Brugse binnenstad

Open ruimte en stadspark op Sint-Jansdomein

Het Sint-Jansdomein wordt heringericht. Hiervoor wordt een masterplan opgemaakt. Het plan omvat de Oostmeers, Zonnekenmeers, Reiarm, Mariastraat en Goezeputstraat. De stuurgroep van het masterplan fungeert onder leiding van Mercedes Van Volcem en Patrick Moenaert.

“We willen een passende en respectvolle bovengrondse heraanleg van het openbaar domein realiseren. Vrij van wagens en in overeenstemming met de vroegere historische realiteit. Er komt een een ondergrondse parkeergarage aan de kant Zonnekenmeers. De erfpachter wil bovendien van het Sint-Jan een volwaardig congrescentrum te maken.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

“De goedkeuring van het project zal afhankelijk zijn van de toekomstvisie voor het volledige domein en de gebouwen. Daarvoor is de opmaak van een masterplan noodzakelijk. Dit moet resulteren in een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling. “Bij de inrichting van het Sint-Jansdomein zal rekening gehouden worden met de culturele waarde van het domein, de beschermde gebouwen en de bijzondere aandacht die in de Unesco-aanbevelingen werd gevraagd. Een stadspark biedt een absolute meerwaarde voor de ganse omgeving.“ besluit Van Volcem.