rutte zou liefst 25 miljard uittrekken om de stikstofuitstoot te drukken. De 100 miljoen euro die Vlaanderen voorlopig vrijmaakt, is ontoereikend. Open VLD wil in één ruk ook een akkoord over de betonstop bereiken. Kostprijs ook 30 miljard. 

Beide dossiers dreigen veel geld te kosten. Niets doen kost nog meer! Natuur verdwijnt, geen beleid stikstofbeleid zet ook mogelijks veel nieuwe investeringen on hold. Overstromingen richten ravages aan.  Het in de hoogste tijd om stikstof aan te pakken en de bouwshift te realiseren. Maar! Bij deze dossiers ben ik ook zeer bezorgd over het schrappen van ruimte voor wonen.  Hoe minder aanbod aan nieuwe woningen, hoe hoger de prijs zal zijn. 

De prijzen van woningen zijn de laatste twee jaar gestegen, gelukkig staat de rente zeer laag.  Toch is het belangrijk waakzaam te zijn want de woonkosten zijn de belangrijkste kost voor elk gezin.  Ieder gezin betaalt vandaag een lening en energiekosten of huur en energiekosten. De woonkosten stijgen voor iedereen. Reeds jaren pleit ik voor minder registratierechten (wat nu een feit is) maar ik ben grote voorstander van de huurbonus en van de renovatiebonus en van de BTW voor nieuwbouw aan 6 procent

Ook nieuwe woonvormen en huisdelen kunnen toegemoet komen aan betaalbaar wonen. We moeten geld vrijmaken voor minder stikstof, minder aansnijden van open ruimte maar ook voor betaalbaar wonen. We zitten volop in transitie maar we moeten ook denken aan elk gezin en de toekomst van onze kinderen die graag gezond willen wonen, in een mooie omgeving vol groen en natuur maar ook betaalbaar moeten kunnen wonen en nog een woning moeten kunnen aanschaffen. Betaalbaar wonen betekent ook een betaalbare energiefactuur.  Graag verstandige keuzes en met oog voor bevoorradingszekerheid.  Vreemd hoe Vlaanderen en Nederland de zaken anders benaderen.  Kernenergie als mogelijke oplossing voor een duurzaam klimaatbeleid in Nederland en gascentrales en wind in Vlaanderen.  Neem geen wilde gokken over onze toekomst aub!   Doe het licht niet uit, hou het warm, betaalbaar en efficiënt aub. 

Coronaterrassen mogen blijven staan in Brugge: “Horeca kans bieden om bezoekers op veilige en comfortabele manier te ontvangen”

17 dec

BRUGGE – Brugge biedt horecazaken met gevelterrassen de mogelijkheid om het toegestane tijdelijke coronaterras toe te voegen aan het permanente terras tijdens de wintermaanden. Daarnaast krijgt de horeca gelegen in een beschermd stadsgezicht uitzonderlijk de toestemming om de vaste constructie te laten staan in de periode tussen de kerst- en paasvakantie. “De grotere terrassen zorgen ervoor dat de Brugse horeca-uitbaters hun bezoekers op een comfortabele en veilige manier kunnen ontvangen”, zegt schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

De ‘coronaterrassen’ zijn de voorbije twee jaar een vertrouwd zicht geworden in heel wat steden en gemeenten. In Brugge is dat niet anders. Horeca-uitbaters in de Breydelstad kregen toestemming om hun terras tijdelijk te vergroten of langer te laten staan en ook deze winter zal dat het geval zijn. Het college van burgemeester en schepenen besliste maandagochtend om aan horecazaken met gevelterrassen de mogelijkheid te bieden om het toegestane tijdelijke coronaterras toe te voegen aan het permanente terras. De betreffende horecazaken ontvangen eerstdaags een brief met de vraag om hun voorkeur te laten weten. Wie het terras in de breedte uitbreidde, zal opnieuw de toelating van de buur moeten vragen

Veilig en comfortabel bezoekers ontvangen

Daarnaast verleent het stadsbestuur – net zoals vorig jaar – uitzonderlijk de toelating aan de horeca gelegen in een beschermd stadsgezicht om de vaste constructie te laten staan in de periode tussen de kerst- en de paasvakantie. In normale omstandigheden moeten horecazaken die liggen in een beschermd stadsgezicht hun vaste constructie afbreken en verwijderen. Nu mogen ze ook tijdens de wintermaanden blijven staan. “Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn de uitbatingsmogelijkheden opnieuw beperkt. Net zoals vorig jaar verlenen we daarom uitzonderlijk de toelating aan de horeca gelegen in een beschermd stadsgezicht om de vaste constructie te laten staan”, zegt Van Volcem. “Deze maatregel bespaart de betrokken uitbaters de kosten voor afbreken, stapelen en opbouwen. Bovendien zorgen de grotere terrassen ervoor dat de Brugse horeca-uitbaters hun bezoekers op een comfortabele en veilige manier kunnen ontvangen.” 

Jozef Suvéestraat

Vorig jaar werd de Jozef Suvéestraat tijdelijk verkeersvrij gemaakt om de plaatselijke horeca de mogelijkheid te bieden om hun terras uit te breiden naar aanleiding van de coronamaatregelen. Het stadsbestuur liet een bevraging uitvoeren in de Jozef Suvéestraat voor het permanent verkeersvrij maken van de straat. Schepen Van Volcem: “Deze bevraging werd quasi unaniem positief beantwoord. Daardoor wordt het gedeelte van de Jozef Suvéestraat tussen de Waalsestraat en Park permanent verkeersvrij en kunnen de coronaterrassen als permanent toegestaan worden.”

Vanaf 1 januari 2022 is de gangbare terrastaks ook van toepassing op het toegevoegde coronaterras.

Onthulling nieuw kunstwerk en straatmeubilair op nieuw Beursplein

16 dec

BRUGGE – Stad Brugge besliste om met de bouw van het BMCC onmiddellijk ook de omgeving en omliggende straten te vernieuwen. “De omgeving moest in harmonie zijn met dit prachtige gebouw en zowel de ondergrond als de bovengrond werd volledig aangepakt.  We hebben dus niet enkel een gebouw gezet maar minstens ook evenveel aandacht gehad voor de omgeving”, zegt schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Er werd ook geinvesteerd in een nieuw plein met respect voor de bomen, maar ook in een nieuw kunstwerk en mooi straatmeubilair.

