Stad Brugge investeert in de Assebroekse Bloemenwijk

22 jun

Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie krijgt de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling.

BRUGGE – De Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek en dicht bij de stad krijgt een volledige heraanleg. De bestaande riolering en de bestrating zijn dringend aan vernieuwing toe. Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie zullen we de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling geven ”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken starten begin 2022 en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen de zomer van 2023 afgerond.  

Zes plannen voor meer dan 30 miljoen euro.

De stad investeert in haar deelgemeenten.  Vorige week werd beslist om de wijk Blijmare met negen straten volledig te vernieuwen. “Ook in Assebroek doen we  aan vernieuwing en is er nood aan investeringen in de rioleringen. Vele wijken van de jaren 1960 hebben nog geen gescheiden stelsel. De stad investeert in kwaliteit van haar omgeving, het water en in wijken die toekomst proof zijn”, zegt de Brugse schepen Van Volcem.  Vorige week besliste het college van burgemeester en schepenen om meer dan dertig miljoen euro te investeren in wegen en bovenbouw.  Het gaat om 6 dossiers die goedgekeurd worden door de Vlaamse Milieumaatschappij die voor 75 procent worden gesubsidieerd.

De stad tekende in op de oproep en van de 42 projecten in het totaal zijn er zes in Brugge. “Als schepen van financiën is het belangrijk dat we dossiers gesubsidieerd krijgen. In tijden van corona zijn de middelen zeker niet onbeperkt”, stelt Van Volcem.

1,6 km nieuwe over 8 straten in Assebroek

De werken omvatten een volledige heraanleg van 8 straten, inclusief riolering. We hebben het over de: Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat.  “We vernieuwen  in totaal 1.6 km openbare weg. Nuts-, riolerings – en bestratingswerken zijn ingrijpende werken met de nodige hinder. Dit is vervelend, maar noodzakelijk.

We stellen een fasering voorop waarbij de zeven verschillende fasen elkaar aansluitend opvolgen zodat de hinder zoveel mogelijk voor de bewoners kan beperkt blijven”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

De werken vatten aan met nutswerken, gevolgd door de rioleringswerken om aansluitend de wegeniswerken, de voetpaden en de vergroening uit te voeren. De coördinatie zal vastgelegd worden in samenspraak met de aannemer en de politie nadat de aannemer is gekend na een openbare aanbesteding. “Uiteraard krijgen de bewoners telkens informatie bij de aanvang en per fase”, klinkt het bij schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.

Plan uit 2018

De plannen dateren van het jaar 2018 (dus vorige legislatuur) en werden na een infomarkt aangepast aan de wensen van de bewoners.  “Uiteraard kunnen we niet alle wensen inwilligen. Er werd gekozen voor minder brede straten, maximaal behoud van parkeerplaatsen, bredere voetpaden, meer groen, bankjes, toegankelijkheid en 175 nieuwe bomen (de oude kunnen jammer genoeg niet behouden worden)”, zegt schepen Van Volcem.

Bomenonderzoek

De plannen kenden vertraging omdat de stad diverse onderzoeken uitvoerde om na te gaan of de bomen toch behouden konden worden of verplant. “We schakelden de firma Krinkels in om een bomen effectenanalyse te doen en vroegen ook deskundig advies van ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen”, zegt schepen Van Volcem. “Behouden lukt helaas niet en verplanten ook niet. Ik moet toegeven dat ik de bomen zelf echt wou behouden maar zelfs vier scenario’s laten het niet toe. Bovendien kunnen we voor bomen met een geringe ecologische waarde (0,7) en met een prijswaarde van 1.500 euro absoluut niet verantwoorden dan een manuele verplanting gebeurd die 10.000 euro per boom zou kosten en twee jaar aan voorbereiding. Na grondig onderzoek is het zelfs technisch niet mogelijk omdat ook Fluvius niet op die manier wenst te werken. Bij het verwijderen van de bomen kan er gevaar rijzen met de gasleidingen”, duidt de Brugse schepen.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Als schepen van Groen hou ik van het groen en de bomen in onze stad. Ik zette er reeds 1.000 bij en deed reeds aan 24 hectare bosuitbreiding. Bovendien zetten we ook dit jaar meer dan 400 nieuwe bomen. In Brugge werden de laatste twee jaar zelfs 15.300 bomen geplant (bomenteller) maar helaas moeten deze 175 kleine haagbomen weg.  Er is geen andere optie.  Het is wel positief dat er mooiere bomen komen, grotere plantvakken en meer groen.  Na de werken zal de wijk er mooier, duurzamer en zeker groener bijliggen. Er komen trouwens 117 nieuwe bomen in de straten en 58 net buiten de straten in de onmiddellijke omgeving. Bovendien heeft het extra onderzoek ertoe geleid dat we dit dossier ook voor de oproep van de Vlaamse Milieumaatschappij konden indienen en zo een subsidie van 75% kunnen bekomen. Het uitstel levert dus ook iets positief op.”

