Dossiers

Masterplan Brugse Mobiliteit nodig

Mobiliteit vraagt een doortastende aanpak: milieuvriendelijk en vooruitstrevend maar ook winkel en woonvriendelijk. Mobiliteit is meer dan parkeerbeleid. Een masterplan voor onze stad dringt zicht op, stelt Open VLD

Heel wat knelpunten in de Brugse mobiliteit moeten worden aangepakt. Denken we aan de toegangswegen naar het station, de ring rond Brugge en de ontsluiting van de haven en de A11-autoweg. Open Vld Brugge pleit voor nieuwe bruggen die snel open en toe gaan en ondertunneling waar het kan.

Wegennet
“Er moet werk gemaakt worden van de verdere ontsluiting van de haven van Zeebrugge, de herinrichting van de Expresweg (N31) op 6 kruispunten. Ook het wegwerken van de overlast van de ring rond Brugge (R30) verdient de nodige aandacht, bijvoorbeeld op de Baron Ruzettelaan. Hier moet een bijkomende zuidelijke ontsluiting soelaas brengen.” verduidelijkt Van Volcem.

Openbaar vervoer
Met meer dan 4 miljoen bezoekers jaarlijks dient Brugge zijn imago als aangename, mobiele en milieubewuste stad te behouden. Een nieuwe lightrail tussen Loppem en Zeebrugge is een must. Alsook het verder uitbouwen van een sterk stedelijk openbaar vervoersnet met kleinere elektrische bussen in de binnenstad.

Fiets
De fiets is een hip vervoermiddel en ideaal voor wie hakjes draagt en de kasseien wil ontzien, maar ook ideaal om te gaan werken en naar school te gaan. Brugge is een fietsstad en dat moet zo blijven. Veiligheid voor de fietser staat voorop.

Parkeerbeleid
Een doeltreffend parkeerbeleid staat ten dienste van een aangename winkel- en woonstad. Ondergrondse parking moet de regel worden in de binnenstad. Mensen uit Kristus Koning, het Stubbekwartier en het Magdalenakwartier moeten over een bewonerskaart kunnen beschikken. Voor winkelstraten moet kortparkeren (1u) de regel zijn zodat er meer rotatie is.

Het station ontlasten
Trek de tunnel onder het zand door onder de Boeveriepoort naar een ondergrondse parking onder de Oesterparking. En maak de weg aan Ten Briele richting station terug open. Een zuidelijke ontsluiting is een must. De parking aan het station mag niet de parking zijn voor het shopping gebeuren. De parking die de binnenstad moet bedienen is beter gelegen aan Kinepolis en aan de Bloedput (Bevrijdingslaan).

Elektrische auto
Gratis parkeren voor de elektrische wagen. Brugge moet een milieuvriendelijke stad zijn.