Vanaf de start van het project was het de ambitie om los van de ‘binnenkant en de buitenkant van een nieuw gebouw’ ruimer te gaan en resoluut te kiezen voor een stadsvernieuwingsproject. Van gevel tot gevel ging het over: de Hauwerstraat (volledig), de Maagdenstraat (tussen Smedenstraat en Hauwerstraat), de Sint-Maartensbilk (volledig), de Zwijnstraat (volledig) en het Beursplein zelf. Om de nabijgelegen Smedenstraat te versterken werd ook de volledige Kegelschoolstraat aangepakt.

Op het vorige Beursplein bevonden zich op de hobbelige kasseien een 80-tal betalende parkeerplaatsen. Die worden nu ruimschoots gecompenseerd door de nabijgelegen uitbreiding van parking Centrum Zand met 633 extra parkeerplaatsen.

Onder het nieuwe gebouw is een ondergrondse parking voorzien, maar die is specifiek voorzien voor buurtbewoners en voor standhouders bij activiteiten in het BMCC. “We kozen resoluut niet voor een parkeerpleintje in het hart van de stad, maar wel voor kwalitatieve publieke ruimte”, klinkt het bij de schepen van Openbaar Domein.

Aan de kant van de Zwijnstraat wordt zo een nieuw plein gecreëerd. “Een echt voorplein en een entree voor de nieuwe publiekstrekker die het BMCC zal zijn. Het ‘pleingevoel’ wordt versterkt omdat er zowel voor de wegenis als voor het plein zelf gebruik gemaakt is van uitgewassen beton, waardoor de site als één geheel oogt. Het wordt een nieuwe ontmoetingsplek voor de buren, Bruggelingen en toeristen”, duidt Van Volcem uit. De ondergrondse fietsenstalling voor meer dan 200 fietsen die ook door de bezoekers van The Student Village gebruikt wordt, laat het plein echt als plein fungeren.

Vanaf de start van het project was het maximaal behoud van de beuken op de site een belangrijk uitgangspunt. Dat was al van bij de opdrachtomschrijving in het bestek zo omschreven en werd doorheen het volledige traject streng bewaakt. Tijdens het bouwproces kregen de bomen dan ook bijzondere aandacht. “Zij zorgen voor een groene omkadering en vormen de longen voor deze buurt. Ik ben dan ook opgetogen dat de goede zorgen hun vruchten hebben afgeworpen”, aldus Van Volcem, “De bomen en hun wortels kunnen zich nu in nog betere omstandigheden ontwikkelen. De auto’s kunnen niet meer tot tegen de stammen parkeren. Er werd een smalle goot tussen de bomen aangelegd die meer waterinsijpeling toelaat en er kwamen extra boomvakken. Het groene karakter blijft op die manier behouden. En op de hoek van de Zwijnstraat en Sint-Maartensbilk werd een Magnolia Kobus geplant die in de lente wondermooi zal floreren”, legt Van Volcem uit.

Er werd een visuele link gemaakt met de recent heraangelegde Vrijdagmarkt. De materialisatie en bestrating van ’t Zand werd doorgetrokken in het aantakkende stuk Hauwerstraat. Zo word je vanaf ’t Zand en de Vrijdagmarkt als het ware geleid naar het volgende plein aan de Zwijnstraat. Op het nieuwe Beursplein worden trouwens ook dezelfde verlichtingspalen gebruikt, wat zorgt voor een aantrekkelijk in elkaar overvloeien van beide sites. Op de gevels van de gebouwen langs de site werden Brugse lantaarns geplaatst, passend binnen het kenmerkende straatbeeld. In de gevels van BMCC werden vlakke verlichtingsarmaturen ingebouwd die ook nog eens extra het pleingevoel benadrukken.

Ondergronds werden alle nutsleidingen aangepakt en het project werd voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Bij alle woningen zijn nu gescheiden rioleringen aangekoppeld of zijn er wachtaansluitingen geplaatst. Zodat men bij eventuele latere verbouwingswerken perfect kan aansluiten op de nieuwe riolering. Een goede zaak voor de omliggende straten én voor het milieu.

Van aanvang was het de bedoeling om een nieuw kunstwerk te integreren op een prominente plaats in het Brugse stadsbeeld. Het ontwerpteam en Eduardo Souto De Moura en Eric Soors van META deden het voorstel om op het plein te werken met bronzen sculptuur van Philip Aguirre. Philip Aguirre y Otegui (Schoten, 1961), is een Belgische schilder en beeldhouwer. In overleg met de ontwerpers en Stad Brugge werd gekozen voor een kunstwerk dat speciaal voor deze plek ontworpen werd. “De Bron” is een bronzen beeld opgebouwd uit opeengestapelde kuipen die gevuld worden met water, overlopen en zo het water laten terugvloeien op het plein. Het kunstwerk is met z’n hoogte van 4,5 meter imposant en een echte eyecatcher op het nieuwe plein.

Je zal ‘De Bron’ ook kunnen bewonderen vanop gloednieuwe zitbanken. Het straatmeubilair is maatwerk van de Belgische ontwerpster Lucile Soufflet. De hedendaagse banken schikken zich met zachte buigingen rond de bomen en benadrukken de verblijfskwaliteiten op het nieuw Beursplein. De warme kleur sluit aan bij het metselwerk van het BMCC én bij de bruinrode tinten van de beuken rondom het plein.

Mercedes Van Volcem: “Ik denk te mogen zeggen dat we geslaagd zijn in de ambitie die we ons stelden, namelijk om van deze zone in West-Brugge een nieuwe aantrekkelijke zone te maken. Het gebouw en de omgevingsaanleg vormen samen echt één geheel. Een stadsvernieuwingsproject waar we echt trots op mogen zijn.”

Het pleinontwerp kwam tot stand in samenwerking tussen de ontwerpers van het gebouw, Souto De Moura en zijn team en META Architectuurbureau. Zij werkten voor de omgevingsaanleg heel nauw samen met het bureau Landinzicht Landschapsarchitecten.

Bjorn Gielen start het bureau Landinzicht in 2004, te Brussel. Het bureau concentreert zich aanvankelijk op tuinen en parken, maar breidt het werkveld al snel uit naar een breed spectrum van publieke opdrachten. Landinzicht creëert rust bij complexe ontwerpopgaves.

Het ontwerp van Landinzicht voor het Beursplein oogt dan ook ruim en rustig. Dankzij de vaste samenwerking met Meta architecten en de technische studiepartner France, sluit het BMCC naadloos aan bij de omgeving. De omgeving sluit op haar beurt aan bij ’t Zand, de Brugse vesten en de straatjes rond het Beursplein.

