Brugge

Agenda gemeenteraad 24 april

Lees hier de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 24 april.

AGENDA GEMEENTERAAD 24 APRIL 2012

OPENBARE VERGADERING

Verslaggever : Burgemeester Patrick Moenaert

1        Politie – aankoop 2 motorfietsen politie – voorstel – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 109530)

2        Politie – aankoop van 25 helmen openbare orde – voorstel – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 109535)

3        Politie – aankoop van 6 kogelwerende vesten – voorstel – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 109679)

4        Politie – begroting 2012 – wijziging 1 – vaststelling.
(dossier 109369)

5        Politie – jaarrekening 2011 – vaststelling.
(dossier 109503)

6        Personeel – lokale politie Brugge – personeelsformatie – operationeel kader – tijdelijke afwijking formatienorm officierenkader.
(dossier 109926)

7        Mobiliteit – afsluiten koepelmodule 31005/11/B met module 11 voor de aanleg van dubbelrichtingsfietspaden langs de N31 tussen Torhoutse Steenweg en Zandstraat (tussen kmp. 3,615 en 4,620).
(dossier 109526)

Verslaggever : Schepen Mercedes Van Volcem

8        Toelagen – restauratie ‘s Gravenstraat 73 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 107538)

9        Ruimtelijke ordening – gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Christus Koning NO – voorlopige vaststelling ontwerp RUP d.d. 3 april 2012.
(dossier 110272)

10       Ruimtelijke ordening – inplanting telecommunicatiestation Isabellalaan door Belgacom – advies m.b.t. de inplanting conform de bepalingen opgenomen in de preambule van de kaderovereenkomst betreffende de oprichting van MOB’s (mono-operator basisstations).
(dossier 110265)

Verslaggever : Schepen Boudewijn Laloo

11       Interbad – gewone algemene vergadering van 21 mei 2012 – verslag door de bestuurders – aanduiden vertegenwoordigers – vaststelling mandaat voor de vertegenwoordiger.
(dossier 110113)

12       W.V.I. (West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba) – gewone algemene vergadering van 11 mei 2012 – verslag door de bestuurders – aanduiden vertegenwoordigers – vaststelling mandaat voor de vertegenwoordiger.
(dossier 109764)

13       Erkende kerkbesturen – jaarrekening 2011 – Protestantse kerk – advies.
(dossier 109757)

14       Erkende kerkbesturen – jaarrekeningen 2011 – centraal kerkbestuur 1 – 1) Christus-Koning 2) H. Familie 3) H. Maria Magdalena 4) O.L.-Vrouw 5) Sint-Jacob 6) Sint-Anna 7) Sint-Gillis 8) Sint-Pieter 9) Sint-Walburga – advies.
(dossier 109759)

15       Financiën – voortgangsrapport interne controle 2011 – goedkeuring.
(dossier 109647)

16       Financiën – begrotingsrekening 2011 – balans en resultatenrekening op 31 december 2011 en toelichting – vaststelling.
(dossier 109881)

17       Financiën – budgetwijziging 2012 nr. 1 – vaststelling.
(dossier 109908)

18       Stedelijk onroerend patrimonium – Baliestraat 13 te 8000 Brugge – verkoop uit de hand aan de hoogste bieder na ingehouden openbare verkoop.
(dossier 110322)

19       Stedelijk onroerend patrimonium – minnelijke onteigening van grond gelegen Geitenstraat te Lissewege t.v.v. het Vlaamse gewest – realisatie van het ‘Hollands Complex’ – Zwankendamme.
(dossier 109610)

20       Stedelijk onroerend patrimonium – Beisbroekdreef 2, 8200 Sint-Andries (Brugge) – openbare verkoop.
(dossier 85576)

21       Stedelijk onroerend patrimonium – verkoop uit de hand van een voormalige elektriciteitscabine gelegen te 8000 Brugge, Grauwwerkersstraat 21.
(dossier 90824)

22       Stedelijk onroerend patrimonium – landinrichtingsplan Groene Fietsgordel Brugge – aanleg recreatief fietspad t.h.v. cafétaria Mary Tudor – ruil van gronden met de NV VEVAN.
(dossier 107621)

23       Stedelijk onroerend patrimonium – verplaatsen van de Korteweg te Assebroek : ruil van gronden met het Gemeenschapsonderwijs.
(dossier 109480)

24       Stedelijk onroerend patrimonium – aankoop gronden in het kader van de uitbreiding en de inrichting van het natuurgebied ‘Gemene Weidebeek’.
(dossier 108736)

25       Stedelijk onroerend patrimonium – regularisatie grondverwervingen Kleine Kerkhofstraat te Assebroek, naar aanleiding van de reeds gedane heraanleg omgeving Brugs Kerkhof.
(dossier 109574)

26       Stedelijk onroerend patrimonium – Koning Leopold III-laan domein “De Watertoren” – vestiging erfdienstbaarheid – IMEWO.
(dossier 108381)

Verslaggever : Schepen Annick Lambrecht

27       Personeel – aanpassing artikel 183 van rechtspositieregeling voor de personeelsleden van stad Brugge m.b.t. de berekening van het (dubbel) vakantiegeld.
(dossier 110214)

28       Personeel – reglement op de maaltijdcheques – aanpassing.
(dossier 110405)

29       Sport – nieuwe concessieovereenkomst oriëntatiepalen strand Zeebrugge – goedkeuring.
(dossier 108893)

30       Sport – rekening 2011 van burensportdienst Igos (Inter Gemeentelijk Overleg voor de Sport) – goedkeuring.
(dossier 109754)

Verslaggever : Schepen Hilde Decleer

31       Stadsgebouwen – leveren van vloeibare brandstoffen periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 (5 percelen), diverse stadsgebouwen- en voertuigen – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 108944)

32       Stadsgebouwen – restaureren van het Gruuthusemuseum (fase 2: restauratie reiegevel – glas in lood, schrijnwerk en buitenschilderwerk), Dijver 17 – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 109856)

Verslaggever : Schepen Martine Matthys

33       Jeugdbeleid – reglement betreffende de ondersteuning van jeugdvakantiekampen – hervaststelling.
(dossier 108089)

Verslaggever : Schepen Jos Demarest

34       Wegendienst – rioleringswerken in de Dampoortstraat en in de Marcus Laurinstraat te Sint-Kruis – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 109700)

35       Wegendienst – vernieuwen van voetpaden en asfaltverhardingen in de wijk Malehoek te Sint-Kruis (Raadsherenlaan, Schepenbankstraat, Klerkenstraat, Schoutstraat, Ferestiersstraat, De Twaalf Gemeten, Stoppelbilk, Poortersstraat en Malehoeklaan tussen 2 en 108) – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 109780)

36       Wegendienst – heraanleg van de voetpaden in de Paul Devauxstraat en Leon de Foerestraat – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 109563)

Voorstellen en interpellaties van raadsleden

37       nog geen interpellaties ingediend

Akten en mededelingen

38       Communicatiedienst – jaarverslag 2011 stedelijk Meldpunt – kennisname.
(dossier 110253)

39       Ombudsman – jaarverslag 2011 – kennisname.
(dossier 109989)

40       Concertgebouw Brugge vzw – jaarrekening 2011 – kennisname.
(dossier 110006)

41       Gemeentedecreet – decretale rapportering van de stadsontvanger/financieel beheerder vierde kwartaal 2011 – kennisname.
(dossier 109942)

42       Jeugd – algemene vergaderingen jeugdraad 2011 – kennisname.
(dossier 110048)