Assebroek Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing

Assebroek in beweging

De Brugse schepen voor ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem heeft een dossier opgemaakt rond Assebroek in beweging. Er komen verschillende thema’s aan bod rond wonen. Spijtig genoeg was er in 2007 nog een dalende trend van inwoners in Assebroek. Er werden er 19.257 geteld. De komende jaren zal dat gevoelig stijgen eens alle nieuwe woningen gebouwd zijn.
Op vlak van sociale woningen scoort Assebroek niet bijzonder goed. Het is met 221 sociale woningen de slechtste gemeente dit na Dudzele en Lissewege. “In de Hervé Stalpaertstraat in de Kaproenwijk zijn in september van dit jaar de bouwwerken gestart voor 21 huurappartementen. Het gaat om een project van de sociale bouwmaatschappij Vivendo. Nog in de Hervé Stalpaertstraat starten in 2010 werken voor de bouw van 6 eensgezinswoningen en 2 bejaardenwoningen, allemaal voor huur. Ook daar gaat het om een project van Vivendo.
De Brugse Maatschappij voor Huisvesting realiseerde vanaf oktober 2008 veertig nieuwe eensgezinswoningen, dit in de residentie Weidebeek. Ook na afbraak of ombouw van de schietstand aan de Oude Kortrijkstraat voorzien wij sociale woningen. Het gaat om een perceel van 2,5 hectare waarvan 1,3 hectare zal bebouwd kunnen worden. Ik wil tenslotte nog het project meegeven van Vivendo op de grens tussen Assebroek en Sint-Kruis namelijk de 24 huurappartementen van Vivendo op de gronden van de vroegere Fourage” vertelt schepen Mercedes Van Volcem. “Daarnaast komen nog heel wat mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe woningen in Assebroek.
Eens De Lijn zijn stelplaats zal verlaten op het Gaston Roelandtsplein zal ook daar kunnen gebouwd worden. Er kunnen 68 appartementen en 34 eengezinswoningen gerealiseerd worden. Op de gronden van Tuinen Van Hollebeke werd gebouwd in drie verschillende fases met in de eerste fase honderd appartementen die reeds werden gerealiseerd, 34 nieuwe appartementen in blok D in een tweede fase en 11 eengezinswoningen aansluitend op de stelplaats van De Lijn.
Op Sint-Kruis zullen er commerciële ruimtes en eventueel woongelegenheden kunnen gerealiseerd worden na het vertrek van de TMVW in het begin van 2012. Daarbij zullen de bestaande loodsen naast de parking van Delhaize afgebroken worden” vertelt de Brugse schepen. “Nog in Sint-Kruis komt er een totaal nieuwe verkaveling aan De Mote waarbij een fiets- en voetgangersverbinding zal gerealiseerd worden met de Beaupréstraat. Die verkaveling zal bestaan uit 11 alleenstaande woningen en 8 halfopen eengezinswoningen.
Aan de Sint-Trudostraat in Steenbrugge komt er een woonuitbreidingsgebied waarbij dus ook sociale woningbouw aan bod zal komen. Vivendo zal er 26 sociale huurwoningen en 13 sociale koopwoningen realiseren. Verder worden er 77 sociale kavels voorzien voor de Westvlaamse Intercommunale (WVI) en zullen er 32 private appartementen gebouwd worden. Dit wordt een bijzonder groot bouwproject. Dit project is ook nodig want er is heel wat vraag naar woningen en grond in Assebroek.
Het tweede woonuitbreidingsproject situeert zich in de Michel Van Hammestraat. Daar zal Novus Projects uit Brugge 27 eengezinswoningen bouwen, plannen Vivendo en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting 42 appartementen met een mix van verkoop en verhuur. Verder plannen beide sociale bouwmaatschappijen ook nog 5 huurwoningen.
