Assebroek

Tweede project in woongebied Mispelaar

Bouwkantoor Danneels deed een nieuwe aanvraag voor het bouwen van 14 eengezinswoningen (halfopen en gesloten bebouwing) met  garages in woongebied de Mispelaar. De woningen hebben ongeveer hetzelfde gabariet, met name één bouwlaag onder een hellend dak. Ze hebben ook een gelijkaardig uitzicht, dat ook overeenkomt met de eerste 13 woningen die reeds gerealiseerd werden.

De site, gelegen in het zuidoosten van het regionaalstedelijk gebied Brugge, ligt op grondgebied van Assebroek”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Het plangebied sluit aan bij een uitloper van de stedelijke woonomgeving van Assebroek, als deel van de naoorlogse stedelijke wijken rond Brugge”.

“In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de Assebroekse Meersen. Ten oosten van de stedelijke omgeving waartoe het plangebied behoort, ligt het groengebied Rijkevelde. Het wordt in het zuiden begrensd door de Mispelaar, in het westen door de Michel Van Hammestraat, in het noorden door de Molenstraat en in het oosten door de Meersenstraat”, aldus Schepen Van Volcem.

“Novus Projectontwikkeling kreeg een verkavelingsvergunning voor realisatie van 27 kavels voor woningbouw, als eerste fase in de ontwikkeling van het ‘woongebied Mispelaar'”, zegt Van Volcem, “in juni 2011werd hun aanvraag vergund voor het optrekken van 13 woningen binnen de vergunde verkaveling. Huidige aanvraag van Bouwkantoor Danneels omvat het bouwen van 14 eengezinswoniing (halfopen en gesloten bebouwing) met inpandige garages. De woningen hebben ongeveer hetzelfde gabariet (één bouwlaag onder een hellend dak) en hebben een gelijkaardig uitzicht, dat ook overeenkomt met de eerste 13 woningen”.

“Dit alles kadert in het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. WUG Lange Molenstraat waar 27 woningen werden vergund, WUG Julien Saelens waarvan de 3de fase is opgestart (1ste helemaal uitverkocht), WUG Mispelaar waarvoor een masterplan werd opgemaakt en waar we  nu 27 woningen hebben vergund in het kader van betaalbaar wonen. ” verduidelijkt Schepen Van Volcem.