Bredere voetpaden, lagere snelheid, fietsvriendelijker en leefbaarder 

De bestrating van de Bloemenwijk voldoet niet meer aan de huidige normen van een veilig en leefbaar openbaar domein. “Tijdens de heraanleg gaan we de rijwegen versmallen om de snelheid te beperken. Ook de voetpaden nemen we onder handen, die worden op verzoek van de bewoners verbreed. We streven ernaar om de parkeerplaatsen maximaal te behouden.

Het petanqueveld in de Rozenstraat en het speelplein tussen de Tulpenstraat en de Pioenstraat blijven tijdens de werken behouden”, legt schepen Van Volcem uit. Tenslotte worden de doodlopende straten van een erf-achtige inrichting voorzien.

Veilige en fietsvriendelijke wijk

De werken maken het mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken en een veilige schoolomgeving te creëren. Hiervoor worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Naast de smallere rijwegen en bredere voetpaden voorziet de stad  asverschuivingen in de Rozenstraat, Tulpenstraat en Begoniastraat. Om de snelheid voldoende te remmen worden er in volgende straten verkeersplateau’s voorzien: Rozenstraat ter hoogte van de Pioenstraat en Jasmijnstraat en het kruispunt van de Tulpenstraat met de Irisstraat.

De parkeerzones worden beter geordend en afgeschermd met plantvakken. “Er worden ook parkeerplaatsen voor minder-validen voorzien. Tenslotte verlengen we het bestaande fietspad doorheen het speelplein in de Tulpenstraat met kunststofgrasdallen”, duidt schepen Van Volcem.  

Duurzaam ontwerp

In het ontwerpplan voor de heraanleg van de Assebroekse Bloemenwijk werden enkele aspecten opgenomen die de duurzaamheid versterken.  “In de Jasmijnstraat leggen we een wadi aan om het oppervlaktewater zoveel mogelijk in de bodem te laten dringen. We realiseren in deze straat ook waterdoorlaatbare parkeerplaatsen zodat het regenwater voldoende in de ondergrond kan infiltreren.  Er komen ook vijf regenwaterputten die door de bewoners en de dienst Openbaar Domein gebruikt kunnen worden voor besproeiing. “De regenputten worden voorzien van een slimme sturing waardoor deze bij intense regenbuien geledigd worden en als buffervoorziening ingezet worden”, aldus Van Volcem.  Ook het water afkomstig van het grote dak van de kerk wordt opgevangen om nadien te hergebruiken.

Kostprijs en timing

Om de toegankelijkheid tijdens de werken te garanderen worden ze in 7 fasen uitgevoerd. De totale kostprijs bedraagt circa 4.000.000 euro waarvan 1.300.000 ten laste van Stad Brugge. “Nadat de werken voltooid zijn wordt het genieten voor de inwoners van de Bloemenwijk. Het wordt er toegankelijker, leefbaarder en veiliger”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Bijlage

 1. Gedetailleerde timing
 • Fase 1 Rozenstraat (van kruispunt Weidestraat tot Hortensiastraat)
 • Fase 2 Hortensiastraat
 • Fase 3 Rozenstraat (van Hortensiastraat tot Pioenstraat) en Pioenstraat
 • Fase 4 Jasmijnstraat
 • Fase 5 Rozenstraat (van Jasmijnstraat tot Kleine kerkhofstraat) en Kleine kerkhofstraat
 • Fase 6 Tulpenstraat en Irisstraat
 • Fase 7 Begoniastraat

Bekijk hier de plannen voor jouw wijk

Bekijk hier de infofolder

Een mooie stukje Brugge komt in het nieuw te staan

17 jun

“De buurt wordt verder getransformeerd tot een aangename buurt, omgeven door het groen, op één van de mooiste plaatsen van de stad”, aldus Brugse schepen Van Volcem.

BRUGGE- Begin 2022 start (behoudens onvoorziene omstandigheden) de heraanleg van de Singel en Buiten Boeverievest. “Deze noodzakelijke werken omvatten een volledige heraanleg, inclusief de riolering waarvan na onderzoek werd vastgesteld dat ze dringend aan vervanging toe is. Ik ben zeer tevreden dat we een buurt die vroeger verloederd was stapsgewijs kunnen transformeren tot een aangename buurt, omgeven door het groen, op één van de mooiste plaatsen van de stad”, legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem uit. De werken zouden tegen de zomer van 2022 moeten afgerond zijn.

