Brugge

Uitreiking Monumentenprijs Brugge

Vrijdag 6 juli om 18.30 uur vond de uitreiking plaats van de Monumentenprijs Brugge 2012 in de  Georges Rodenbachzaal, Hallen. Hier leest u de toespraak van schepen Van Volcem en de bekendmaking van de prijzen.

Dames en heren,

Dit jaar reikt de Stad Brugge voor de tweede maal een ‘Monumentenprijs Brugge’  uit. Met deze Monumentenprijs willen we onze bijzondere waardering tonen voor de grote bijdrage van particulieren aan de instandhouding en restauratie van ons bouwkundig erfgoed.

Onder meer door een subsidie Kunstige Herstelling en professionele bijstand ondersteunt de Stad Brugge mee de restauraties van particulieren. In de laatste zes jaar werden op die manier circa 150 restauraties tot een goed einde gebracht:

2007:                   379.815 euro gespreid over 20 Kunstige Herstellingen

2008:                   465.940 euro gespreid over 32 Kunstige Herstellingen

2009:                   336.472 euro gespreid over 25 Kunstige Herstellingen

2010:                   403.076 euro gespreid over 27 Kunstige Herstellingen

2011:                   349.214 euro gespreid over 26 Kunstige Herstellingen

2012:                   211.504 euro gespreid over 13 Kunstige Herstellingen

De cijfers voor het jaar 2012 zijn natuurlijk nog onvolledig. Ook dit jaar zal een resultaat opleveren dat vergelijkbaar is met de voorbije jaren. De afgelopen zes jaar investeerde de Stad Brugge 2.146.021 euro, gespreid over 143 Kunstige Herstellingen.

Daarnaast draagt de stad ook haar steentje mee in de restauratiepremies van de beschermde monumenten. Het betreft jaarlijks meerdere honderdduizenden euro’s. Vooral de grote restauratieprojecten vragen een belangrijke inspanning van de stad, denken we maar aan volgende realisaties:

-Prinsenhof 8, Hotel Kempinsky,

-de restauratie van de huizen Casselberg en de Zeven Torens (Grand Hotel Casselbergh – Hoogstraat 6/8)

-het Kasteel de Groene Poort (Dudzeelse Steenweg 460);

-de tweede fase van de campus van het Europacollege (Verversdijk-Boomgaardstraat), waarvoor de Stad meer dan 600.000 euro bijdraagt.

Vooral naar de afwerking van laatstgenoemde, het Europacollege, wordt reikhalzend uitgekeken.

Net als bij de vorige editie van de Monumentenprijs waren er opnieuw vijfentwintig kandidaten die hun erfgoedpand in de laatste vijf jaar restaureerden. Ze werden allen opgenomen in de tentoonstelling. We reiken vanavond zowel de prijs van het publiek als de prijs van de vakjury uit.

Opmerkelijk is de grote variatie onder de ingediende projecten. In eerste instantie vallen een aantal restauraties van beschermde monumenten op. Daarnaast zijn er tal van realisaties die via een subsidie Kunstige Herstelling mee ondersteund werden door de Stad Brugge. Enerzijds betreft het oudere panden uit de 16de, 17de of 18de eeuw, gekenmerkt door trapgevels, tuitgevels of lijstgevels. Anderzijds komt ook de 19de-eeuwse architectuur meer in beeld, onder meer met neogotische ontwerpen of zelfs bescheiden panden zoals vroegere arbeiderswoningen die zeker een stadslandschappelijke waarde hebben.

Een geval apart vormen de twee inzendingen van de VZW Brugge Mariastad, die de aandacht wenst te vestigen op de vele Mariabeeldjes in de binnenstad. Ook de randgemeenten zijn vertegenwoordigd met kandidaten uit Lissewege, Dudzele en de Baron Ruzettelaan.

Voor we overgaan tot de bekendmaking van de laureaten wil ik, in naam van het Stadsbestuur, alle kandidaten uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet om hun pand te restaureren en te onderhouden. Het grootste deel van de kandidaten zijn particulieren die bijzonder grote inspanningen leverden, niet in het minst financieel, om hun restauratieproject te realiseren. We zijn blij dat we via de subsidie Kunstige Herstelling deze initiatieven mee kunnen ondersteunen. Ik wil ook onderlijnen dat al deze realisaties maar mogelijk zijn dankzij de kennis en het vakmanschap van bekwame architecten en aannemers uit onze stad en regio.

Publieksprijs

De kandidaten voor de Monumentenprijs werden aan het publiek voorgesteld via twee identieke tentoonstellingen die vanaf juni liepen in de Communicatiedienst in het Brugse Vrije en de balie van de dienst Bouwvergunningen in Oostmeers. Tot en met 30 juni kon het publiek stemmen op zijn of haar favoriete project. De tentoonstelling in de Communicatiedienst loopt trouwens nog tot het einde van deze maand en zal vanaf maandag de winnaars in de kijker zetten.

Tot onze grote tevredenheid stellen we vast dat velen de moeite namen om de tentoonstelling te bezoeken en ruim 500 mensen er hun stem uitbrachten. Dit bewijst dat dit thema duidelijk leeft onder onze Bruggelingen.

Nagenoeg alle kandidaten konden rekenen op een zekere aanhang. Toch zijn er na telling van de stemmen drie projecten die met kop en schouders boven de andere uitstaken:

– op de derde plaats is geëindigd Predikherenstraat 31 van de familie Vanneste-Puttaert.

