Brugse binnenstad

Bewonersvignetten: College stelt aanpassingen in bepaalde blauwe zones voor

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste vandaag,  in het kader van de invoering van de blauwe zone in de omgeving van het AZ Sint-Lucas, aan de gemeenteraad voor te stellen dat de bewoners er van de straten waar de blauwe zone van toepassing wordt, niet zullen moeten betalen voor een tweede of derde bewonersvignet. In de binnenstad dient voor een tweede of meerdere bewonersvignet 100 euro betaald te worden.

De toestand is er verschillend van de binnenstad in die mate dat er daar voldoende parkeerplaatsen voor bewoners zijn en de aanleiding voor de invoering van de blauwe zone enkel en alleen bij de bezoekers van het ziekenhuis ligt; vanaf 29 oktober zullen die echter voldoende parkeerruimte hebben op de site van het ziekenhuis zelf. Vandaar dat aan bewoners niet kan gevraagd worden te betalen voor een bewonersvignet om een eventuele tweede of derde wagen ook op de openbare weg aldaar te plaatsen.

Meteen besliste het College dezelfde maatregel toe te passen voor de bewoners van de straten in de kwartieren van Christus-Koning, Stubbekwartier en Lange Vesting, waar per 15 februari 2012 blauwe zone zal worden ingevoerd, zoals principieel beslist door de Gemeenteraad op 13 september, in het kader van de evaluatie 2011 van het mobiliteitsplan. De toestand in die straten is principieel dezelfde; ook daar is er voldoende parkeerplaats voor de auto’s van de bewoners van deze straten; het parkeerprobleem in die straten is het gevolg van het parkeergedrag van personen die daar hun wagen plaatsen omwille van de parkeerbeperkingen in de binnenstad waardoor het voor de bewoners moeilijk wordt nog een parkeerplaats voor hun eigen wagen te vinden.