Brugge

Aanleg fietspad langs R30 en kruispunt Generaal Lemanlaan-R30-Gentpoort

Brugge prioriteert de veiligheid en het comfort van fietsers. Vanaf 26 juni 2023 start het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid met de aanleg van een breed vrijliggend enkelrichtingsfietspad langs de R30, tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort. Dit nieuwe fietspad, dat deel uitmaakt van de Brugse Stadsfietsroute, biedt een robuuster fietsnetwerk rondom het Brugse ei. Daarnaast zijn er plannen voor verdere verbeteringen, waaronder het herinrichten van het kruispunt Gentpoort/R30/Generaal Lemanlaan vanaf 2024.

Aanleg fietspad

De aanleg van een fietspad langs de R30 zal de veiligheid van fietsers vergroten. In de richting van de Katelijnepoort wordt het fietspad zelfs verhoogd, waardoor fietsers extra bescherming genieten. Tegelijkertijd zullen de rijstroken lichtjes versmallen en zal de huidige parkeerstrook verdwijnen. Hoewel deze werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen, voorziet men een omleiding voor fietsers voorzien langs de Gentpoortvest.

De opwaardering van fietspaden beperkt zich niet tot de R30. Dankzij het fietsrelanceplan van de Vlaamse Overheid hebben ook het fietspad tussen Warandebrug en Dampoort en de fietspaden langs de Hoefijzerlaan recentelijk een upgrade gekregen. Deze inspanningen weerspiegelen de voortdurende inzet van de stad om het fietsnetwerk te verbeteren. Fietsen in Brugge wordt zo nóg aantrekkelijker.

Bij de aanleg van het nieuwe fietspad zal ook de bushaven tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort tijdelijk opgebroken worden. Na de voltooiing van het fietspad zal de bushaven op dezelfde plaats in herstelling gaan. Dit in afwachting van de herinrichting van het kruispunt Gentpoort/Generaal Lemanlaan/R30. Deze herinrichting zal voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidsnormen en zorgen voor een veiligere en efficiëntere doorstroming van het busverkeer.

Herinrichting kruispunt Generaal Lemanlaan/R30/Gentpoort

De opwaardering van het fietspad langs de R30 maakt deel uit van een groter project dat de zone tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort aanpakt. Momenteel werkt het AWV aan het herontwerp van het kruispunt Gentpoort/R30, waarbij een conflictvrije lichtenregeling wordt geïnstalleerd om de interactie tussen fietsers en auto’s te minimaliseren. Bovendien zal de Generaal Lemanlaan, tussen de Nijverheidsstraat en de R30, in dit project een herinrichting krijgen als eenrichtingsverkeer richting de R30. Deze plannen zullen naar verwachting in het najaar van 2024 ten uitgevoer komen, waarbij de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning in de herfst van 2023 van start gaat.

Om de bewoners en belanghebbenden te informeren over deze toekomstplannen, zal het AWV in samenwerking met de Stad Brugge een infoavond organiseren in het najaar van 2023. Dit biedt een uitgelezen kans voor geïnteresseerden om meer te weten te komen over de geplande verbeteringen.

Brugge blijft zich inzetten voor de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers. Met de aanleg van nieuwe fietspaden en de ambitieuze toekomstplannen wordt de stad steeds aantrekkelijker voor fietsers. Daarenboven draagt het bij aan een duurzame en gezonde mobiliteit. Fietsers en potentiële fietskandidaten kunnen met vertrouwen uitkijken naar een veilige en efficiënte fietsinfrastructuur in de charmante stad Brugge.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.