Philip Aguirre Y Otegui, studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan het Nationaal Hoger Instituut, beide te Antwerpen. Zijn sculpturaal oeuvre bestaat voor het grootste deel uit composities die worden gerealiseerd in gepatineerd brons. In zijn kunst behandelt hij vooral de mens in zijn verhouding tot zijn medemens, de wereld en de natuur.

‘De Bron’, een verticale bronzen sculptuur waarbij het water van boven rustig naar beneden kabbelt. Het werk straalt een harmonische, speelse en poëtische kracht uit. Het is verticaal en statisch maar ook levendig en dynamisch, door de onregelmatige stapeling van elementen. Het beeld is eerst geboetseerd, daarna gegoten in brons. Het bronzen beeld werd groen gepatineerd om zo te contrasteren met de bakstenen gevel. Tegelijkertijd geeft de warme uitstraling van brons een harmonieuze verbinding met de omgeving. Door het beeld eerst te boetseren, kreeg de vorm zijn grote tactiliteit en menselijkheid. Een bronzen beeld is er voor de eeuwigheid. “De bron” heeft vele verhalen in zich, het verwijst naar vegetatie en natuur, naar water als bron van alle leven. Een bron verbindt mensen, bij een bron spreek je af, kinderen komen er spelen, ouderen kijken toe en mijmeren er. Het beeld wil de mensen zelf hun verhaal laten maken en van schoonheid laten genieten.

Lucile Soufflet studeerde af als industrieel ontwerper aan La Cambre. Het merendeel van haar werk is gewijd aan de openbare ruimte, maar ze werkt ook aan objecten en meubels en geeft les in design aan La Cambre. Vanuit een zorgvuldige observatie van sociaal gedrag en de materiële elementen van de dagelijkse omgeving, richt de ontwerpster zich met hart en ziel op het ontwerp van stadsmeubilair.

De hoofdaannemer van het totaalproject is MBG. De onderaannemer voor de omgevingsaanleg is Mahieu uit Oudenburg. Mahieu werkte samen met Huys en zonen voor de rioleringswerken en met de firma Olivier Pintelon om de voetpaden en parkeerstroken aan te leggen.

Brugs Bomenfonds: “Iedere Bruggeling kan zijn steentje bijdragen voor een groener Brugge”

14 dec

BRUGGE – Vanaf nu kunnen de Bruggelingen zelf een boom sponsoren om het openbaar domein door een storting voor het bomenfonds. Mensen die een gift doen worden betrokken bij de opmaak van de beplantingsplannen en de aanplant van de bomen. “Inwoners  beschikken niet steeds over beschikbare ruimte in eigen tuin om één of meerdere bomen aan te planten. Via het bomenfonds kunnen mensen terecht die de uitbouw van het Brugse bomenbestand willen ondersteunen”, klinkt het bij schepen Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein en Groen.

Bomen in het openbaar domein zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. “Ze bieden schaduw en verkoeling tijdens de warme zomerdagen, ze hebben een symbolische erfgoedwaarde, ze geven zuurstof. Ze zorgen ook voor een betere waterinfiltratie en houden water vast”, legt de schepen uit.

Passie voor natuur

Doorheen de hele Brugse stad is de passie voor natuur te zien: gevelplanten, onthardingen, bomen, bloempotten en ook deze periode van het jaar kerstbomen. “Heel wat mensen hebben een hart voor natuur. Ook in de binnenstad. Helaas hebben mensen in de stad vaak geen plaats voor bomen. Zij kunnen nu via het boomfonds toch een invloed krijgen op de bomen in de buurt”, klinkt het bij Van Volcem. De inkomsten van het fonds zullen gebruikt worden voor de aankoop van het plantgoed en de aanplant van de bomen. Het bomenfonds zal niet alleen gebruikt worden om nieuwe aanplantingen te doen, maar ook om waardevolle bomen te bewaren en te behouden.

“Mensen die een gift doen worden betrokken bij de opmaak van de eventuele beplantingsplannen en de aanplant”, stelt de schepen.

Leefbaarheid

Voor het steunen van het boomfonds is er geen minimumbedrag. De gift is fiscaal niet aftrekbaar. “De giften worden het eerstvolgende plantseizoen aangewend”, klinkt het.

Bomen krijgen steeds een hogere prioriteit in stedelijke omgevingen. Met het voorkomen van extremere weersomstandigheden is er meer nood aan bomen: voor langdurige droogte, maar ook hevigere regenval. “Via het bomenfonds willen we de Bruggeling meer betrekken bij het Brugs bomenbestand, maar ook een mentaliteitswijziging ondersteunen. Door meer betrokkenheid te creëren bij openbaar groen in hun omgeving, zal er meer steun komen voor meer groen in de stad”, aldus Van Volcem.

Concrete informatie:

Wie het bomenfonds wil steunen kan storten op BE98 0910 0021 0193 met als vermelding SA01465. De opbrengsten worden het eerstvolgende plantseizoen aangewend.

Stad Brugge herbekijkt zijn verzekeringspolissen

1 dec

BRUGGE – Stad Brugge bespaart 900.000 euro per jaar door haar verzekeringsportefeuille voor de Groep Brugge in de markt te zetten en een openbare aanbesteding te doen via de voorziene procedure in de wetgeving.  In huidige legislatuur levert dit vanaf 2022 een besparing van 3,6 miljoen euro op.  Over de hele legislatuur zal het een besparing van 4,4 miljoen euro opleveren. Als schepen van Financiën zette ik onze verzekeringsportefeuille in de markt: een nieuwe wind met een nieuwe schepen.

De groep Brugge is overgegaan tot een marktbevraging voor haar verzekeringsportefeuille. Stad Brugge trad hierbij op als aankoopcentrale voor de Stad, maar ook voor de politiezone Brugge, het OCMW Brugge, de Zorgvereniging Brugge, de diverse welzijnsverenigingen en de drie extern verzelfstandigde agentschappen (Brugge Plus, BMCC en Kenniscentrum).

Moeilijke en tijdsrovende procedure

“De groep Brugge werd hierin begeleid door AON Public Markets. Deze firma maakte eerst een auditrapport met een analyse van de huidige verzekeringstoestand met aandacht voor de lacunes, schadestatistieken, verbeteringsopties qua dekking, toetsing aan marktconformiteit,…”, aldus Van Volcem. “Op basis van dit auditrapport werd het bestek opgemaakt waarbij input werd gevraagd aan diverse diensten. Het bestek omvatte vijf percelen: personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid, verzekeringen auto en gezondheidszorgen”.

