Brugge

Toenemende buitenlandse concurrentie bedreigt Vlaamse bouwkmo’s

Bouwunie ontvangt dagelijks klachten van Vlaamse bouwkmo’s die steeds meer concurrentie ervaren van of via buitenlandse bouwbedrijven en zelfstandigen. Het gaat om een divers spectrum: van bedrijven die alle regels aan hun laars lappen en volledig clandestien werken, over bedrijven die bepaalde aspecten van onze wetten en regels niet naleven, tot bedrijven die officieel de regels wel naleven, maar door de veel lagere sociale lasten in het eigen land aan veel lagere prijzen kunnen werken. Het gaat om allerlei, al dan niet legale, constructies die ervoor zorgen dat de loonkosten van de buitenlandse aannemers lager liggen en dat deze erg flexibel aan de slag zijn. Het is voor een Belgische bouwkmo, die gekend is door de Belgische overheid en die de regels wil volgen, moeilijk tot onmogelijk opboksen tegen deze concurrentie!

Heel wat bouwkmo’s zitten met de handen in het haar en denken er ernstig aan om de boeken toe te doen. Onze markt wordt overspoeld door arbeidskrachten die blijkbaar graag bereid zijn om als “zelfstandige arbeider” te werken voor een vergoeding die lager ligt dan de loonkost voor een Belgische arbeider. De Nederlandse overheid heeft er zelfs een speciaal wettelijk statuut voor gecreëerd, de ZZP-er (zelfstandige zonder personeel). We krijgen te maken met buitenlandse arbeiders die maar al te graag wat extra uren werken en die – zelfs als ze regulier tewerkgesteld worden – goedkoper blijken.

De discussie over het statuut arbeider-bediende doet de bouw helemaal in een cruciale fase belanden. De bouwsector dreigt daarbij de zwaarste klappen te moeten incasseren. In de bouwbedrijven, en zeker in de kmo-bouwbedrijven, werken vooral arbeiders en slechts een handvol bedienden. Denken dat een eenheidsstatuut voor de Vlaamse bouw-kmo’s geen kostenverhogend effect gaat hebben, is een utopie. Willen we onze Belgische bouwsector met eigen arbeidskrachten doen overleven, dan zullen we moeten gaan voor een modern en flexibel statuut dat betaalbaar is voor de bouw-kmo. En hierover moeten werkgevers en vakbonden samen nadenken, want het gaat over 160.000 arbeidsplaatsen.

Daarnaast blijft Bouwunie uiteraard vragen om de oneerlijke concurrentie, in al haar vormen, streng en met alle mogelijke middelen te bestrijden.
Bron: Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf