Brugse binnenstad Varia

Infovergadering RUP Rustenburg

De dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge is momenteel bezig met de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rustenburg. Het plangebied van dit RUP bevindt zich tussen de Steenkaai, de spoorweg, Tempelhof en de Blankenbergse Steenweg. “Om de omwonenden zo goed mogelijk in te lichten organiseren we op dinsdag 8 mei om 20u in De Dijk een info- en inspraakvergadering. U bent van harte welkom.” aldus schepen Van Volcem

Bij de opmaak van dit RUP wordt nagedacht over volgende punten:

– kwalitatieve ontwikkeling van de zone langs de Steenkaai tot een waterfront
– de ontwikkelingsmogelijkheden van enkele binnengebieden: o.a. het gebied rond de Lidl (verhuis), de site van de borstelfabriek (behoud waardevolle gebouwen) en het binnengebied tussen Wijnenburgstraat en Kanunnik Duclostraat (parkeermogelijkheid)
– het verruimen van de toegelaten functies langs de steenwegen
– het actualiseren van verouderde en/of beperkende voorschriften

Vanaf maandag 23 april kan u de plannen reeds inkijken in de stedelijke communicatiedienst, Burg 11  van maandag tot vrijdag 8u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u.  Ook in het buurtcentrum De Dijk kan u van maandag tot vrijdag (10u tot 18u) de plannen inkijken.