De stad telt immers meer dan 226 bestaande brandpolissen voor gebouwen en 354 verzekeringen voor wagens (dienstwagens).   Er zijn ook nieuwe trends.  De fietsen worden duurder (oa ook bakfietsen) en vroeger waren er maar 2 verzekerd en nu 60.  Ook een 68 kunstwerken waren op heden verzekerd.  De stad heeft op polissen inzake arbeidsongevallen voor al haar personeelsleden, hospitalisatieverzekeringen en ook de klasse Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.    Een extern bureau bracht alles in kaart en schreef een bestek uit voor diverse percelen.

Er werden offertes ingediend door vier verzekeringsmaatschappijen, zij het niet allemaal voor alle percelen. Naast de waarborgen en diensten die reeds zeer uitgebreid beschreven waren in het bestek, boden zij meestal nog extra waarborgen en diensten aan. Ze boden tevens scherpe prijzen aan als premie. Na een onderhandelingsronde, hebben zij hun BAFO (best and final offer) ingediend.

“Het resultaat van deze procedure werd  goedgekeurd en gegund door het college van burgemeester en schepenen”.   Een resultaat die er mag wezen, we zullen met deze nieuwe contracten zo’n 900.000 euro besparen op jaarbasis”.

De procedure duurde ongeveer twee jaar.  We starten de procedure in 2019, er was er een inventarisatie, analyse van de bestaande contracten en dekkingen, werd een bestek opgemaakt en diensvolgens gegund zodat de nieuwe tarieven vanaf 2022 ingaan.

Ik kon ook voor de lopende jaren een korting bekomen van 400000 euro per jaar tijdens de procedure bij Ethias (de vroegere verzekeraar), wat ook een besparing opleverde van 800000 euro.  Deze legislatuur zal de stad dus 4,4 miljoen euro minder betalen aan verzekeringspolissen en met bredere dekking, stelt de schepen van financiën Van Volcem Mercedes

De procedure leidt tot resultaat want kritische stemmen stelden dat er weinig maatschappijen waren die dergelijk risico zouden willen verzekeren en al zeker niet bij opsplitsing bij percelen.  Elke verandering houdt een risico in, maar als bestuurder van de stad bekijk je pro en contra.  Ik wou alvast het risico nemen en het resultaat mag er zijn. Burgemeester Defauw heeft me steeds gesteund in het doorvoeren van de verandering, met resultaat stelt van Volcem.

Bredere dekking

Opvallend is dat ondanks een veel bredere dekking en een ruimere dienstverlening, toch een grote besparing kon worden gerealiseerd. Deze besparing is het grootst voor de Stad en de Politiezone omdat deze twee entiteiten nog nooit eerder een marktbevraging hadden gehouden, wat voor het OCMW en de welzijnsverenigingen wel het geval was.

Zeehonden spotten in Zeebrugge? Gun hen rust!

1 dec


BRUGGE – “Zeehonden in Zeebrugge, dat willen we toch allemaal zien, maar de diertjes komen hier even rusten en die rust moeten we bewaken”, aldus Schepen van Groen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “In samenwerking met het NorthSealTeam willen we de zeehondjes de ruimte geven die ze nodig hebben.”


“Je heb waarschijnlijk al gehoord dat je ook aan de Belgische kust zeehonden kan spotten.  Het aantal van deze fascinerende dieren neemt toe, dit na een sterke achteruitgang in de 20ste eeuw”, zegt de schepen. Door de toename van gezonde kolonies in de buurlanden zijn er ook meer zeehonden bij ons. “En deze dieren leggen zich wel eens op onze stranden te rusten’, voegt Van Volcem hieraan toe.

De grijze zeehond is een groot dier met soms een lengte tot 3m en een gewicht van 260 kg. De vrouwtjes zijn iets kleiner. De gewone zeehond is een kleinere soort die zich niet meer voortplant aan onze kust, maar er wel regelmatig aanwezig is. Ook van deze soort stijgt het aantal waarnemingen. Door een betere bescherming, is de populatie sinds de jaren ’70 toegenomen.

Elke winter stranden verscheidene jongen aan onze kust. Zeehondenpups die eenzaam op het strand liggen, zijn vaak gezonde dieren die er even uitrusten. Ze hebben doorgaans geen probleem.

Kijklustigen

Schepen van Volcem: “Een zeehond op het strand lokt al snel kijklustigen. Deze prachtige dieren kunnen bewonderen in hun eigen habitat is leuk voor de mens maar niet voor het dier. Vandaar mijn oproep om de nodige afstand te bewaren, zeker ook voor mensen die met de hond gaan wandelen.”

“Om mijn oproep kracht bij te zetten gaat Stad Brugge een samenwerking aan met het NorthSealTeam om eventuele zeehonden aan de kust van Zeebrugge te beschermen” zegt schepen Van Volcem. “Het  NortSealTeam is een burgerinitiatief. Met steun van de Provincie West-Vlaanderen, zorgt men ervoor dat zeehonden ongestoord kunnen rusten op het strand.” De organisatie bestaat ondertussen anderhalf jaar en kan een beroep doen op meer dan 100 vrijwilligers. “Als vrijwilliger beschermen we de rustende zeehonden door ze enerzijds op het strand te behoeden voor ongewenst gedrag van mens en hond en anderzijds door de burger te informeren over hun gedrag en eigenheid”, klinkt het bij Inge De Bruycker, die het NorthSealTeam behartigt.

Naast het sensibiliseren van de toeschouwers en het beschermen van de zeehonden, ondersteunt het NorthSealTeam wetenschappelijk onderzoek door het bijhouden van een eigen database, waarin elke zeehond, elke noodoproep met alle info met het soort, windrichting, weersomstandigheden, …wordt genoteerd. Deze gegevens worden verwerkt in een jaarlijks zeezoogdieren rapport.

Informatieborden

Die vrijwilligers worden nu dus nog eens extra ondersteund door informatieborden. “Ik laat als schepen van Openbaar Domein informatieborden plaatsen in Zeebrugge die informatie bieden over de zeehonden, over hoe je het best kan reageren als je er één op het strand aantreft en wie je dan best kan contacteren”, aldus schepen Van Volcem.

Meer info?

Zie je een zeehond rusten op het strand van Zeebrugge, contacteer dan het NorthSealTeam. Deze vrijwilligers controleren de gezondheid van het dier en contacteren indien nodig het Sea LIFE van Blankenberge. Zij zullen een veilige zone rond het dier afbakenen.

