Brugge

Basisrechten zonevreemd wonen blijven behouden

“Er zijn geen momenteel initiatieven lopend om de basisrechten inzake zonevreemd wonen, zoals voorzien in de artikels 4.4.12 tot 4.4.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, te herzien.” stelt minister Muyters (N-VA) na een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.

“Er was ongerustheid ontstaan bij de landelijke bevolking naar aanleiding van de aangekondigde initiatieven in de beleidsbrieven Ruimtelijke Ordening en Landbouw. Er is namelijk de vrees dat de Vlaams Regering de regeling in zake de zonevreemde constructies in agrarisch gebied zou herzien. Niet zo lang geleden heeft toenmalig minister Van Mechelen (Open Vld) nog maar deze zekerheden onder de noemer van ‘basisrechten’ vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.” Verduidelijkt Van Volcem.

In de beleidsbrief Landbouw van Kris Peeters is er bijvoorbeeld sprake om ‘in nauwe samenwerking met de landbouwadministratie na te gaan voor welke strategisch belangrijke landbouwgebieden mogelijke beperkingen kunnen worden ingevoerd zodat professioneel agrarisch gebruik in deze gebieden maximaal voorrang krijgt.’

“In de beleidsbrief Ruimtelijke Ordening was er sprake om een plan van aanpak op te stellen om het hergebruik van leegstaande (bedrijfs)gebouwen op het platteland te stimuleren. Er is ook sprake van het versterken van ‘open ruimte, landbouw, natuur en bos.’. Dergelijke passages kunnen tot ongerustheid leiden bij eigenaars van zonevreemde constructies in agrarisch gebied.” Aldus Van Volcem.

Het antwoord op de  schriftelijke vraag neemt die ongerustheid momenteel weg.
Bekijk hier vraag en antwoord.