Wonen

Sociale huisvestingsmaatschappij voorziet sloop en nieuwbouw in Stokveldewijk

Het schepencollege gaf een gunstig attest voor ontwikkeling van nieuwe sociale woningen in Stokveldepad.  Ontwikkelaar Vivendo wil 24 bestaande eenlaagse woningen  slopen en vervangen door nieuwbouw met 28 eengezinswoningen. Deze bevind zich tussen de Stokveldewijk, Kortebrugge en de dreef van het kasteel Park de Rode Poort naar de Heidelbergstraat.

14 woningen hebben een garage in de woning, er zijn 14 multifunctionele woningen en 28 afzonderlijke garages. De woningen hebben 1 à 2 bouwlagen.  Op de hoek van Stokveldepad en Kortebrugge wordt in aansluiting op de bestaande flatgebouwen een appartementsgebouw voorzien van 3 bouwlagen met 28 wooneenheden en ondergrondse garage. Om tegemoet te komen aan een nood in de buurt wordt ook een buurtwinkel met woongelegenheid voorzien.

Dit project gaat gepaard met inname en heraanleg van het openbaar domein. Het ontwerp is de verdere uitwerking van het winnend project in de architectuurwedstrijd voor deze locatie.

“In overleg met de bewoners en buurbewoners werd de aanvraag gefinaliseerd. Diverse diensten brachten hun advies uit”, aldus Schepen Van Volcem. “Het attest kan gunstig worden afgeleverd mits nog oplossen van enkele knelpunten en voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen worden voorzien voor het appartementsgebouw.” “Betaalbaar wonen daarvoor blijf ik voor ijveren”, zegt de Schepen van Ruimtelijke Ordeniing, “een afwijking op art. 15 ivm plaatsen van garagepoorten is hier aanvaardbaar dus hebben wij een gunstig advies gegeven voor het voorzien van garages in woningen met een gevelbreedte van 8.50m en dus minder dan 9m”.