Brugge Brugse binnenstad Monumentenzorg

Brugge stelt expertencommissie samen voor beheer Werelderfgoed

Ingevolge de aanbeveling van het World Heritage Centre Parijs besliste het College van Burgemeester en Schepenen reeds in juni 2010 om, samen met Vlaanderen tot het oprichten van een Expertencommissie Unesco-zone (ECU)..   Deze maatregelen zijn momenteel volop in uitvoering.  ” Het is de bedoeling om in de loop van de maand november een eerste vergadering te organiseren, enerzijds kort de problematiek van het management van het Unesco-werelderfgoed en de daardoor ontstane discussies toe te lichten en anderzijds toelichting bij de opdracht opmaak managementplan en stand van zaken van de studieopdracht”, vertelt Van Volcem, Schepen van Ruimtelijke Ordening.

“Er zal een document/rapport worden opgemaakt waarin de uitzonderlijke universele waarden van het WHP Brugge omschreven worden.  De stad voorziet een budget voor uitbesteding van een actualisatie van het structuurplan Brugge binnenstad, door opmaak van een beleids- en beheersplan.  Om een adviesorgaan op te richten van deskundigen specifiek voor het WHP die in een vroeg stadium adviezen kunnen verstrekken.  Als vierde zullen we een colloquium organiseren om de conflictpunten tussen een levende stad en haar historische karakter te definiëren en beheersstrategieën uit te werken hoe met WHP omgegaan wordt.” zegt Schepen Mercedes Van Volcem.

De ECU werd samengesteld en zal uit volgende personen bestaan:

  • vertegenwoordiger van ICOMOS-Belgie : Dr. Stéphane Demeter
  • Prof.Em.Dr.Ir.Arch. Luc Verpoest, K.U. Leuven, stichtend lid van DOCOMOMO en voorzitter van Monumentenwacht Vlaanderen.
  • Prof.Dr. Linda Van Santvoort, titularis leerstoel ‘Geschiedenis van de bouwkunst”RUGent – lid van de KCML.
  • Prof. André Loexks (architect-stedenbouwkundige) hoofddocent aan het R. Lemaire International Center for Conservation van de KULeuven.
  • Bob Van Reeth, architect-stedenbouwkundige en voormalig Vlaams Bouwmeester.
  • Prof.Dr. Eric Corijn, professor sociale en culturele geografie aan de VUB, lector aan de faculteit Master in Toerisme aan KUL.
  • Mevr. Livia de Bethune, architect-stedenbouwkundige en docente Sint-Lucas Gent.
  • Dhr. Arch. Jos Vandenbreeden, directeur van het Sint-Lukasarchief en professor aan het Departement Architectuur Sint-Lucas.
  • Mevr. Sybille valcke, licentiaat kunstgeschiedenis, attaché aan het Ministerie Brussels hoofdstedelijk Gewest, Directie Monumenten en Landschappen.