Tenslotte zijn er nog de 17 sociale kavels van de Westvlaamse Intercommunale. Een ander woonuitbreidingsgebied is het Klein Appelmoes waar er heel wat reactie kwam uit de onmiddellijke buurt. Ook in dit gebied wordt er een sociale mix voorzien. Novus Projects uit Brugge zal er 54 woningen realiseren, Vivendo en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting wil er 60 appartementen bouwen zowel voor verhuur als voor verkoop. In dit project zijn er nog 8 sociale kavels van de Westvlaamse Intercommunale en 38 kavels die zullen verkocht worden door Danneels en Huysentruyt. Het zal er prachtig wonen zijn midden het groen.
Een laatste woonuitbreidingsgebied is Julien Saelens met bouwmogelijkheden in de Blekerijstraat en Nijverheidsstraat. Daar kunnen er in totaal 246 nieuwe wooneenheden gerealiseerd worden. Er zijn vier verschillende partijen in dit project. Vooreerst is er de Groep Huyzentruyt die 42 woningen met 3 slaapkamers wil bouwen, Huysman Bouw die 18 woningen zal bouwen met 3 slaapkamers en 20 woningen met 4 slaapkamers. Derde partij is Unirest die 120 appartementen wil bouwen met 1 tot 3 slaapkamers en tenslotte de sociale bouwmaatschappij Vivendo met de bouw van 18 woningen en 28 appartementen” vertelt schepen Van Volcem.
Ook op vlak van zorg wordt er nog gebouwd in Assebroek. In het bouwproject van Tuinen Van Hollebeke wordt een woon- en zorgcentrum gepland dat aansluit op de stelplaats van De Lijn. Daar zouden 75 appartementen gebouwd worden. Nog op vlak van zorg is het woon- en zorgcentrum De Zeventorentjes dat volop in opbouw is en straks 126 bedden zal ter beschikking stellen van de Brugse senioren. Nog op vlak van zorg is er de uitbreiding van het bestaande bejaardentehuis Westervier aan de Speelpleinlaan met een nieuwbouw van 70 kamers. Ook daar merken ze bij Westervier dat er een nood is aan nieuwe kamers.
Tenslotte zijn er nog de plannen voor de Hoeve Hangrijn aan de Gemeneweideweg Zuid met de uitbouw van een hoeve tot dagcentrum voor personen met een handicap, dit met een aanvullende polyvalente ruimte. Ook wij als stadsbestuur gaan bouwen. In 2010 starten de werken voor de afbraak en heropbouw van het sportcomplex Daverlo in Assebroek. Er komt een nieuw multifunctioneel gebouw met een wijkafdeling van de lokale politie, een wijkafdeling van de bevolkingsdienst, een bibliotheekfiliaal, een cafetaria en een polyvalente zaal voor sport en culturele manifestaties. De bestaande sportzaal, de bibliotheek en de cafetaria worden gesloopt. De bibliotheek zal tijdelijk ingericht worden in het parochiaal centrum van Steenbrugge. Ook Bloso is volop aan het bouwen met een topsporthal, een grote multifunctionele sportzaal met bijzalen en een nieuwe parking voor 180 voertuigen met ingang aan de kant van de Nijverheidsstraat. Hiervoor werkt Bloso samen met de mensen van het Colruyt warenhuis. In een latere fase willen ze nog een sporthotel bouwen en moeten er nog bijkomende buitenvelden bijkomen. Zowel topsporters als recreatieve sporters zullen er welkom zijn bij Bloso.
Nog in Assebroek werd de buitenschoolse kinderopvang het Ravotterke uitgebreid met extra speelruimte, berging en nieuwe toiletten. In de Tulpenstraat in Assebroek wil de jeugddienst een speelplein realiseren” besluit de schepen. Ze wijst er op dat er steeds aanvragen binnenkomen voor huisvestingspremies. Tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2009 werden er 582 premies aangevraagd. Het ging om een bedrag van 871.396 euro waarvan er meer dan 300.000 euro uitbetaald werd voor het leggen van een nieuw dak.
De schepen liet ook een inventaris maken van het aantal kamers bed and breakfast in Assebroek. Er zijn in totaal 32 kamers, dit ondermeer in de Gulden Peerdenstraat, Wantestraat, Gaston Roelandtsplein en Kleine Kerkhofstraat. In 2009 was er een nieuwe aanvraag voor 2 kamers in de Schoolstraat.
Bron: Stefaan Reuse