Sint-Michiels

Infovergadering RUP Leiselehoek Sint-Michiels

Een toekomstplan voor Sint-Michiels wordt opgemaakt en de krijtlijnen worden uitgezet.  Momenteel werd een ontwerp  ‘RUP Leiselehoek’ gemaakt.   De omwonenden worden nu uitgenodigd om de plannen te bespreken en te verbeteren. De infovergadering heeft plaats op maandag 23 april 2012 om 20.00 uur in de Stedelijke Basisschool Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33 te 8200 Brugge.

De dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge volgt momenteel de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leiselehoek op, dat uitbesteed werd aan het studiebureau Tritel. Het plangebied van dit RUP bevindt zich tussen de Sint-Michielslaan, de Sint-Arnolduslaan, de Heidelbergstraat en de Wagenbruggelaan.

Het studiebureau zal daar in aanwezigheid van de bevoegde ambtenaren en Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting, de plannen toelichten.

In het plangebied zijn verschillende knelpunten die de kwaliteit van het wonen niet ten goede komen. Onder andere het ontbreken van een grote publieke ruimte, een speelruimte of park, het leegstaan van het noviciaatsgebouw, de versnippering van de publieke ruimte en groen en het ontbreken van ervaring naar de Leiselebeek toe.

“In deze knelpunten zitten mogelijkheden om de woonkwaliteit binnen het plangebied op te waarderen.” aldus Van Volcem.

“We zien kansen voor de herinrichting van de publieke ruimte en het verwaarloosde Leiselpark. Dit park kan als buurtpark functioneren en versterkt worden door een langzame verkeersverbinding met de woonwijk. Ook het noviciaat kan een nieuwe bestemming krijgen en de Leiselebeek kan als drager dienen voor het verbinden van groenfragmenten en kan een fietsverbinding ondersteunen.”

Deze potenties worden op volgende manier in het RUP vertaald. Zo wordt er nagedacht over een mogelijke nabestemming voor de bestaande tuinbouwbedrijven langs de Leiselebeek. Deze zones kunnen verdicht worden met kwalitatieve groene woonwijken.

“Om het Leiselepark op te waarden en publiek te maken worden nieuwe bestemmingen zoals studentenhuisvesting en zorgwonen onderzocht. Verder worden de verouderde en/of te beperkende bestaande voorschriften van het vigerende BPA 93 Leiselhoek geactualiseerd” besluit Van Volcem.