De Singel is gelegen op de grens van de Brugse binnenstad, op het grondgebied van de deelgemeente Sint-Andries, in de bufferzone van Unesco-erfgoed. De omgeving van de Singel en Buiten Boeverievest hunkert al een tijdje naar vernieuwing. “Na de ontwerpfase willen  we zo snel mogelijk overgaan tot actie. De eerste voorbereidende fase (nutswerken) werd reeds grotendeels uitgevoerd door de openbare nutsmaatschappijen. De werken zullen worden aanbesteed en gegund om vervolgens vanaf begin 2022 effectief van start te gaan ”, zegt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.  

Heraanleg

 • Rioleringswerken

Tijdens de heraanleg wordt zowel boven- als ondergronds gewerkt. “We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan in beide straten. Hiervoor kunnen we een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij krijgen van 75% op de rioleringswerken”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

 • Wegenis

Na de rioleringswerken starten de wegeniswerken. De rijweg en het voetpad in de Singel worden in mozaïekkeien met boordsteen aangelegd. “De overrijdbare boordsteen zorgt voor de veiligheid van de omwonenden die hun woning in-en uit komen. De leuningen en het metselwerk van de brug worden heropgefrist. De leuningen worden herschilderd, gebroken stukken worden hersteld. Het bestaande metselwerk wordt gerestaureerd”, duidt schepen van Openbare Werken Van Volcem.

De Buiten Boeverievest krijgt een nieuw wegdek in kasseien. “Kasseien waren het enige mogelijk materiaal na overleg met onroerend erfgoed”, zegt schepen Van Volcem. Tenslotte wordt de wandel- en fietsverbinding vanaf Buiten Boeverievest 1 tot aan de wandel- en fietstunnel richting de Stationslaan in asfalt aangelegd. “Ook 2 picknickbanken krijgen een plaatsje in het ontwerp, naast de 15 bestaande groene stoelen aan het water. Daar wordt het genieten van de stilte, het groen en de mooie omgeving”, klinkt het bij schepen Van Volcem.

 • Bescherming bomen

In de Singel en Buiten Boeverievest staat een indrukwekkende bomenrij. “Tijdens de werken zullen deze bomen met een houten latwerk beschermd worden om beschadiging te voorkomen”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Led- verlichting

Tijdens de werken wordt de openbare verlichting vernieuwd. “Als stadsbestuur zetten we maximaal in op verledding van onze stad. De switch naar verledding helpt ons te besparen en onze CO-2 uitstoot te reduceren. De vraag naar extra openbare verlichting kwam ook aan bod tijdens de bewonersvergadering. We zijn hier dan ook in de mate van het mogelijke op in gegaan. Zo wordt de veiligheid en de sociale controle versterkt”, aldus de Brugse schepen Van Volcem

Duurzaamheid

Met een duurzaam ontwerp wordt ernaar gestreefd om zo veel mogelijk hemelwater in de Vesten te laten lopen. “We laten het hemelwater infiltreren door de verharde oppervlakte te laten afwateren naar de plantvakken en de regenwaterriool die uitmondt in de Vesten”, verduidelijkt schepen van Openbaar Domein Van Volcem.

Speelplein

Binnen het gebied van de werken bevindt zich in de Buiten Boeverievest een speelplein. “We maken van de gelegenheid gebruik om het ‘oude’ speelplein om te vormen tot een nieuw, groen en gezellig (speel)plein. Er komen nieuwe speeltoestellen en we planten twee nieuwe hoogstammige bomen aan om de omgeving nog fleuriger te maken”, zegt de Brugse schepen. 

Inspraak

Bij het ontwerp voor de heraanleg van de Singel en Buiten Boeverievest werd er rekening gehouden met de input van de bewoners. “Als stadsbestuur zijn we ambitieus om onze stad nog mooier, leefbaarder en toegankelijker te maken. Hierbij proberen we steeds in de mate van het mogelijke rekening te houden met de wensen en bezorgdheden van de buurtbewoners. Ook tijdens de werken houden we de buurt regelmatig op de hoogte”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Kostprijs en fasering

De werken worden in 4 fasen uitgevoerd. “Tijdens de heraanleg wordt de toegankelijkheid ten volle gegarandeerd. De totale kostprijs bedraagt circa 904.000 euro waarvan circa 562.000 euro ten laste van Stad Brugge”, zegt schepen Van Volcem, “een verborgen pareltje zal weer stralen.”

