Brugge

Debat inkomensgrenzen sociale huisvesting

Op 8 mei 2013 interpelleerde Mercedes Van Volcem minister Freya Van den Bossche in de plenaire zitting in het Vlaams Parlement over de nieuwe maatregel van de minister waarbij ze de inkomensgrenzen voor sociale huisvesting optrekt. “Meer mensen toelaten verergert het probleem van de lange wachtlijsten (92 000 mensen!).Heel wat mensen wachten jaren lang voor een sociale woning, en nu komt de minister met deze uitbreiding, louter omdat de sociale huisvestingsmaatschappijen hierdoor meer inkomsten kunnen genereren. Huurders die meer verdienen betalen immers meer huur. Sociale huisvesting moet de mensen helpen die het het meest nodig hebben. Daarom is deze aanpassing opnieuw een verkeerde maatregel.” aldus Van Volcem.