Assebroek

Verkavelingsvergunning maakt bouwen mogelijk aan Weidestraat

Het college van Burgemeester en Schepenen vergunde een verkaveling een binnengebied nabij de kern van Assebroek. De gronden zijn gelegen tussen de Weidestraat en de Begoniastraat.

De directe omgeving wordt gekenmerkt door koppelwoningen en lange rijen gekoppelde woningen gebouwd in de jaren 1970 tot 1980. Het betreft hier een verkavelingsaanvraag voor 9 kavels voor halfopen en gesloten bebouwing langsheen een ontworpen openbare weg met woonerfkarakter.

“De kern van Assebroek heeft een hoog voorzieningsniveau qua winkels (bakker, slager, supermakrt, bank, ziekenfonds, apotheek, dokter, …) onderwijs (kinderopvang, kleuters, lagere school en humaniora) en ontspanningsmogelijkheden : sportcomplex Daverlo, Kinderboerderij… Er is een bushalte ter hoogte van de hoek Weidestraat – Leliestraat en ter hoogte van de hoek Weidestraat – Begoniastraat. Deze sector kan dus nieuwe bewoners geven wat ze nodig hebben”, zegt schepen Mercedes Van Volcem, zelf sinds kort Assebroeknaar.

Het terrein is momenteel bebouwd ter hoogte van de ontworpen wegenis. Het bevat een halfopen woning. Deze bebouwing wordt gesloopt. De verkaveling is opgevat als een woonerf bestaande uit 9 woningen. Dit betekent dat het geheel ingericht wordt in het teken van de zwakke weggebruiker en dat enkel bestemmingsverkeer mogelijk is. Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand zullen komen. Dat betekent dat het initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten geworden.

“Het bouwen van nieuwe, mooie en kwalitatieve woningen zal ik blijven steunen, mooie realisaties trekken mensen aan !” aldus Van Volcem.