Brugge

Vraag tot opwaardering Koningin Astridlaan

Het wegdek in de Koningin Astridlaan is niet in goede staat. Het wegdek is gemaakt van oude betonplaten en dit veroorzaakt hinderlijk lawaai bij omwonenden. Kan hier dan geen fluisterasfalt gelegd worden in plaats van de hinderlijke en zeer oude betonplaten? Zijn andere milderende maatregelen zoals een beperkte snelheid mogelijk (zone 30)? Op vraag van omwonenden formuleerde Mercedes Van Volcem deze bezorgdheid en vraag aan het schepencollege.

Het Schepencollege formuleerde volgend antwoord.

“De Wegendienst is van mening dat, gelet op andere en meer dringende prioriteiten en rekening houdend met de beperkte budgetten, een heraanleg van de Koningin Astridlaan in de eerstvolgende jaren niet kan geprogrammeerd worden.”

Het is wel de bedoeling om daar waar nodig herstellingen uit te voeren aan de betonplaten.


Deze weg komt niet in aanmerking voor zone 30.  De Koningin Astridlaan heeft een duidelijke verkeersfunctie als verbindingsweg tussen Sint-Michiels en Sint-Andries, mede als ontsluiting van en naar de N31 en van diverse andere functies zoals de KHBO en de bedrijventerreinen Vogelzang en Expresspark. De zone 30 aan Immaculata staat in functie van de veiligheid ter hoogte van schoolomgevingen en is verplicht opgenomen in de wegcode.
Door de werkzaamheden aan de stationsomgeving kant Sint-Michiels (start na de paasvakantie) is het de bedoeling om de Koningin Astridlaan momenteel als een soort ‘hoofdadres’ voor het verkeer te behouden. Mochten ook daar nu grootscheepse werken gestart worden, komt het verkeer in Sint-Michiels nog meer vast te zitten.