Brugge

Administratief centrum op het beursplein

Open Vld Brugge oppert het idee om op het Beursplein een nieuw administratief centrum voor stadsdiensten te bouwen. Er komt namelijk een nieuwe beurshal aan de achterkant van het station, wat ruimte creëert voor een  herbestemming van de oude locatie.
“Voor een nieuw administratief centrum werd 20 miljoen euro ingeschreven op de begroting van 2012. Het beursplein is minstens een even goede locatie als de achterkant van het station. Dit kan ook in combinatie met winkels of woningen.” vertelt schepen Mercedes Van Volcem(Open VLD). Andere instanties zoals de Brugse sportraad staan te trappelen voor nieuwe gebouwen op het Beursplein, bericht Het Laatste Nieuws.
“De bouw van een nieuw administratief centrum zou aan de achterkant van het station kunnen, maar kan even goed op het Beursplein. Die locatie sluit nauwer aan bij het stadscentrum. Ze is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer via het station, de bushaltes op ‘t Zand en ook de ondergrondse parking zijn nabij. Als je 2.000 ambtenaren naar Sint-Michiels moet krijgen, dan creëer je bovendien nog meer verkeersdrukte aan het station.” vervolgt Van Volcem.
De verouderde beurshal zou op die manier verdwijnen en alle stadsdiensten zouden samenhokken in een nieuw centrum. “Het lijkt me efficiënter voor de inwoners als je alle loketfuncties kan centraliseren. En ook voor de handelaars in de buurt kan het een mooie impuls betekenen”, vervolgt de schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting. “Ik denk aan de Smedenstraat. Iedereen gaat over de middag wel iets eten in de buurt.” Naast het administratief centrum ziet Van Volcem nog andere mogelijkheden. “Er kunnen ook enkele winkels in het gebouw worden verwerkt of zelfs woningen. Ontwerpers kunnen dat uitwerken als we een openbare oproep lanceren.”
Ook de Brugse sportraad is op zoek naar extra ruimte voor sportzalen, aldus Het Laatste Nieuws. “Het aanbod aan sporthallen is te klein. Met de vernieuwing van Daverlo en Bloso zal die niet uitbreiden en als Jan Breydel verdwijnt, staan er nog clubs op straat”, zegt voorzitter Herman Vermeulen. “Daarom is iedere extra sporthal positief nieuws. Voorlopig richten wij onze pijlen volledig op het Olympiazwembad. Bij de bouw vaneen nieuw zwembad willen we van het huidige gebouw een polyvalente sporthal maken, want op het bad na is er niets versleten. Maar we plaatsen ook het Beursplein op de agenda. Als we voldoende wagens kwijt kunnen in de buurt, kan dat een optie zijn”, geeft de sportraadvoorzitter aan.
Bron: Het Laatste Nieuws en eigen.