Sint-Andries

Verkaveling tussen Lange Molenstraat en Sint-Annadreef

Er wordt een nieuwe verkaveling tussen de Lange Molenstraat en de Nieuwe Sint-Annadreef vergund.   De verkaveling voorziet 19 kavels, waarvan 1 kavel bestemd voor de bouw van 9 sociale woningen.  Een nieuwe stap naar betaalbare woningen in deelgemeente Sint-Andries, stelt schepen van huisvesting en ruimtelijke ordening MercedesVan Volcem


De woonuitbreidingsgebieden worden gefaseerd aangesneden, stelt schepen Van Volcem. De verkavelingen moeten 25 woningen per ha tellen en sociale mix moet in de woonuitbreidingsgebieden worden gerealiseerd.

Het eerste woonuitbreidingsgebied, Julien Saelens werd reeds aangesneden. Reeds 24 appartementen van 26 zijn reeds verkocht.  Alle appartementen liggen dicht bij de binnenstad en zijn zeer betaalbaar. De volgende fase zal weldra worden aangevat.

Het woonuitbreidingsgebied langs de Molenstraat zal nu ook verkaveld kunnen worden. Veel jonge mensen hebben graag een grondgebonden woning met tuin.

De nieuwe verkaveling zal worden gerealiseerd op de binnengrond tussen de Lange Molenstraat en de Nieuwe Sint-Annadreef.

Het project wordt gekaderd binnen het volledige deel van het nog te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied dat via RUP Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge werd omgezet in woongebied.

De ontsluiting wordt gerealiseerd tussen de woningen Lange Molenstraat 94 en 100 over een perceel met een breedte van 9.50m.

Het project heeft een woondichtheid van circa 27 woningen per ha. De te verkavelen gronden liggen op het grondgebied van Sint-Andries, ten zuidwesten van het centrum van Brugge en sluiten aan bij de woonomgeving van Sint-Andries, een van de naoorlogse stedelijke wijken.

De percelen maken deel uit van het vroegere woonuitbreidingsgebied Sint-Annadreef dat met het Gewestelijk RUP Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge wordt omgezet in woongebied.

Het volledige te ontwikkelen gebied wordt in het noorden begrensd door de percelen Lagebekeweg, in het oosten door de percelen aan de Lange Molenstraat, in het westen door de school ‘De Varens’ in de Nieuwe Sint-Annadreef. Ten oosten ligt het Olympiapark, ten westen een groot parkgebied.

Binnen het projectgebied wordt een centraal groengebied voorzien van 690m², waar doorheen een fiets- en wandelpad komt.