De eigenaars renoveerden deze woning tot eengezinswoning met gastenkamers. Hierbij werd bijzonder veel energie gestoken aan het herstel van de vlechtingen met ezelsrug van het 16de-eeuwse achterhuis.

Mogen we de eigenaars vragen naar voor te komen en een bloemetje in ontvangst te nemen. 

– de tweede plaats gaat naar het fraaie herenhuis in de Sint-Jorisstraat 6 van de familie Verbeke.

Dit unieke herenhuis en het achterhuis werden op een smaakvolle manier gerenoveerd. Het pand werd samen met de opmerkelijke interieurs zorgvuldig gerestaureerd en omgevormd tot een uitzonderlijk gastenverblijf.

Ook hier wensen we de eigenaars een bloemetje aan te bieden.

– tot slot de winnaar van de Monumentenprijs Brugge 2012 van het publiek, met een grote voorsprong en meer dan 30% van het aantal stemmen: Sint-Clarastraat 67 van de bvba Saro Brugge.

Deze voormalige congregatiezaal werd op het eind van de 19de eeuw gebouwd. Later deed het nog dienst als jeugdlokaal en parochiecentrum. Na enkele jaren leegstand werd het door de huidige eigenaars gekocht en herbestemd tot woning. Naast het restaureren van de gevels en het vervangen van het schrijnwerk ging de meeste energie uit naar het opnieuw bepleisteren van de zwaar aangetaste gewelven van de eerste verdieping. Uiteindelijk is de benedenverdieping herbestemd tot atelier met logeerkamer en is de verdieping omgebouwd tot een loft.

De eigenaars ontvangen een bloemetje en de cheque. We zouden graag ook de architect, dhr. Bart Lens van Lens°Ass Architecten, naar voor roepen. (cheque fnac voor architect).

Prijs vakjury

Onafhankelijk van de stemming van het publiek werd een vakjury samengesteld die de projecten beoordeelde op een aantal criteria: vakmanschap en kwaliteit, zowel op het vlak van uitvoering als architectuur; duurzaamheid; herbestemming; impact,…

De jury kwam na uitvoerige beraadslaging unaniem tot een top 4 die zich onderscheidden van de andere. Uit deze vier kwam één duidelijke winnaar naar voor. De jury wenst de overige drie een eervolle vermelding te geven.

Een eerste eervolle vermelding gaat naar:

’s-Gravenstraat 73

De jury looft de manier waarop de eigenaar deze arbeidswoning bijzonder respectvol restaureerde. In plaats van te kiezen voor een eenvoudige uitvoering, opteerde de eigenaar – gesteund door een subsidie Kunstige Herstelling – voor een totaalaanpak met oog voor detail.

Deze geslaagde restauratie van bescheiden erfgoed dient aanbeveling en kan als voorbeeld worden genomen bij de verdere herwaardering van de straat of soortgelijke panden.

Ook hier wensen we de eigenaar een bloemetje aan te bieden.

De twee volgende eervolle vermeldingen gaan naar twee beschermde monumenten.

Een tweede eervolle vermelding gaat naar:

Stationsstraat 18

Het stationnetje van Lissewege vormt een voorbeeld van de stationsarchitectuur van rond 1900. Ondanks de bescherming als monument in 2003 takelde het stationnetje snel af. Het waren uiteindelijk de huidige eigenaars die het tij wisten te keren. De jury looft de vakkundige restauratie van zowel het stationnetje als de lampisterie. Daarnaast betekent de herbestemming tot kunstgalerij een grote meerwaarde voor het dorp Lissewege.

Ook hier wensen we de eigenaar een bloemetje aan te bieden.

De derde eervolle vermelding van de jury gaat naar:

Philipstockstraat 45

Ondanks het beschermde statuut stond dit beeldbepalend barokke hoekpandje jarenlang te verkommeren. Het feit dat de huidige eigenaars het aandurfden het zwaar vervallen pand in eer te herstellen verdient op zich al alle lof. Een belangrijk element in de restauratie van de gevels was het aanvullen en bijwerken van de witstenen elementen en het herstellen van het metselwerk met typische, fijne voegen. De waardevolle interieurelementen werden waar mogelijk behouden en geïntegreerd in een eigentijds interieur met opvallende, passende trap en hedendaagse wandbekleding. Dankzij de herbestemming tot restaurant is het pand bovendien toegankelijk voor een breder publiek.

Ook hier wensen we de eigenaar een bloemetje aan te bieden.

Tot slot de winnaar van de prijs van de vakjury van de Monumentenprijs Brugge 2012:

Sint-Jorisstraat 6

De jury prijst de enorme inspanningen die de eigenaars geleverd hebben bij het tot stand komen van deze geslaagde restauratie. Ondanks bestemmingsmogelijkheden met een hoog economisch gewin kozen deze eigenaars voor wonen met gastenkamers, een bestemming die het dichtst aanleunt bij de oorspronkelijke functie van dit 18de-eeuws herenhuis. De Stad Brugge heeft de restauratie van de voorgevel gesteund via een subsidie Kunstige Herstelling. Het schrijnwerk op de benedenverdieping werd hierbij geheel bewaard en voorzien van binnenramen. De ramen op de verdiepingen werden vernieuwd naar oorspronkelijk model. De rest van de restauratie van de waardevolle interieurelementen en het achterhuis werden volledig door de eigenaars gedragen. Lovenswaardig is het maximale respect waarmee de interieurs hersteld werden.

De eigenaars ontvangen een bloemetje en de cheque. We zouden graag ook de architect, Mevrouw Nathalie Verdonck, naar voor roepen (cheque fnac voor architect).