Beleid Beleid Brugse binnenstad

Stadsinbreidingsproject op voormalige site Die Keure goedgekeurd

“Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) leverde een stedenbouwkundige vergunning af voor een aanpassing van het stadsinbreidingsproject op de voormalige site Die Keure. Langs de Oude Gentweg en de Gentpoortvest komen woningen en appartementen. De industriezaal wordt verbouwd tot een ondernemerscentrum.  Ruimte en Erfgoed gaf een gunstig advies over de aangepaste plannen.” verduidelijkt Schepen Mercedes Van Volcem(Open Vld).

Drukkerij Die Keure nv is de aanvrager van het project. Het wordt ontwikkeld door ARC.on architecten uit Oudenaarde. De voormalige site van de drukkerij is gelegen tussen de Gentpoortvest en de Oude Gentweg. Het is de bedoeling om er een 26-tal woongelegenheden te realiseren. Er komt ook een nieuwe verbindingsweg.

De drukkerij Die Keure was tientallen jaren gevestigd op die site, maar kon daar niet verder uitbreiden. Enkele jaren geleden werd daarom beslist de activiteiten te verhuizen naar een nieuwe vestiging aan de Blauwe Toren. De site stond enkele jaren leeg, maar kreeg nu toch een nieuwe bestemming.

“De industriezaal van de drukkerij, de zogenaamde schaatsbaan, en de fabrieksschouw worden behouden. De zaal wordt omgevormd tot een ondernemerscentrum. Beginnende ondernemingen zullen zich daar tijdelijk kunnen vestigen”, zegt schepen van Urbanisatie, Mercedes Van Volcem (Open Vld).
“De panden Oude Gentweg 108 en 124 worden gesloopt en vervangen door twee nieuwbouwpoortwoningen. Aan de Gentpoortvest worden er twee hoekwoningen voorzien, aansluitend op de bestaande bebouwing. Op de site zelf worden er 22 nieuwe woongelegenheden voorzien na de sloop van het grootste gedeelte van de bedrijfsgebouwen.” aldus nog schepen Van Volcem.
“In de opgelegde aanpassingen vroeg Ruimte en Erfgoed dd maart 2010 onder andere om te zorgen voor een aangepaste kleurstelling van de voorgevel in relatie met het naastliggend monument. Bij woonblok B diende de noordelijke open gaanderij (achtergevel), op de 2° verdieping, afgesloten te worden met ondoorzichtige beglazing (genre glasprofielen).  De aangepaste plannen werden definitief goedgekeurd door Ruimte en Erfgoed op 9 december 2010. Vandaar dat het CBS vandaag een stedenbouwkundige vergunning kan afleveren.
Na de sloop van de gebouwen zullen de vrijkomende tuinmuren een passende afwerking moeten krijgen. Er werden ook voorwaarden gesteld met betrekking tot de constructiewijze van de ondergrondse parking en de behandeling van schadegevallen” vertelt schepen van Urbanisatie Mercedes Van Volcem. “Bovendien zullen aanpalenden een stukje tuin kunnen aankopen want de Stad heeft deze gronden aangekocht voor een bedrag van 170.382,31 euro. We proberen op die manier de leefbaarheid voor de omwonenden te verhogen.”

“Wij trachten steeds een goede afweging te maken inzake de bescherming van ons erfgoed, een goede ruimtelijke ordening en economische motieven. Ook bij dit project vonden we een zeer geslaagd evenwicht” besluit Van Volcem.