Bijlage

 1. Gedetailleerde fasering
 • Fase 1: Singel
 • Fase 2: Buiten Boeverievest tot aan Singel (inclusief aanleg parkje)
 • Fase 3: Buiten Boeverievest vanaf Singel tot aan de Smedenpoort
 • Fase 4: Afwerking wandelpaden en gazonstroken Buiten Boeverievest

Bekijk hier de plannen voor jouw omgeving

Fier op Brugge: 85 procent tevreden met groen in onze stad

17 jun

BRUGGE – Minister Bart SOMERS stelde de Vlaamse Stadsmonitor 2020 voorgesteld – het driejaarlijks onderzoek bij 150.000 Vlamingen waaronder een kleine 2000 Bruggelingen . De resultaten zijn voor Brugge heel goed.   Op heel wat punten zijn we de numero uno van alle centrumsteden ( de 13 grootste steden van Vlaanderen). “Meer nog op vlak van Openbaar Domein is 85% tevreden met het groen in de buurt en 82% vindt dat er voldoende groen is. Daarmee scoren we beter dan het Vlaams gewest twee keer. Als schepen van Openbaar Domein ben ik heel blij met dat resultaat na al onze inspanningen”, aldus Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein.

Wat ons vooral blij moet maken is dat het vertrouwen in het lokale bestuur gestegen is van 27% in 2017 naar 49% in 2020.  We stijgen van de 12° naar de 2° plaats in Vlaanderen ( na Leuven).  Met 94% zijn de Bruggelingen de mensen de antwoorden dat zij “graag in de stad wonen” en 86% zegt ‘Fier te zijn op de stad’.  ( 2 x de nr. 1 in Vlaanderen) .  87% van de Bruggelingen zegt ‘gelukkig te zijn’.  Terug nummer 1 in Vlaanderen maar ook op veel andere vlakken spannen we de kroon:

1° voldoende geïnformeerd door het stadsbestuur

1° tevredenheid over de onderwijsinstellingen

1° tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen

1° tevredenheid culturele voorzieningen

1° jongerenvoorzieningen

1° goede staat van straten en pleinen

2° op vlak van tewerkstellingsgraad

2° op vlak van natuur en groenvoorzieningen

Daarbij komt nog eens dat 85 % aangeeft tevreden te zijn met het groen in onze stad. En 82% vindt dat er voldoende groen is in de buurt. “En dat is toch wel een pluim die onze dienst Openbaar Domein op zijn hoed mag steken. Samen met de dienst probeer ik ieder jaar opnieuw een kwaliteitsvolle openbare tuin (domein) aan te bieden. Met ontspanningsmogelijkheden, veel groen en oog voor een natuurrijke kwalitatieve omgeving. Ik ben dan ook ongelooflijk tevreden dat we zo’n resultaat en weerklank krijgen van de Bruggelingen. We doen zo voort”, aldus Van Volcem.

Wie graag de stadsmonitor volledig bekijkt kan terecht hier:

Voor een algemeen overzicht: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/gemeente

Mercedes in Brussel

17 jun

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten inzake Wonen te wijzigen. Het betreft in hoofdzaak de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente, en aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel, de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, de aanpassing van de taalkennisvereiste en de nieuwe verplichting van inschrijving bij de VDAB. Verder wordt volop ingezet op digitalisering via een centraal inschrijvingsregister. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, van sociale huisvestingsmaatschappijen, van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, en van HUURpunt.

Volg de commissie hier:

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Vandaag stel ik 2 vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de impact van de bestelling van 350 elektrische bussen op het busaanbod in de stadskernen. Uiteraard ook met het oog op het aanbod van het elektrisch busvervoer in onze Brugse binnenstad. Daarnaast ondervraag ik de minister over de intentie van de minister om busritten in de spits duurder te maken.

Je kan mijn vragen en de commissie volgen via hier:

Bekijk hier integraal de vragen die Mercedes stelt aan de minister:

Stad Brugge plant heraanleg Damse Vaart-Zuid

16 jun

BRUGGE – 21 juni starten de werken voor de heraanleg van de Damse Vaart-Zuid tussen de rotonde met de Karel van Manderstraat en de grens met Damme. “Reeds lang vraagt deze straat een heraanleg, nu gaan we over tot actie. Met de heraanleg slaan we twee vliegen in één klap: we geven gehoor aan de vraag om herstel van de omwonenden en zorgen ervoor dat het WK tijdrijden van 18 tot 26 september onder ideale omstandigheden kan doorgaan”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken zullen behoudens onvoorziene omstandigheden afgerond worden rond 10 september.

Het eerste deel tussen de R30 en de rotonde Karel van Manderstraat werd vorig jaar al heraangelegd, door het aanleggen van een comfortabele en veilige asfaltverharding. Nu komt het tweede deel tussen de rotonde Karel van Manderstraat en de stadsgrens Brugge- Damme aan de beurt. De werken worden vanuit Damme opgestart, er wordt richting Brugge gewerkt.

