Sint-Andries

In Lange Molenstraat worden kadastrale percelen verkaveld tot 19 kavels

In de Lange Molenstraat in Sint-Andries worden 19 kavels gerealiseerd.   Eén kavel is bestemd voor de bouw van 9 sociale woningen op de binnengrond tussen de Lange Molenstraat en de nieuwe Sint-Annadreef.

De ontsluiting wordt gerealiseerd tussen de woningen Lange Molenstraat 94 en 100 over een perceel met een breedte van 9.50m.

Het project kaderd binnen het volledige deel van het nog te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied dat via RUP Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge werd omgezet in woongebied.

Binnen het projectgebied wordt een centraal groengebied voorzien van 690m², waar doorheen een fiets- en wandelpad komt.

Per woning werd minstens 1 parkeerplaats en 1 fietsenstalling opgelegd. In de verkaveling wordt ook ruimte voorzien voor het parkeren op openbaar domein (12 parkeerplaatsen). De breedte van de doorgaande wegen laat lansparkeren toe, zonder kruisend verkeer te kinderen.

Deze nieuwe wijk met vermoedelijk woningen van  gelijkaardige omvang (2 of 3 slaapkamers) past zich in binnen een bestaande woonstructuur met behoorlijke vermening van woontypes, koleine en grotere eengezinswoningen, alleenstaande bebouwing tot aaneengesloten bebouwing. In de ruimere omgeving is sociale mix verzekerd.