Archief | Beleid RSS feed for this section

Vlaamse bouwinspectie opnieuw almachtig

24 apr

Woensdag 23 april werd in het Vlaams Parlement het kader voor de omgevingsvergunning (de integratie van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning) goedgekeurd. Samen met de omgevingsvergunning wordt ook een volledig nieuw handhavingsbeleid uitgewerkt dat ook op de gewone stedenbouwkundige vergunningen van toepassing is. Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen waarschuwen voor een aantal perverse effecten van de nieuwe regels. Zo wordt de administratie almachtig. De Vlaamse bouwinspectie kan met de nieuwe regeling eenzijdig, zonder gerechtelijke uitspraak, sancties opleggen.  “Onaanvaardbaar” reageert Van Volcem.

(meer…)

Vlaamse Regering zoekt tijdelijke rechters (m/v)

13 dec

Gisteren hadden de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling over het jongste jaarverslag van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad kampt reeds sinds zijn eerste werkjaar 2009-2010 met grote achterstanden bij het behandelen van bouwberoepen. Uit het jaarverslag bij het derde werkjaar 2011-2012 blijkt dat nieuwe dossiers kunnen afgehandeld worden na 1 tot 1,5 jaar. “Open Vld is tevreden dat de Raad een methodiek heeft gevonden om bouwberoepen binnen een redelijker termijn af te handelen. Jammer genoeg is dit ten koste gegaan van de behandeling van de ‘oudere’ beroepsdossiers, nl. uit de periode 2009-2011. Open Vld vraagt dan ook dat minister Muyters alle zeilen bij zet om deze achterstand definitief weg te werken”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Focus op Klimaat

8 nov

Vlaanderen haalt haar klimaatdoelstellingen niet.   De steden moeten ook een klimaatplan opmaken.  25 % van de Vlamingen woont in de centrumsteden. De steden hebben dus een voortrekkersrol. Vlaanderen kan dit stimuleren via het stedenfonds, de stadsvernieuwingsprojecten en de stadscontracten. Groen zorgt voor leefbaarheid.  Groen zorgt ook voor opname van CO2.  De steden tellen ook het meeste gebouwen. Scholen zijn vandaag vaak slecht geïsoleerd. Waarom neemt het Vlaams Energiebedrijf geen acties om daarop in te zetten? Is er een gebrek aan daadkracht in Vlaamse Regering?  Urbanisatieplannen kan men ook klimaatbestendig maken, landbouwbeleid en havenbeleid.  Think out of the grey box, think Blue and Green.

Vergunningsprocedure voor strategische projecten (transport en energie) moet sneller

25 okt

Er is een probleem met de verschillende procedures die we vandaag kennen om versterkingen van hoogspanningslijnen in te tekenen in de ruimtelijke plannen, en om daar de nodige vergunningen voor te verkrijgen. In de commissie Ruimtelijke Ordening kwam op aangeven van Bart Martens de versnelde vergunningsprocedure op woensdag 24 oktober opnieuw ter sprake. Iets waar Mercedes Van Volcem al van bij aanvang op hamert bij minister Muyters… “Er is beterschap op komst” bevestigt Muyters.

(meer…)

Ministerieel besluit milieuvergunning Uplace Machelen

5 jun

Het ministerieel besluit d.d. 30 mei 2012 betreffende de milieuvergunning voor Uplace Machelen is bezorgd aan het parlement door het kabinet van minister Schauvliege.

Lees hier het besluit.

Surfclub in Zeebrugge moet blijven

9 mei

“De surfclub in Zeebrugge is een bruisende sportclub en place to be voor de jongeren. Het maakt van Zeebrugge nog een hippe Brugse plaats. De surfclub moet blijven.” stelt Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en Vlaams Parlementslid. “De ruimtelijke ordening moet er vooral zijn voor de mensen, niet alleen voor de vogels en het groen. De surfclub stoort niemand.  De wetgeving inzake ruimtelijke ordening is soms zeer onbillijk. Ze  wordt opgemaakt vanuit de adviezen van de ambtenarij. Dit is een lacune. Er is geen mogelijkheid voor nuance.  De strenge wetten zijn er voor het eigen gemak en de principes. Het vergt moed om af te wijken van een principe. Dit kan mits motivatie. Principes zijn voor je eigen gemak (rechtlijnig) maar de gevolgen zijn soms niet evenredig.”

(meer…)

Situering vergunde studentenhuisvesting 2007-2011

3 apr

Nieuw beleidsplan moet open ruimte versterken

19 mrt

Schepen Van Volcem heeft een beleidsplan laten opstellen waarin het stadsbestuur vastlegt hoe het met open ruimte in de binnenstad moet omspringen in de toekomst. Zo wil de stad waardevolle plekken laten beschermen en sites opkopen om er open ruimte van te maken. In het nieuwe beleidsplan laat de Stad onder meer in kaart brengen waar en hoeveel open ruimte er in de binnenstad is, en op welke plekken er op termijn bijkomende open ruimte zou kunnen gecreëerd worden.

(meer…)

Nieuwe beurshal op grond aan Waggelwater

14 mrt

De nieuwe beurshal voor Brugge zou best worden gebouwd op een stuk grond aan het Waggelwater, dichtbij de Expresweg en de spoorweg. Dat zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

(meer…)

Bedrijven investeren in Brugge en breiden uit

27 jan

“Fantastisch om vast te stellen dat bedrijven blijven investeren in Brugge en er uitbreiden”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. ” Dit is waar we naartoe willen, bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven behouden. We hebben ons steeds ingezet om zoveel mogelijk bedrijven naar Brugge te halen en om de bestaande bedrijven in Brugge te houden”, zegt Van Volcem.

(meer…)