Essentieel

De rijweg tussen de rotonde met de Karel van Manderstraat en de grens met Damme is een oude betonweg. De weg vertoont open voegen in dwars- en langsrichting. “Door de grote voegen in de rijweg is het absoluut noodzakelijk om de straat te heraanleggen. De rijweg krijgt een dubbele asfaltlaag. Ook de kruispunten Gemeneweideweg-Noord en de Polderstraat met de Damse Vaart-Zuid krijgen tegelijkertijd een opknapbeurt. De bestaande toegangen tot de woningen worden vernieuwd in grijze betonstraatstenen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.

Fietsveiligheid

De fietsveiligheid wordt geoptimaliseerd. “De fietspaden worden plaatselijk hersteld. Aan de Gemeneweideweg-Noord/Damse Vaart-Zuid en aan de Polderstraat/Damse Vaart-Zuid markeren we twee fietsoversteken zodat de fietsers er veilig kunnen oversteken”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Hinder

Tijdens de werken zal de volledige rijweg onderbroken zijn, weliswaar gefaseerd. Plaatselijk verkeer behoudt doorgang totdat de werken aan Bistro’t Apertje van start gaan.  

Volgende omleiding wordt voorzien:

 • Langs Noorweegse Kaai-Jules van Praetstraat–> richting Koolkerke, Koolkerkse Steenweg, Dammesteenweg.
 • Langs Moerkerkse Steenweg -> richting Vivenkapelle, Vivensesteenweg, Kerkstraat.

Kostprijs

De totale kostprijs van de werken bedraagt circa 734.000 euro. “De werken werden oorspronkelijk op 1 miljoen euro geraamd.  Ik ben dan ook tevreden dat we deze essentiële werken voor minder dan eerst voorzien kunnen uitvoeren”, aldus schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Rijwegprofiel

Met een breedte van 6 m en een snelheidsregime van 70 km/u nodigt de rechtlijnigheid en de breedte van de rijweg op heden veel automobilisten uit om (te) snel te rijden. De nieuwe asfalt rijweg zal om die reden versmald worden naar een gewenste breedte van 5,50m. Rekening houdend met het landbouwverkeer worden grasdallen voorzien in de zijstrook zodat de voertuigen kunnen uitwijken. “Met de versmalling van de rijweg stimuleren we de handhaving van de snelheid”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bij het naderen van de rotonde met de Karel van Manderstraat zal een asverschuiving de overgang van 70 kilometer naar 50 kilometer benadrukken. Het komt de veiligheid en de leefbaarheid alleen maar ten goede.”

Zomer aan zee: Stad Brugge stelt educatieve strandcabine voor met vernieuwd wandelpad

15 jun

BRUGGE – Een splinternieuwe, educatieve strandcabine geeft scholen op het strand van Zeebrugge tijdens het strandseizoen de kans om op een leuke plaats veel bij te leren. Tijdens het volledige strandseizoen zet het Natuurcentrum er de deur wagenwijd open . “We zijn zeer tevreden met de nieuwe strandcabine die we ter beschikking kunnen stellen op het strand. Als stad aan zee organiseren we ter plaatse uiteenlopende activiteiten waarmee de leerlingen actief bijleren over deze biotoop. Tegen de zomervakantie komt er ook nog een nieuw wandelpad”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Sinds 22 jaar wapperen de tenten vanaf begin mei. “Nu de tenten na 22 jaar versleten zijn kunnen we gebruik maken van deze nieuwe houten chalet”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Educatieve strandcabine

“De educatieve strandcabine komt naast de strandcabine van de bibliotheek en  de sportdienst, recht tegenover het badengebouw. Zo ontstaat er als het ware een ‘stadsstraatje’ op het strand, waar je als strandganger gebruik kan van maken”, duidt schepen Van Volcem. De kennis over de zee biotoop wordt op speelse wijze aangebracht. De planten, schelpdieren, invloeden, zwerfvuil, wind, historiek,… worden onder begeleiding van een natuurgids of zee-animator onder de aandacht gebracht.

Activiteiten

In de maand juni zijn klasgroepen welkom voor een uitstap naar zee. “Reeds 200 kinderen hebben ingetekend om een kijkje te komen nemen. Vandaag komen de kleutertjes van de basisschool Manitoba en Wonderwijs even langs”, aldus de Brugse schepen Van Volcem. Ook in september zijn de scholen er welkom. Jeugdverenigingen kunnen er tijdens de zomermaanden terecht. Volgend jaar zal de opbouw van de cabine zelfs al voor de paasvakantie plaatsvinden.