Wil je nog meer doen? Je kan als vrijwilliger de werking van het NorthSealTeam ondersteunen, neem contact met hen op via het telefoonnummer 0491 74 32 78 of via het mailadres inge@northsealteam.be

“Het NorthSealTeam zal u, die een juiste omgang met wilde dieren respecteert, dankbaar zijn om deze bijzondere dieren te helpen koesteren. Zo dragen we samen een steentje bij tot een biodivers en natuur-rijk Brugge”, sluit Van Volcem af.

Stad Brugge investeert in natuur

30 nov

Stad investeerde deze legislatuur voor 275.628,38 euro in natuurgebied. Recent kon natuurpunt 7,87 ha aankopen door de toelage die stad toekent aan Natuurpunt. “Natuurpunt is een belangrijke partner voor de stad in de realisatie van natuur in de stad Brugge.  Natuurpunt koopt aan en beheert de gronden op een manier dat het de natuur ten goede komt en zien de boeren als hun partners. Alles gebeurt op vrijwillige basis”, stelt Van Volcem. 

Tandje bij

Deze legislatuur zet het stadsbestuur een tandje bij en investeerde  3,5 keer meer in natuurgebied dan voorgaande 24 jaar. De stad telt vandaag 1240 ha bos en natuurdomeinen.  Dat is bijna 10 procent van de oppervlakte van de stad.

Vorige week gaf de stad haar fiat om een toelage te geven van 168078 euro aan Natuurpunt als bijdrage in de aankoop van 7,87 hectare (422786,92 euro) in de deelgemeenten Sint-Jozef, Dudzele en Koolkerke.  Dit kadert in een jarenlange samenwerking met Natuurpunt sedert het jaar 1994.  

“Het gebied omvat natte natuur, behoort tot de Oostkustpolders en is gedeeltelijk beschermd als Europees Vogelrichtlijngebied”, aldus schepen van Openbaar Domein en Financiën, Mercedes Van Volcem. De rest van het bedrag werd door het gewest gesubsidieerd en voor een klein gedeelte door Natuurpunt die het ook in beheer heeft.

Reeds 42,45 hectare

De stad investeerde reeds in 42,25 hectare die door Natuurpunt werd aangekocht. Een belangrijke realisatie is de omgeving van Ter Dhoest, die prachtig is aangelegd en door vele vogelliefhebbers is gekend als een mooie plaats in het Brugse polderlandschap.   Natuurpunt zorgt mede voor buffering van de havenactiviteiten wat ook belangrijk is voor de leefbaarheid van de polderdorpen.

Deze legislatuur gaf de stad  reeds 275.628,38 euro aan Natuurpunt.  Verenigingen die zich inzetten voor de natuur krijgen zo ook de toelagen die ze verdienen naast Sport, Jeugd en Cultuur.  De mensen vinden natuur en bossen uitermate belangrijk. 

Deze legislatuur investeerde de stad ook in de uitbreiding van het Beisbroekbos (24 ha), de uitbreiding van het Veltembos, de aankoop van de site De Lijn en de site Boninvest.  We kochten ook 27 ha in Male waarvan 7 ha bos.

Polders

De polders zijn gekend omwille van hun groot belang voor overwinterende ganzen, maar ook voor de één van de grootste populaties weidevogels van ons land. “De biodiversiteit, de planten en bloemen in de polders zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Daarbij zijn de gebieden een ‘missing link’ in de groene gordel rond Brugge”, aldus Van Volcem. De aankopen zijn een belangrijke stap om samen met de provincie West-Vlaanderen, die in dezelfde omgeving inzet op de uitbreiding van het provinciaal domein Fort Van Beieren (kocht recent 12 ha aan), natuur en het publiek toegankelijk groen te organiseren.

Er is ook een grote culturele waarde en voorgeschiedenis die aan deze polders vasthangt die terugkeert tot aan de Kelten. De waarde van het ‘historische Brugge’ is geografisch breder dan alleen de binnenstad. En dat staat onder druk door heel wat ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen in de landbouwbedrijfsvoering. “Door de landbouw werd deze streek zo gecreëerd en onderhouden. De landbouwers zijn onze partners om het landschap te beheren. Op vrijwillige wijze wil Natuurpunt het gebied behouden: plaatselijke boeren krijgen de gronden kosteloos in gebruik binnen ecologische randvoorwaarden.

Op die manier wordt er een sterke lokale verankering bewerkstelligd. Daarnaast zal Natuurpunt ook het gebied recreatief ontsluiten”, stelt de schepen.

Recreatie en natuurbeheer

De aankoop gebeurt met het oog op behoud en herstel van de poldergraslanden in de Oostkustpolders. “In Dudzele en Koolkerke gaat het om historisch permanent grasland dat beschermd wordt door de Vogelrichtlijn. Het is dan ook een broedgebied voor bedreigde weidevogels.

De gronden in Sint-Pieters-Brugge palen aan de Lodewijk Coiseaukaai, dat maakt ze zeer toegankelijk voor recreatie wat ook een belangrijk aspect is in de aankoop van de gronden. Natuurpunt zal infoborden voorzien, banken en een basisinvulling voor recreatie van de gebieden waaronder wandelpaden”, zegt de schepen.  

“De gronden in Koolkerke-Dudzele zijn een stap in de ontwikkeling van een natuurreservaat. Het is de bedoeling om mettertijd de gronden daar stap per stap te ontsluiten en te investeren in de omgeving voor recreatie. Het gaat niet alleen om natuurbeheer, maar om natuur dichtbij mensen, omwonenden en bezoekers te brengen.” Natuurpunt zorgt door een sterke plaatselijke band met hun leden voor een hoge betrokkenheid bij het project. Naast de realisatie van puur ecologische doelen, bezorgt het de Bruggelingen ook een aantrekkelijk landschap.

Poldergraslandreservaat Koolkerke-Dudzele

Enige decennia reeds zet Natuurpunt zich in om de poldergraslanden in het historisch Zwinlandschap tussen Damme en Brugge te beschermen en waar nodig te herstellen. “Tot in de middeleeuwen was het een gebied met slikken, schorren en kreken. Gaandeweg trok de Zwinarm zich terug en kon de vrijkomende land met en afwisseling van laaggelegen kommen tussen hogere ruggen ingenomen worden. De lagere kommen werden uitgesproken graslandgebieden, dooraderd met grachten en rietkragen en met een subtiel microreliëf. Door de eeuwen heen bleven ze zo goed als vrij van bebouwing gebied”, klinkt het bij Wim Slabbaert van Agentschap Natuur en Bos.

