Brugge

Advies tot schorsing van auditeur kan het stadion dossier vertragen

Het negatieve advies van de auditeur van de Raad Van State tot schorsing van deelplan nr 24 kan leiden tot de schorsing van het deelplan als de Raad van State het advies volgt na de zitting op 16 september.   Indien het zo is, dan kan er geen bouwvergunning worden afgeleverd tot zolang er ten gronde geen uitspraak is. Mogelijks moet de minister wat huiswerk opnieuw doen. Hij kan zijn beslissing intrekken en een nieuwe beslissing nemen die beter gemotiveerd is en waarbij er duidelijkheid is omtrent mobiliteit, wateroverlast en nopens de milieu-effecten.  Aanvankelijk werden zestien locaties weerhouden.  Uiteindelijk werden de vijf beste geselecteerd : Jan Breydel, Spie, Blankenbergsesteenweg, Chartreuse en Oostkampse baan. Elke site heeft voor-en nadelen.  Chartreuse werd door de minister weerhouden maar juridisch zouden sommige zaken te zwak zijn geargumenteerd of afgewogen.  Samen een oplossing uitwerken is de boodschap.  Hindernissen overwinnen is de uitdaging van elk groot project.