Permanent karakter

Schepen Van Volcem: “Hoe langer de cabine op het strand staat hoe meer kinderen we kunnen ontvangen. Daarbovenop is deze locatie gemakkelijk bereikbaar met de trein.”

Tentoonstelling

In de zomermaanden zal de strandcabine zich ontpoppen tot zee-tentoonstelling. Infopanelen over het strand en al zijn bewoners helpen iedereen zijn blik te verruimen. “De infopanelen zijn een goed hulpmiddel om je vondsten te leren benoemen. De sfeervolle tentoonstelling dompelt je nog wat dieper onder in de magische wereld van de zeewezens.  Via de ‘schelpenbus’ kan je een uitzonderlijke vondst ook bezorgen aan het Natuurcentrum om er meer over te weten te komen”, zegt schepen Van Volcem.

Begeleide zeewandeling

Op zondag 4 juli verwelkomen we gezinnen om 10u voor een begeleide zeewandeling. Daarna kan iedereen dagelijks de tentoonstelling bezoeken. “De tentoonstelling is een waardevolle aanvulling voor de strandbibliotheek en het uitleenpunt van de sportdienst. Wil je een educatieve activiteit boeken op het strand? Dan kan je bij het Natuurcentrum terecht via natuurcentrum@brugge.be”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Nabijgelegen wandelpad ( vlonderpad)

Het houten wandelpad van ongeveer 30 meter op het strand van Zeebrugge was dringend aan vervanging toe. “Tijdens de zomermaanden voegen we hier steeds een extra gedeelte van 30 meter aan toe.  Zo garanderen we een vlotte toegang aan het strand voor onder andere mindere mobiele mensen. Vaak kwamen deze gebruikers nog in een zone met zacht zand terecht. Daarom hebben we het pad verlengd tot 90m om zo de zone met het harde zand te kunnen bereiken. Het pad werd door mijn medewerkers ontworpen, geproduceerd en aangelegd. Tegen 1 juli zal het pad volledig afgewerkt zijn”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Wijk Blijmare krijgt volledige heraanleg

14 jun

BRUGGE- In het voorjaar van 2022 start de heraanleg van de wijk Blijmare te Sint-Andries. De wijk is gelegen achter de gevangenis van Brugge en ligt naast het domein Koude Keuken.  “De werken zijn noodzakelijk. Na een routine controle is immers gebleken dat de riolering in slechte staat is en ook de straten zijn dringend aan vernieuwing toe. Sinds de aanleg van de verkaveling in de jaren ’60 werden hier weinig instandhoudingswerken uitgevoerd”, aldus de bevoegde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Behoudens onvoorziene omstandigheden worden de werken tegen de zomer 2023 afgerond.

De werken passen in het kader van grotere werken in de wijk Blijmare en worden in samenspraak met de aannemer in 7 fasen uitgevoerd.  “De werken omvatten een volledige heraanleg van de Iepenlaan, Rodebeukendreef, Eikenlaan, Knotwilgenlaan, Meiboomlaan, Ter Zale, Ter Lucht, een stuk van de Hogeweg en een stuk van de Sint-Hubertuslaan. In het totaal vernieuwen we tijdens de werken 3.195 meter openbare weg. Na de werken zullen de inwoners kunnen genieten van een volledig nieuwe, veilige en toegankelijke wijk”, zegt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.

Heraanleg

 • Nutswerken

Tijdens de heraanleg worden zowel de straten als alles daaronder vernieuwd. “We zorgen eerst dat alles ondergronds in orde is vooraleer we bovengronds starten. De  nutswerken starten op 4 augustus 2021. Ze worden gefaseerd uitgevoerd en afgestemd met de faseringen van de wegenwerken. We zorgen voor een sterk elektriciteitsnet (400 volt). Dit vooral in functie van elektrische wagens in de toekomst”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

 • Rioleringswerken

Vervolgens starten de rioleringswerken begin 2022. Eerst en vooral wordt de bestaande gemengde riolering vernieuwd. “We zorgen voor een gescheiden rioleringsstelsel. Met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel komen we in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij die 75% van de rioleringswerken op zich neemt”, zegt schepen Van Volcem.

 • Wegeniswerken

Na de rioleringswerken wordt de bestrating aangepakt. “De straten worden aangelegd in grijs beton. Doodlopende delen of bestaande lussen in de Knotwilgenlaan, Hogeweg en Meiboomlaan worden aangelegd in mozaïekkeien. Ook de voetpaden worden vernieuwd in grijze betonstraatstenen. Verder blijft parkeren op de rijweg mogelijk, de parkeerplaatsen leggen we aan in kasseien ”, legt schepen Van Volcem uit.