Sinds 2016 wordt de bescherming die in het Damse kerngebied door Natuurpunt werd ingezet, doorgetrokken naar Koolkerke en Dudzele. “Op dit ogenblik is er wel 38 hectare in Brugge, verspreid over verschillende kernzones. Ze zijn in de handen van onze vereniging met de bedoeling deze tot solide entiteiten te laten uitgroeien”, vult Luc Maene van Natuurpunt aan.

Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit

Het natuurbeIang van de laaggelegen komgebieden betreft vooral avifauna. In de lente en zomer komen weidevogels als Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit er broeden. In de winter vinden onze arctische ganzen (Kolgans en Kleine Rietgans), eenden als Wilde Eend, Smient en Wintertaling, en steltlopers als Wulp en Goudplevier er rust en voedsel.

De vele rietkragen vormen een uitgelezen broedbiotoop voor zangvogels zoals Kleine Karekiet, Rietzanger en Blauwborst. Torenvalk, Buizerd, Sperwer en Slechtvalk komen er jagen. Blauwe Reiger, Kleine en Grote Zilverreiger zijn dagelijkse verschijningen. De botanische en floristische kwaliteit van deze reliëfrijke en met sloten dooraderde graslanden behoort tot het beste van wat de Vlaamse Polders te bieden hebben. Het beheer gebeurt in samenspraak met landbouwers, die de gronden verder kunnen gebruiken als hooi- of graasweide.

Groene gordel

“Recent werden binnen dit polderproject ook gronden aangekocht aansluitend op de bebouwingskern van Sint Jozef, onder meer tussen de bedrijvenzone Dreef ter Panne en het kasteelpark ten Berge. Natuurpunt voorziet hier in samenspraak met de stad een groenbuffer en een boomgaard. Ook verderop aan de rand met St Jozef is een aankoop gebeurd, die deels ingevuld wordt met een boomgaard als stadsrandafwerking en die voorts als grasland zal hersteld worden.

Beide projecten bieden mogelijkheden voor participatief beheer en benutting door bevolking”, klinkt bij Natuurpunt nog.  

Naast de lokale afdeling van Natuurpunt is ook de Vogelwerkgroep Mergus trekker van dit polderproject. “Deze aankopen zijn een stap om de groene gordel rond Brugge te versterken”, stelt de schepen. De stad Brugge telt vandaag 1225,45 hectare natuur- en bosgebied. Dat is bijna 10 procent van de stad. Deze legislatuur gebeurden al heel wat bosuitbreidingen: 24 hectare in Beisbroek, 0,5 hectare in Veltembos, de stad kocht zelf 27 hectare in Male waarvan 7 bosuitbreiding. “Afgelopen weekend planten we 4190 bomen in Foreest. En zo blijven we bomen, bos en groen als een prioriteit bovenaan de lijst zetten. Groen is een noodzaak en maakt onze stad leefbaarder dan ooit”, sluit Van Volcem af.

Koning Albert-I-Laan: van lelijke eend naar mooiere zwaan

29 nov

BRUGGE – De Koning-Albert Iaan is een van de belangrijkste lanen van Brugge.  Ze is de weg die loopt van de afrit van de autostrade Loppem tot aan het Station van Brugge.  “Deze belangrijke laan gaan we opwaarderen door meer groen te voorzien en meer bomen.  Vandaag starten we met de werken tussen bosrand en het stationsplein”, klinkt het bij schepen voor Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.


Aanleiding en plannen

De Koning Albert I laan is een gewestweg in beheer van Agentschap Wegen en Verkeer, enkel de ronde punten en de voetpaden zijn in beheer van de Stad. “De openbare groenvoorziening langs deze laan is niet duurzaam en kwalitatief aangelegd en bovendien slecht onderhouden”, zegt Van Volcem, “Na overleg met AWV konden we toch al enkele stappen zetten om te komen tot een groenere en leefbare laan.  De laan leidt immers tot het station.  Het is de toegangsweg die leidt tot het historisch centrum en al jaren wens ik aldaar de laan te vergroenen. Een mooie toegangsweg naar een stad geeft al een eerste positief beeld van het vele moois dat zal volgen wanneer men de stad binnenrijdt.”

Stap voor stap

Fase 1

Vorig jaren werden al de twee ronde punten aangepakt. Ze werden voorzien van een boom en bloemen.  Deze rotondes worden elk jaar meer opgewaardeerd. 

“Ook het stationsplein zelf werd in 2019  aangepakt en voorzien van groen en onthardt.  De vele ambtenaren en gebruikers van de stationsplein zijn er tevreden mee.  Zelf zou ik nog meer willen doen en meer ontharden en vergroenen, maar het wordt ook gebruikt voor de studenten en dat moet nog verder overlegd worden”, legt de schepen uit.

Het plein werd al onthard en aangelegd met vaste plantenborders.”Hiervoor kregen we veel positieve reacties van burgers en werden we bekroond tot mooiste plein in Vlaanderen door de Vereniging van Openbare Groenvoorziening”, zegt Van Volcem. Er werden tevens 37000 bloembollen in de laan aangeplant in de graszones aan de afslag aan de Rijselsestraat.

Fase 2

Om een groener en kleurrijker beeld van Koning Albert I laan te bekomen worden deze maand een reeks onthardingswerken gepland in de laan zelf, meer bepaald tussen het station Het projectgebied situeert zich tussen het rondpunt Koning Albert I laan/Koningin Astridlaan en het stationsplein (kant St. Michiels).

“De herinrichtingswerken zijn belangrijk.  Ontharding is belangrijk om de stad aan te passen aan hevige regenvallen. We wensen ook dat het hemelwater zoveel mogelijk infiltreert zodat het rioleringsstelsel niet wordt belast. We planten ook 35 nieuwe bomen zodat de laan ook vergroent, mooier en leefbaarder wordt”, gaat Van Volcem verder.

De laatste jaren is ook de architectuur in dat stukje veel verbeterd.  “We pakken nu het openbaar domein aan. We vergroenen de parkings links en rechts, we gaan verharde zones ontharden, de berm aan de oesterparking van het station wordt bebloemd zodat het zicht op het plein en vanuit het kamgebouw fleurrijker wordt”, klinkt het.

“Overtollige verharde voetpadzones worden onthard, daar komen vooral graszones waarin hoogstammige bomen en voorjaarsbloeiende bloembollen zullen worden geplant. Ook in bestaande graszones worden voorjaarsbloeiende bloembollen aangeplant. We zorgen voor een uniform beeld van een groene laan met grote bomen”, gaat de schepen verder.

