Assebroek

Dienstencentrum De Lelie wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw

“Assebroek is een belangrijke woongemeente. Er zijn geen bedrijventerreinen. Er is dus nood aan woonondersteunende functies voor jong en oud. Naast de Zeven Torentjes voor senioren, Daverlo en Bloso voor de sport en de vernieuwing van het chirolokaal op Steenbrugge, is nu De Lelie aan de beurt met het doel ruimte scheppen voor jongeren”, aluds Schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Mercedes Van Volcem. “Ook het buurtpark op de Tirr is op komst. Er staat heel wat te gebeuren voor Assebroek”.

Het huidig dienstencentrum De Lelie ligt aan de rand van het Albertpark, gelegen tussen de Weidestraat – Leliestraat en de Daverlostraat.

De ruime omgeving rond deze 3 straten wordt gekenmerkt door een dicht bebouwd woongebied, terwijl er in de zone tussen deze 3 straten veel open ruimte aanwezig is. Het is een zone voor gemeenschappelijke voorzieningen, openbaar nut en dagrecreatie.

Door het samenkomen van verschillende functies is de zone rondom het dienstencentrum zeer gevarieerd. De Weide-, Lelie- en Daverlostraat zijn aan de ene zijde dicht bebouwd en aan de andere zijde grotendeels open. Enkel links naast het Albertpark is er een kleine woonkern waar zich ook tal van commerciële functies hebben gevestigd. Rechts naast het Albertpark en naast het dienstencentrum ligt een grote open grasvlakte waarop een voetbalveld van het Koninklijk Atheneum is gevestigd. Door zijn huidige locatie ligt het dienstencentrum volledig los van alle bebouwing.

De Lelie is een dienstencentrum met verschillende lokalen en functies. Het huidige heeft een L-vorm en opent zich in principe naar het park, maar door de dichte begroeiing van het park wordt dit grotendeels teniet gedaan. De toegang tot het centrum ligt aan de zijde van het park.

Het nieuwe dienstencentrum, dewelke wordt gebruikt voor diverse jongerenprojecten, wordt opgetrokken in de open ruimte midden in het park. Er dienen geen waardevolle bomen te worden gerooid.

Het dienstencentrum zal alleen functies herbergen die betrekking hebben op jongeren- en jeugdwerking. Het jongerenpaviljoen wordt gegroepeerd in 3 ronde clusters. Het middenpunt van de 3 identieke ronde vormen wordt in een gelijkzijdige driehoek tegenover elkaar geplaatst. Het wordt opgetrokken uit een houtskeletbouw, volgens alle normen van een passiefbouw.