Brugge Opinie Tussenkomsten

Kwaliteitsnormen bij sociale huisvesting te verschillend

“Er zijn aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van sociale huurwoningen. Bij sociale verhuurkantoren zijn andere normen van toepassing. Alle sociale huurwoningen zouden op lange termijn een conformiteitsattest of een gelijkaardig E-peil moeten hebben. Er moet ook een gemeenschappelijk kader komen voor kwaliteitscontrole.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“Steden en gemeenten spenderen een aanzienlijk budget aan sociale verhuurkantoren (SVK). Deze kunnen woningen huren op de private markt om door te verhuren aan sociale huurders. Toch staan daar niet dezelfde kwaliteitseis tegenover. Er wordt bijvoorbeeld niet in alle gevallen een conformiteitsattest of een gelijkaardig E-peil verwacht. De Sociale Verhuurkantoren beschikken bovendien meestal niet over de technische kennis om de woningen degelijk te keuren. Veeleer redeneren de meeste SVK’s vanuit welzijnsoogpunt.” verduidelijkt Van Volcem.

Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) bouwen hun sociale huurwoningen volgens de nieuwste en strengere normen. Sociale Verhuurkantoren huren een woning op de private huurmarkt en huren deze dan door. Deze woningen kunnen aanzienlijk verschillen in kwaliteit van de huurwoningen van de SHM’s. 

“Deze discrepantie is zowel voor de instellingen als voor de huurder nefast. Mensen die een woning huren bij SHM zijn vaker beter af aangezien zij bijvoorbeeld minder energiekosten hebben. Een uniforme kwaliteitseis zou veel soelaas kunnen bieden. Te grote verschillen creëren een gevoel van discriminatie. De minister moet werk maken van uniforme kwaliteitseisen.” besluit Van Volcem

Kader scheppen voor kwaliteitscontrole

“Steden en gemeenten moeten meer gaan samenwerken met de Vlaamse overheid voor de kwaliteitscontrole van woningen van SVK’s. Enkele steden leveren zeer goede inspanningen en kunnen als ‘best practice’ dienen voor anderen. Dergelijk samenwerkingskader tussen Vlaanderen, de steden en gemeenten en de sociale verhuurkantoren kan z’n vruchten afwerpen. Ik denk dan aan een gemeenschappelijk kader voor kwaliteitscontrole.” Besluit Vlaams Parlementslid Van Volcem.
Mercedes Van Volcem is Vlaams parlementslid en vast lid Commissie Woonbeleid, Stedelijk beleid en Energie en Schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Brugge