Project in cijfers

35 nieuwe hoogstammige bomen
883 m² ontharde oppervlakte
38.000 nieuwe bloembollen
509 m² nieuwe vaste plantenborders
Kostprijs inclusief BTW  : 147.334,26 euro


Parking ter hoogte van huisnummers 66-78

Helaas zijn de groenblijvende beplantingsmassieven, gras en bomen, niet vitaal en momenteel doorgroeid met onkruid. Een heraanleg van deze beplanting zal in dit project opgenomen worden. “We kiezen daar voor een groenblijvende droogteresistente heester (Steeneik) en hoogstammige sierkersen. Dit zal geen impact hebben op het aantal parkeerplaatsen”, stelt de schepen.


Fase drie

De fase tussen Bosrand en Kinepolis is nu in ontwerp. “We gaan na hoe we ook dit stuk nog kunnen vergroenen in overleg met AWV.  Dit plannen we in eind 2022”, aldus schepen Van Volcem.

2.100 ton strooizout moet Brugge ijsvrij en veilig houden deze winter

29 nov

BRUGGE – De eerste sneeuwvlokken kondigen zich aan in de Ardennen, maar ook de stad Brugge heeft de voorbereidingen voor komende winter al achter de rug. Het coördinatieplan gladheidsbestrijding werd verder gefinetuned en begin deze week door het college goed gekeurd. “Opnieuw worden tientallen medewerkers van de dienst Openbaar Domein in een beurtrol ingeschakeld in een wachtdienst om 24/7 de 11 strooirondes op wegen en fietspaden uit te voeren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het coördinatieplan bundelt de afspraken om tijdens de wintermaanden de rijbaan, fietspaden, plein, voetpaden,… sneeuw- en ijsvrij te houden. “Dit jaar neemt de Stad het bijkomend strooien op van o.a. de omgeving van het nieuwe beurs- en congrescentrum en de omgeving van WZC De Zeven Torentjes, maar ook het fietstraject van de Noorweegse Kaai tot aan gemeentegrens Damme werd in het nieuwe strooiplan opgenomen. Met een aanwezige startvoorraad van 350 ton strooizout en een extra gereserveerde 1.750 ton zout bij onze leveranciers, zijn we klaar voor komende winterperiode”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Veilig de weg op

De gladheidsbestrijding gebeurt door verschillende wegbeheerders volgens vooraf opgestelde plannen. Het strooiplan is dan ook zo georganiseerd dat volgende wegen in het strooiplan zijn
opgenomen:

  • belangrijke invalswegen en ring
  • belangrijke verbindingswegen
  • trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn
  • omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.

“Ook dit jaar is er een belangrijke rol weg gelegd voor alle Bruggelingen in  de gladheidbestrijding. Zij hebben de taak om het eigen trottoir sneeuw- en ijsvrij te houden. Hoe dit best gebeurt vind je op de stedelijke website www.brugge.be/gladheid”, aldus Mercedes Van Volcem.

Activatie van het strooiplan

“Om het strooiplan uit te voeren schakelen we 11 ploegen in die 24 op 24u stand-by staan. Onze aandacht wordt daarbij netjes verdeeld over rijbaan en fietspaden, maar er gaat ook heel wat aandacht naar de vele bruggen die onze stad rijk is. De temperatuur van bruggen gaat tijdens de nacht veel eerder in negatief dan een gewoon wegdek. Als op dat moment ook condensvorming ontstaat, worden bruggen al vlug zeer glad. De bruggen worden dan ook tijdens winterperiodes 2 tot 3 keer meer bestrooid dan andere wegdelen”, volgens schepen Van Volcem.

De verantwoordelijken volgen hier voor nauw gezet de weerberichten op. Een zo accuraat mogelijke weersverwachting is erg belangrijk om een goede planning te maken voor de gladheidsbestrijding.

Brugge doet hiervoor beroep op een professionele meteo-partner die de voorspellingen continu bijstuurt op basis van de meest recente databronnen waarover het beschikt.

Die bronnen bestaan enerzijds uit een combinatie van verschillende weermodellen, anderzijds uit een set van actuele waarnemingen en historische gegevens. Al deze informatie komt samen in een grote database die de basis vormt voor de weersverwachting. Die database bevat dus alle informatie betreffende de temperatuur, neerslag, hoeveelheid bewolking enz.

Om de weersverwachting te vertalen naar de verwachte wegdektemperatuur, wordt deze informatie in een zogenaamd ‘wegdekmodel’ gestopt. Dit complexe model bepaalt de temperatuur van het wegdek op basis van de  verschillende elementen zoals hierboven genoemd.

Meldingen, vragen of klachten?

Bij meldingen van gladheid, vragen en/of klachten kan men terecht bij het Huis van de Bruggeling. Telefonisch bereikbaar op 050 44 80 00 en buiten de openingsuren kan men bij de politie terecht.

Stad Brugge levert 400 kerstbomen aan Brugse handelaars in winkelstraten

24 nov

BRUGGE – Vanaf 29 november zullen de winkelstraten gevuld worden met kerstbomen. Maar liefst 30 winkelstraten konden een gratis kerstboom aanvragen bij Stad Brugge. “Kerst in Brugge is uniek. Dat weet iedere stadsbewoner en stadsbezoeker. Vanuit de stad zelf plaatsen we al heel wat bomen: zo’n 136, maar dit jaar kunnen heel wat winkelstraten een boom voor hun handelszaak vragen. Dat deden maar liefst 400 handelszaken”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Kerst moet toch één van de gezelligste periodes zijn in Brugge. “Kerstbomen, lichtjes in onze pittoreske stad, maakt het nog méér dan anders de moeite om naar Brugge af te zakken, maar ook onze Bruggelingen zelf verbazen zich ieder jaar over de kerstpracht en -praal in onze stad”, zegt Van Volcem.

Poortstraten

“Omdat we de komende kerstperiode opnieuw graag de winkelstraten in de kijker plaatsen, leveren we gratis kerstbomen aan de handelaars. Een prachtig mooi groen decor zal onze winkels en handelaars in de kijker zetten”, zegt Van Volcem.

Heel wat handelaars werden aangeschreven en maar liefst 400 handelaars tekenden in op het aanbod van de stad. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar in 2020. “De Langestraat en Smedenstraat zijn het enthousiast: respectievelijk 31 en 30 handelaars vroegen daar een boom aan”, klinkt het bij Van Volcem.

