Brugge 2012 Sint-Michiels

Ruimte voor bijkomende jobs

In de loop van 2014 wordt gestart met de bouw van een headquarterszone op de Kinepolis-site langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels. Studiebureau Jonckheere maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op. “We moeten Brugge op de kaart zetten als economische speler”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

Tot nader orde mag er op de site Chartreuse niet gebouwd worden. De bouw van 75.000 vierkante meter kantoren én het nieuwe voetbalstadion werd door de Raad van State immers geschorst en bevoegd Vlaams minister Muyters wil geen verdere of nieuwe stappen ondernemen zolang er geen definitief arrest werd uitgesproken. Het stadsbestuur blijft niet bij de pakken zitten en maakt zelf een plan op om Brugge ruimte te geven voor bedrijvigheid en kennis. Op de grote resterende vrije ruimte van de Kinepolis-site in Sint-Michiels zal er een headquarterszone gecreëerd worden. “Het is uiterst belangrijk dat we ruimte zoeken voor bijkomende jobs in onze stad”, aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes VanVolcem. “De Kinepolis-site is perfect ontsloten via de N31 (Expresweg) en bereikbaar via d nieuwe rotonde. Het is niet langer toelaatbaar dat de huidige ruimte, met enkel het cinemacomplex, verder onbenut gelaten wordt. Onze stadsbestuur wil de behoefte aan werk in eigen stad daadkrachtig aanpakken”, stelt Van Volcem. “Er moet vooral ingespeeld worden op de golf vandecentralisatie van Brussel naar de provinciehoofdsteden”, voegt de Brugse schepen eraan toe. “Brugge moet een werelderfgoed zijn met een toekomst. Er moet een veelbetekenend antwoord komen om de toenemende stadsvlucht en de vergrijzing van de bevolking tegen te gaan. In onze stad werken ongeveer 71.000 mensen, waarvan 30.000 in de quartiaire sector. Er zijn 9.500 ambtenaren actief, 7.000 leerkrachten en 12.000 mensen in de gezondheidssector. We moeten daar in tijden vaneconomische crisis fier op zijn, want deze mensen zijn zeker van hun job. Er moet evenwel aandacht zijn voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Ter plaatse trappelen, kan vérstrekkende gevolgen hebben en dat moet hoe dan ook vermeden worden.”

Plannen

Deze plannen zijn zo concreet dat het Brugse schepencollege na openbare aanbesteding de opdracht gunde aan Studiebureau Jonckheere om de concrete stedenbouwkundige voorwaarden op te maken van het ruimtelijk uitvoeringsplan. “Over ten laatste anderhalf jaar moet het RUP goedgekeurd zijn en dan kan een bouwaanvraag worden ingediend”, klinkt Mercedes Van Volcem zeer enthousiast. “Als we op de Kinepolis-site een landmark creëren, zetten we Brugge op de kaart als economische speler. Deze landmark en de economische site met ondergrondse parkeergelegenheden, alsook een park&ride-zone, geldt tevens als symbool voor de 7.000 afstuderende studenten in onze stad. Brugge is de beste stad om in te wonen, maar moet ook een economische sprong maken. Brugge moet naast een kwalitatieve cultuurstad ook een kennisstad worden. Er worden 20.000 tot 30.000 vierkante meter kantorenzone voorzien en hopen banken, hoofdkwartieren, dienstverlenende bedrijven en creatieve longen aan te trekken op deze unieke A-locatie. We zullen tevens randvoorwaarden inschrijven om tot een architecturale parel te komen.”

Bron: Het Laatste Nieuws