Brugse binnenstad

Schoolgebouw in Nieuwe Gentweg (47) wordt wooncomplex met 16 appartementen.

Het schoolgebouw in de Nieuwe Gentweg krijgt een woonbestemming met een kwalitatieve binnenruimte en ondergrondse garages.   “Weer een leegstand gebouw dat een mooie bestemming krijgt”, zegt schepen Van Volcem fier. Het pand is gelegen in de Brugse binnenstad. De voorziene functie, nl meergezinswonning, is passend in de context van de straat.

Het bestaande volume wordt gesaneerd en verbouwd tot 16 appartementen met één bouwlaag ondergrondse parking. Er is in de gevel een poort voorzien waarlangs men toegang kan nemen tot het binnengebied. “Parkeren bij de woongelegenheid is belangrijk voor de levenskwaliteit van de inwoner”, stelt de schepen van huisvesting.

“Door de sanering van de volumes in het binnengebied wordt een mooie en grote groene binnenruimte gerealiseerd, onze inwoner woont graag aan groene en rond groene ruimte”. De openheid op het binnenplein maakt dat de appartementen ook een kwalitatief uitzicht hebben.

De bouwheer en de architect hebben grote inspanningen geleverd om het perceel kwalitatief te maken. Door ondergronds te parkeren maakt men het mogelijk om een grote open ruimte over te houden samen met de sanering van de dwarsvleugel op het binnengebied.

Het hoofdvolume aan de Nieuwe Gentweg, opgenomen in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed, wordt behouden en gerestaureerd. De dwarsvleugel wordt deels gebroken, men gaat van 3 bouwlagen met plat dak naar twee bouwlagen met benut hellend dak.

Tussen de dwarsvleugel en de perceelgrens worden de eenlaagse aanbouwen gesloopt zodat er meer ruimte vrijkomt, deze kan benut worden als tuintjes bij de woongelegenheden.

De terreinbezetting neemt af en door het maken van een groene open ruimte kunnen de volumes die behouden blijven op een volwaardige manier benut worden. De open ruimte is in verhouding tot de volumes.

De architectuur gaat uit van een speelsheid van volumes en open ruimtes. Bijna alle appartementen hebben een private buitenruimte, deze wordt met groen of via terugspringende volumes omgeven. Een groot deel van de appartementen hebben twee slaapkamers.