Sint-Kruis

Van Volcem voorziet ruimte voor sport in Sint-Kruis

“Ik draag voetbal in mijn hart en ben blij dat er vier voetbalterreinen bijkomen in de deelgemeente Sint-Kruis”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Brugge is de beste stad om te wonen omdat er ook veel woon-ondersteunende functies zijn, zoals sport en kinderopvang”, zegt de Schepen. “Sport voor de jeugd en in het algemeen, vind ik zeer belangrijk”.

“Vandaag heb ik een aangepast ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het sportpark Gulden Kamer voorgelegd aan het College” aldus Van Volcem.

“Het RUP zal de nodige bestemmingen voorzien met het oog op de verdere uitbouw van de Gulden Kamer als groen sportpark. Zo zal het o.m.juridisch mogelijk worden om een deel van de behoefte aan bijkomende voetbalvelden in Brugge op Gulden Kamer in te vullen. In het noorden van het sportpark wordt de realisatie van 4 bijkomende voetbalvelden gepland” vertelt de Schepen.

“Het aangepast ontwerp RUP is het resultaat van een adviesronde in de aanvangsfase van het RUP, eind 2010. Toen werd een voorontwerp voorgelegd aan de buurt in een wijkvergadering, alsook aan de bevoegde administraties en besturen. De suggesties en opmerkingen uit deze vergaderingen werden onderzocht en zo veel als mogelijk meegenomen.

Nu gaat het RUP voor voorlopige goedkeuring naar de eerstvolgende Gemeenteraad (oktober 2012), daarna volgt een openbaar onderzoek (december 2012 – januari 2013). Tijdens het 2 maand durende openbaar onderzoek krijgt de Bruggeling opnieuw inspraak in het dossier. Wie dat wenst kan het RUP gedurende deze periode inkijken en eventuele suggesties, opmerkingen of bezwaren formuleren.”

“De uiteindelijke goedkeuring van het RUP door de Bestendige Deputatie wordt voorzien tegen de zomer van 2013. Met de verdere uitbouw van het sportpark Gulden Kamer zal de Bruggeling er ruimte voor sport en ontspanning bij krijgen en da’s ons uiteindelijke doel,” zegt Van Volcem.