Brugse binnenstad

Site Nationale Bank wordt woonproject Isola Bella

Op de site waar vroeger de Nationale bank stond, tussen de Scheepdalelaan, de Filips de Goedelaan en de Keizer Karelstraat, start binnenkort de bouw van het nieuwe woonproject Isola Bella. Na jarenlange leegstand krijgt het pand een nieuwe eigenaar en wordt een nieuw woonproject opgestart.

De Nationale Bank van België, die ondertussen gesloopt is, werd in 1987 gebouwd naar een ontwerp van arch. Arthur Degeyter,  na sloop van het kasteel Isola Bella.

Reeds in 2003 kwam de vraag naar boven om het pand te verkopen en te herbestemmen na het stopzetten van de bankactiviteit.  Het College beliste in 2004 dat het bestaande BPA (uit 2000) diende gewijzigd te worden om herbestemming of eventuele nieuwbouw op deze locatie mogelijk te maken.  De wijziging werd reeds in 2006 goedgekeurd.

Door het voeren van een beleid waarbij herbestemming en vervangende nieuwbouw een nieuwe impuls kunnen geven aan een site en er op deze manier nieuwe woningen kunnen gerealiseerd worden, zorgt de Stad Brugge er voor dat er geen bijkomende open ruimtes aangesneden dienen te worden voor het creëren van extra woongelegenheden.  Toch blijven er door dergelijke projecten nog voldoende mogelijkheden om nieuwe gezinnen te huisvesten.

In 2009 werd er reeds een sloopvergunning toegekend voor de gebouwen aan de projectontwikkelaar.

Het project situeert zich op een cruciale zichtlocatie in het stedelijk weefsel,  waarin het verknoopt moet worden met de historische context van de binnenstad en de aanpalende Ezelpoort en vestingengordel,  alsook met de wijk Christus Koning met zijn typische bebouwing van eengezinswoningen in neo-Brugse,  boulevard- en art-decostijlen en recentere meergezinswoningen van 3 en 4 bouwlagen.

Het project zal een eyecather vormen voor de vele mensen die de Brugse binnenstad langs het Noorden bereiken.  De nabijheid van tal van voorzieningen maar de rustige ligging maakt van deze buurt een gegeerde plaats om te wonen.

De site zelf is gekenmerkt door een belangrijke parkachtige aanleg, deze aanleg dateert nog van de vroegere kasteel Isola Bella.  Doel van het project was om ieder geval deze aanleg te bewaren en deze zelfs plaatselijk te versterken. Het was een voorwaarde in het BPA dat er een afstand behouden bleef van de straat waardoor het project een groene uitstraling kan krijgen.

Het woonproject, van de hand van het architectenbureau Berkein en van het Brugse architectenbureau APS, bestaat uit twee afzonderlijke volumes.  Het ene volume is gericht op de hoek van de Scheepsdalelaan en de Filips de Goedelaan omvat 21 appartementen.  Het tweede volume staat hier los van en vervolmaakt de gevelrij in de Filips de Goedelaan.  In dit volume worden 27 appartementen voorzien.

Tussen beide volumes komt een semipublieke wandelzone die de Filips de Goedelaan met de Keizer Karelstraat verbindt.  De volumes worden los geplaatst en sluiten niet aan op de omliggende bebouwing, op deze manier kan het project volledig op zichzelf staan.  Het project wordt mooi omvat door het aanwezige groen dat behouden blijft.

De nieuwe volumes bestaan uit twee bouwlagen en een dak, dit gabariet sluit aan bij de omgeving.  Ook wat betreft de materialisatie wordt er gekozen voor een rode handvormsteen die mooi aansluit bij de context van Christus Koning.  Accenten, zoals balkons en portieken, worden uitgevoerd in zichtbeton.

De dakvolumes en de dakdoorbrekingen zijn zo beperkt mogelijk gehouden, ook het aandeel uitkragende terrassen werd beperkt zonder aan de woonkwaliteit van de appartementen te tornen.  Het volume werd zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Bij het totale project van 48 appartementen werden inspanningen gedaan om de woonkwaliteit maximaal te maken.  Zo zijn alle woongelegenheden voorzien van een buitenruimte onder de vorm van een terras of tuin.  Er zijn ondergronds 71 parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners en eventuele omwonenden, bovengronds worden een aantal parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers.  Het volledige project wordt ook energiezuinig, er worden inspanningen gedaan om te voldoen aan de normen van E-peil 60.  Ook tussen de appartementen onderling worden maatregelen genomen om contactgeluid te vermijden en overige lawaaioverlast in te perken.

Er is een diffentiatie in grootte van appartement, een aantal is op de straat georienteerd, andere zijn meer naar het binnengebied gericht.  Ook in grootte verschillen de appartementen.  Er worden er 35 voorzien met twee slaapkamers, 12 met drie slaapkamers en één met 4 slaapkamers.

De architecten en de bouwheer Flanders Development Group hebben alles in het werk gesteld om wonen op deze locatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Huidig project schakelt zich zowel architecturaal als stedenbouwkundig in binnen de bestaande regelgeving en het bestaande stadslandschap, het project vormt een verrijking voor de omgeving en is een hedendaagse toevoeging aan het delicate en waardevolle patrimonium van Christus Koning.