Ophaling

De bomen zijn fijnsparren van een 2,5 à 3 meter en worden in pot geleverd aan de deur. “De stadsdiensten zorgen voor de levering tussen 29 november en 10 december. In de week van 10 januari worden de bomen dan door de groenophaling weer opgehaald. Dat is 10 januari voor Dudzele/Lissewege en 13 januari voor de binnenstad ”, aldus de schepen.

Zelf plaatsen met lichtjes

De handelaar staat zelf in voor de plaatsing van de kerstbomen. De bomen kunnen vastgemaakt worden door de handelaar zelf of in een pot geplaatst worden aan de gevel. “De handelaars staan zelf in voor de plaatsing maar ook voor eventuele verlichting of versiering. Het is wel belangrijk dat ze een meter vrijwaren op het voetpad als doorgang”, stipt de schepen nog aan. De stad hoopt alvast op een positieve en grote respons. “Ik kijk alvast uit naar het resultaat. Onze stadsdiensten warmen zich al op. De uitrol is een heus karwei, maar ze zullen dat zoals altijd tot een prachtig einde brengen”, sluit Van Volcem af.

Naast de kerstbomen in de stad, mag Brugge een derde editie van Wintergloed ontvangen. “13 lichtinstallaties zullen Brugge tot een hoger niveau heffen tijdens de kerstperiode. Er zal een kerstmarkt zijn op de Markt, ’t Zand en het Simon Stevinplein. Er zal op de Markt een prachtige onthaalkoepel gezet worden. De schaatspiste met winterbar wordt de kerst op de taart. Wintergloed zal voor een groot deel op de Vesten plaatsvinden en al wandelend door het Astridpark”, vult Van Volcem nog aan.

Bijlage:

Aantal kerstbomen handelaars per straat:

StraatAantal kerstbomenLevering
BINNENSTAD  
Academiestraat83/dec
Breidelstraat53/dec
Burg23/dec
Dudzeelse Steenweg110/dec
Dweersstraat77/dec
Eekhoutstraat46/dec
Eiermarkt29/dec
Ezelstraat2530/nov
Geldmuntstraat148/dec
Gentpoortstraat62/dec
Helmstraat17/dec
Hoefijzerlaan130/nov
Hoogstraat429/nov
Jan Van Eyckstraat13/dec
Jozef Suvéestraat23/dec
Katelijnestraat291/dec
Keersstraat13/dec
Kuipersstraat1 
Kraanplein13/dec
Langestraat3129/nov
Mallebergstraat22/dec
Mariastraat109/dec
Markt79/dec
Niklaas Desparsstraat73/dec
Noordzandstraat 277/dec
Oude Gentweg11/dec
Philipstockstraat143/dec
Predikherenstraat33/dec
Riddersstraat129/nov
Simon Stevinplein29/dec
Sint-Salvatorkskerkhof17/dec
Sint-Salvatorskoorstraat19/dec
Sint-Amandsstraat166/dec
Sint-Annaplein229/nov
Sint-Jakobsstraat141/dec
Smedenstraat3030/nov
Sasplein1 
Steenstraat157/dec
‘t Zand159/dec
Twijnstraat12/dec
Vlamingstraat243/dec
Vrijdagmarkt49/dec
Walplein59/dec
Wollestraat116/dec
Zilverpand49/dec
Zilversteeg39/dec
Zilverstraat19/dec
Zuidzandstraat108/dec
Heiststraat110/dec
Kustlaan210/dec
Rederskaai210/dec
Tijdokstraat110/dec
Dorpsplein110/dec
Herdersbruggestraat110/dec
Sint-Lenardsstraat110/dec
Westkapelse Steenweg610/dec
Jacob Reyvaertstraat110/dec
Lisseweegs Vaartje210/dec
Onder de Toren110/dec
Stationsstraat210/dec
Walram Romboudtstraat110/dec
TOTAAL kerstbomen handelaars400

Aantal kerstbomen in de stad:

Afmetingen kerstbomen2,5 m5 m7 m9 m13 m
BRUGGE CENTRUM     
Achiel Van Ackerplein   1 
Burg    1
Burg (op dolomiet)15753 
Ezelpoort (oost)   1 
Gentpoort (noord)   1 
Jeruzalemkerk   1 
Katelijnepoort (noord)   1 
Huidevettersplein (NIEUW)  1  
Rondpunt Koning Albertlaan   3 
Leopold I laan   1 
Jan Van Eyckplein   1 
Jan Van Eyckplein311  
Vlamingstraat (schouwburg)   1 
Ankerplaats  1  
Werfplein   1 
Langestraat (Molenmeers)  1  
T’Zand (mobiele kokers)  111
Smedenstraat (NIEUW)  1  
Graaf Visartpark   1 
Bargeplein  1  
Guido Gezelleplein 1   
Minnewaterpark  1  
Vismarkt (NIEUW)  1  
Markt    1
Minnewater winterterras20    
Minnewater winterterras 1   
Walplein  1  
Zilverpand 21  
ASSEBROEK     
Gaston Roelantsplein   1 
DUDZELE     
Begraafplaats (NW)  1  
KOOLKERKE     
Arendplein  1  
LISSEWEGE     
Onder de Toren  2  
kruising N31 en Stationsstraat  1  
SINT – ANDRIES     
Administratief gebouw   1 
SINT – JOZEF     
Rondsaertbekestraat   1 
SINT – KRUIS     
Gemeenschapshuis   1 
SINT – MICHIELS     
Gemeenschapshuis (o)   1 
Marktplein Kloosterhof  1  
Plein aan het kerkhof 1   
Rond punt Koning Albert I laan en Astridlaan   1 
Binnenhof (NIEUW)  1  
Plein hoek Rijselstraat met Tillegemstraat 1   
SINT – PIETERS     
rotonde Blankenberse steenweg / Oostendsesteendweg   1 
Sint – Pauluskerk  1  
Kerk Sint-Pieters  1  
ZEEBRUGGE     
Marktplein   1 
Heiststraat  1  
Vismijnstraat aan Seafront  1  
Venetiëstraat (Station)   1 
Stelle Maris (Kerk Zeebrugge Bad)   1 
ZWANKENDAMME     
2 kleinere bomen aan de ingang van de kerk 2   
Stadsgebouwen     
Burg en Huis van de Bruggeling. Bomen zijn versierd.2    
Extra bomen comité     
Sint-Pieters5    
Volkskunde museum2    
School accademie8    
Comité Male5    
Reservebomen   3