Led-verlichting

Tijdens de werken wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. “We gaan voor een volledige verledding. De specifieke armaturen verbruiken minder energie en laten ons toe te besparen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem.

Groenvoorzieningen

Binnen het gebied van de werken bevinden zich enkele pleintjes. “We willen van de gelegenheid gebruik maken om de belevingswaarde van de groenvoorzieningen te verhogen. De inrichting voldoet immers niet langer aan de huidige normen van een duurzaam openbaar domein. Daarom voorzien we de aanplant van 153 nieuwe hoogstammige bomen in de ganse wijk. De groenzones zullen voor het overige ingevuld worden met gazons, voorzien van bloembollen, afgewisseld met plantvakken met vaste planten”, verduidelijkt de Brugse schepen.

Duurzaam ontwerp

Met een duurzaam ontwerp streeft de stad ernaar om zoveel mogelijk hemelwater via het grachtenstelsel in de Koestraat te laten lopen. “Zo worden op diverse plaatsen het oppervlaktewater afgewaterd in openbare groenzones voor infiltratie. Op vele plaatsen kiezen we maximaal voor ontharding”, aldus schepen Van Volcem.

Inspraak

Bij het ontwerp van de bovenbouw werd er rekening gehouden met de input van de bewoners tijdens de bewonersvergadering. “Op vraag van de bewoners behouden we het profiel van de Iepenlaan als dubbele rijweg en worden de bestaande bomen in de middenberm behouden. Aan het kruispunt Iepenlaan met de Hogeweg voorzien we een verkeersplateau om de snelheid af te remmen”, aldus de schepen.

Kostprijs en timing

De werken worden geraamd op circa 7.200.000 euro, waarvan circa 2.600.000 euro ten laste van Stad Brugge. “We rekenen op 320 werkdagen om dit gefaseerde werk af te maken. We proberen de toegankelijkheid tijdens de werken te verzekeren. Er volgt nog een infofolder over de werken en houden de omwonenden tijdig en geregeld op de hoogte van het verdere verloop van de werken”, besluit Van Volcem.

Bijlage

 1. Gedetailleerde timing ( 7 fases)
 2. Fase 1: Koestraat;
 3. Fase 2: Hogeweg 305 – 323, Iepenlaan 26 – 35, Eikenlaan 3 – 45, Knotwilgenlaan 76 – 80;
 4. Fase 3: Iepenlaan 3 – 24, Legeweg 278, Rodebeukendreef 2 – 29, Knotwilgenlaan 69 – 85;
 5. Fase 4: Knotwilgenlaan 25 – 72, Legeweg 252 – 254;
 6. Fase 5: Hogeweg 277 – 303, Meiboomlaan 1 -33;
 7. Fase 6: Hogeweg 257 – 275, Ter Lucht, Ter Zale;
 8. Fase 7: Sint- Hubertuslaan 83 – 91 + deel rotonde met Legeweg

Bekijk hier de plannen voor jouw wijk

Minister Peeters onderzoekt geluidswerende middelen aan Oostendse steenweg

8 jun

BRUSSEL/BRUGGE – Minister Lydia Peeters zal geluidsmetingen laten doen in de Oostendse Steenweg omtrent geluidsoverlast van de N31. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem aan de minister.

Aan de Oostendse Steenweg in Brugge vlak bij de N31 zijn heel wat bomen gekapt langs de Ventweg. Die boomkapping legt een tere plek bloot in de buurt en leidde tot meer overlast voor de buurtbewoners, zowel qua geluid als visueel.

Hakhoutbeheer

De boomkap valt onder hakhoutbeheer: de bomen worden tot op 10 centimeter boven de grond afgezaagd. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. Voor de Oostendse Steenweg waren tot nu toe geen geluidswerende middelen gepland. “Na een aanleiding van een burger die een melding maakte van de problematiek,  wordt nu dus nagegaan of de woonzone in aanmerking komt voor een geluidsscherm. Er zullen geluidsmetingen uitgevoerd worden en die zullen aangeven of de 65 dB(A)-drempel uit de samenwerkingsovereenkomst wordt overschreden. Als dat zo is, zal er actief geluidsreductie nagestreefd worden in de Oostendse Steenweg. Ook praktisch moet bekeken worden of geluidsschermen een oplossing kunnen zijn. De verkeersveiligheid moet uiteraard gewaarborgd blijven, maar de geluidsschermen moeten ook voldoende doorgetrokken kunnen worden om doeltreffend te zijn”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem, Vlaams volksvertegenwoordiger.

