Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Energiebeleid Vlaamse Regering faalt compleet

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) maakt een sombere analyse van het energiebeleid van de Vlaamse Regering. “De dure stroom, de trage ingrepen en de verkeerde keuzes in het beleid rond hernieuwbare energie zijn stuk voor stuk jammerlijke symptomen van het gebrek aan ambitie binnen de Vlaamse Regering. De consument betaalt de rekening.” verduidelijkt ze.  Zelf schuift Van Volcem een alternatief actieplan van 140 beleidsaanbevelingen naar voren.

“Het energiebeleid heeft een belangrijke impact op de prijzen van producten en dus de inflatie. De Vlaamse regering moet op vlak van Energiebeleid prioritaire actiepunten uitvoeren ten einde de welvaart van Vlaanderen te kunnen verzekeren.” vervolgt de politica.

Nu de distributienetbeheerders de factuur presenteren van de oversubsidiering van groene stroom afkomstig uit zonnepanelen is het duidelijk… een zeer duur verhaal maar verre van duurzaam.  “Minister Freya Van den Bossche heeft al langer weet van deze effecten. Toch bleef ze talmen en daar betaalt de consument nu de factuur voor.” verduidelijkt Van Volcem.

Een jaar geleden pleitte Mercedes Van Volcem nog in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement voor een onmiddellijke verlaging van de groenestroomcertificaten naar 250 en 175. “Hiermee wou ik de oversubsidiëring adequaat een halt toe roepen.  De aankoopprijs van zonnepanelen was immers tot een derde gedaald. Helaas neemt de Vlaamse Regering maar heel traag beslissingen…”

“In een wereld van toenemende mondialisering nemen heel wat landen verstandige initiatieven die leiden tot een groener bewustzijn en duurzame omgang met energie. De Vlaamse Regering moet oog hebben voor een geopolitieke economische en ecologisch-economische strategie.”

140 beleidsaanbevelingen

Van Volcem schuift maar liefst 140 prioritaire actiepunten naar voren voor het Vlaams energiebeleid.  In haar voorstel van resolutie pleit ze voor een complete strategie inzake hernieuwbare energie gekoppeld aan 140 actiepunten.

“Men moet de budgetten voor Onderzoek en Ontwikkeling in de energiesector substantieel verhogen. Als grote projecten bovendien overheidssteun krijgen, kan men eisen dat een deel van de gelden naar onderzoek gaat. Ik wil ook dat de Vlaamse Regering verder kijkt dan 2020. Een visie op energie tot 2030 en 2050 moet ook z’n vruchten afwerpen in de nabije toekomst.”
Een belangrijk deel van de voorstellen hebben betrekking op een internationale context.  Zo pleit Van Volcem voor een beter rol voor hernieuwbare energie bij de economische diplomatie alsook voor belangrijke samenwerkingsverbanden met onze buurlanden en tal van Aziatische landen. “We moeten leren uit de ervaringen van de landen die het goede voorbeeld geven. Een samenwerking kan ons ook economisch veel voordelen opleveren. De Vlaamse Regering denkt te weinig mondiaal.” verduidelijkt Van Volcem.

Voorts pleit Van Volcem voor een betere afbakening van specialisatiedomeinen. Dit betekent dat ook de budgetten voor Onderzoek en Ontwikkeling hierop afgestemd moeten zijn. “Zodat zowel ondernemers, academici en overheden duidelijk op één en dezelfde lijn zitten en elkaar vooruit stuwen.”
Van Volcem pleit ook voor een krachtiger beleid in zake windmolens. “De Vlaamse Regering moet vlottere besluitvorming mogelijk maken. Dit kan door een permis unique in te voeren: 1 totale vergunning (milieu en ruimtelijke ordening) voor het plaatsen van windmolens, net zoals in Wallonië. Ook als men de militaire veiligheidsbeperkingen versoepelt komen  mogelijkheden bij om windmolens te plaatsen.”

Vlaamse Chemische sector en Vlaamse Havens moeten belangrijke rol spelen

Naast de Bio-energie en de waterstofsector ziet Van Volcem vooral opportuniteiten voor de sterke Vlaamse Chemische sector. “Een duurzame biogebaseerde chemie zal in de toekomst steeds belangrijker worden. We moeten hiervoor oog hebben en tijdig op de kar springen in een internationale Europese context.”

Ook dient men de Vlaamse Havens nauwer te betrekken bij het uitbouwen van een Vlaamse strategie hernieuwbare Energie. “Voor de uitbouw van biomassacentrales zijn de havens zeer interessante locaties omdat de grondstoffen daar rechtstreeks toekomen. Havens zijn dus objectieve bondgenoten in een strategie hernieuwbare energie.” Besluit Van Volcem.

Voorstel van resolutie inzake geopolitieke strategie van hernieuwbare energie

 

Dit is een artikel van 5 april 2011. Maar nog steeds actueel, vandaar vandaag nog es op de blog gepost.