Zeebrugge

Europees project voor herwaardering Zwankendamme

Het Brugse schepencollege keurde vandaag het Brugs aandeel goed voor de verlenging van een Europees project ‘Leefbare haven Zeebrugge’. Met name voor Zwankendamme zit er goed nieuws in de pijplijn. Het parochiaal centrum van Zwankendamme, dat ook dienst doet als gemeenschapscentrum voor tal van plaatselijke verenigingen, krijgt een flinke opknapbeurt. En ook het communicatieproject ‘Zeebrugge Open’ dat meer duidelijkheid moet bieden over de grote infrastructuurwerkzaamheden in de haven, wordt meteen twee jaar verlengd.

Het nieuwe Europees project omvat werkzaamheden voor een totaal van meer dan 1 miljoen euro en moet nog later op het jaar goedgekeurd worden, maar voor het Brugse luik ervan is het licht alvast al op groen gezet. Voor de herwaardering van de parochiezaal van Zwankendamme trekt de Stad nu alvast een som van 156.000 euro uit, met daarnaast ook nog eens 60.000 euro voor een herwaardering van het openbaar domein in Zwankendamme, met name ook voor de toegang tot de bewuste zaal.

Voor een buffer – met later fietspad – rond de transportzone trekt de Stad 108.000 euro uit, en ook de Vlaamse Landmaatschappij brengt voor haar project een kleine 70.000 euro in. De provincie West-Vlaanderen coördineert het geheel en brengt ook nog eens 24.000 euro in voor landschapsplannen. Het Brugs stadsbestuur, de provincie en het havenbestuur (MBZ) vinden mekaar ook terug als partners in het communicatieproject ‘Zeebrugge Open’, dat in het recente verleden al nuttige informatiedagen organiseerde in Zwankendamme, Lissewege en Dudzele. Ook dat project wordt nu met twee jaar verlengd.

In totaal gaat het hier over werkzaamheden van meer dan 1 miljoen euro, waarop een Europese betoelaging van 40% verhoopt wordt. De beslissing hierover valt allicht nog voor het einde van dit jaar.