Geluidsschermen in Vlaanderen

In geheel Vlaanderen zijn zo’n 142,1 kilometer geluidswerende constructies terug te vinden langs auto(snel)wegen. In West-Vlaanderen is dat 12,82 kilometer. Die vinden we voornamelijk terug in regio Kortrijk en in de Brugse regio aan gedeeltelijk aan de E40, aan de N32 ter hoogte van Sint-Michiels, de Blauwe Toren aan de N371 en de A11 ter hoogte van Dudzele.

Tabel 1 Geluidswerende middelen in Vlaanderen volgens provincie.

Antwerpen26,23 km
Limburg22,48 km
Oost-Vlaanderen36,62 km
Vlaams-Brabant44,03 km
West-Vlaanderen12,82 km

“Deel uitmakend van de commissie Mobiliteit in het Vlaams parlement houd ik vinger aan de pols bij Brugse dossiers. Het is belangrijk dat inwoners gehoord worden als ze problemen signaleren. Nu de volledige regio rond N31 aangepakt wordt, is het van hoog belang alle actoren en factoren te betrekken”, klinkt het nog bij de Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Asfalteringswerken op verschillende locaties in Knokke-Heist

8 jun

KNOKKE-HEIST/BRUGGE/DUDZELE/BRUSSEL – In de week van maandag 14 juni werkt Wegen en Verkeer op verschillende locaties in Knokke-Heist. Op de Elizabetlaan (N34), de Natiënlaan (N49) en het kruispunt van de Dudzelestraat met de Oostkerkestraat (N376) legt een aannemer een nieuwe asfaltlaag aan.

14-18 juni: Elizabetlaan (N34) 
Van maandag 14 juni tot vrijdag 18 juni is de Elizabetlaan aan de beurt, tussen het Abraham Hansplein en de rotonde aan de Meerlaan. Deze werken waren gepland in mei, maar konden toen niet doorgaan door het slechte weer. Tijdens de asfaltering wordt de zone helemaal afgesloten, het verkeer moet in beide richtingen een omleiding volgen via de Krommedijk, Knokkestraat en Koningslaan (N49). 

14-18 juni: kruispunt Dudzelestraat (N376) met Oostkerkestraat (N374) 
Ook in de week van de 14 juni krijgt het kruispunt van de Dudzelestraat (N376) met de Oostkerkestraat (N374) een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werken wordt de Dudzelestraat (N376) ter hoogte van het kruispunt afgesloten in de richting van Dudzele. Het verkeer richting Knokke-Heist kan wel doorrijden. Voor wie richting Dudzele moet, wordt een omleiding aangeduid via de Natiënlaan (N49) naar de A11. 

17-18 juni: Natiënlaan (N49)
Aan het eind van de week krijgen ook twee zones op de Natiënlaan richting A11 een nieuwe asfaltlaag. Het gaat om het stuk tussen de Nieuwstraat en de Isabellavaart, en verderop richting A11 tussen de Dorpsstraat en de Sluisstraat (N376a). De werken starten donderdagochtend 17 en duren tot vrijdagavond. Er wordt de hele nacht doorgewerkt. Er wordt telkens één rijstrook ingenomen, het autoverkeer kan altijd over de andere rijstrook doorrijden.

Meer info?

Onderhoudswerken op Elizabetlaan | Wegen en verkeer

Asfalteringswerken ter hoogte van kruispunt Dudzelestraat met Oostkerkestraat | Wegen en verkeer

Coronaversoepelingen voor woningmarkt vanaf 9 juni

7 jun

BRUSSEL – Vanaf 9 juni worden ook de coronamaatregelen voor de Vlaamse woningmarkt versoepeld. De kleurcode voor de woningmarkt gaat van rood naar oranje: “Al blijft het nodig om de nodige afstands- en hygiënemaatregelen te hanteren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

Ook de Vlaamse woningmarkt ontsnapte niet aan Covid 19. Vorig jaar werden een regelgeving vastgelegd voor de woningmarkt gebaseerd op vier scenario’s met een eigen kleurcode: rood, oranje, geel en groen. Groen duidde op een periode zonder risico’s met geen beperkingen tot een rode periode met de strengste beperkingen mogelijk voor de sector.

Vanaf 9 juni gaat de woningmarkt van code rood naar code oranje. Dat betekent dat de maatregelen minder streng zullen worden al zullen niet-essentiële contacten nog altijd beperkt worden.

“Een nieuwe huur- of koopovereenkomst kan face to face ondertekend worden al moeten de voorzorgsmaatregelen zeker gerespecteer worden. Een sleuteloverdracht gebeurt ook al op die manier vandaag”, aldus de volksvertegenwoordiger. “Bezichtigingen, verhuizingen en huisbezoeken kunnen opnieuw doorgaan op voorwaarde dat de algemene voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden. Ook de conformiteitsonderzoeken gaan opnieuw door”, aldus Van Volcem.