Sint-Michiels

Brugge Sint-Michiels

Asbest mag weer naar het recyclagepark vanaf 14 juli

Sinds het uitbreken van de coronacrisis was de inzameling van asbesthoudende producten op de recyclageparken niet meer mogelijk omdat er onvoldoende FFP3-mondmaskers ter beschikking waren voor de medewerkers van de recyclageparken. “Nu het verbod op de vrije verkoop van mondmaskers opgegeven is, kunnen we onze voorraad opnieuw aanleggen. Hierdoor kunnen we vanaf 14 juli weer asbest aanvaarden, maar voorlopig enkel op het recyclagepark van Sint-Michiels”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Bij de heropening van de recyclageparken begin april mochten alle afvalstromen terug aangeleverd worden behalve asbest. Het verbod op de vrije verkoop van FFP3-maskers liep af op 23 juni en de Vlaamse Overheid heeft toestemming gegeven aan steden en gemeenten om terug asbesthoudende producten (gebonden asbest) te ontvangen in de recyclageparken. “Als stadsbestuur hebben wij sinds deze week het nodige materiaal verzameld om voor een beperkte periode van 50 werkdagen terug asbest in te zamelen op één locatie. Dat zal gebeuren in het recyclagepark van Sint-Michiels vanaf 14 juli”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. Dit betekent dat men tot eind september aldaar asbestproducten in ontvangst kan nemen.

Safety First

Stad Brugge blijft zich inzetten om asbestinzameling op een zo veilige mogelijke manier te organiseren voor zowel de bezoeker als de werknemer van de Stad. “Ons personeel krijgt dagelijks nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking om de asbestbag op een veilige manier te openen/sluiten en om de omgeving rond de container te vegen. Voortaan gebeurt dit ook met beschermende wegwerpoverals en zonder bezoekers in de omgeving”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. Het aantal controlemetingen ter plaatse zal verder opgetrokken worden tot vier keer per jaar in de parken van Sint-Pieters en Sint-Michiels en twee keer per jaar in het recyclagepark van Zeebrugge.  www.brugge.be/asbest en https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Assebroek Brugse binnenstad Dudzele - Lissewege Kristus Koning Sint-Andries Sint-Jozef - Koolkerke Sint-Kruis Sint-Michiels Sint-Pieters Zeebrugge

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Sint-Michiels

Schetsontwerp RUP Koning Albert I-laan goedgekeurd

In zitting van 23 december 2011 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het gemeentelijk RUP Koning Albert I–laan en omgeving Sint-Michiels te laten opmaken. Op 14 december 2012 werd een eerste schetsontwerp goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De opdracht betreft het opmaken van een ontwikkelingsvisie voor de Koning Albert I-laan en dit rekening houdend met de naastliggende BPA’s  en passend in de omliggende stadsstructuur. De omgeving van de aanvraag behoort tot het bestaande woonweefsel van Sint-Michiels. Ze vormt de westelijke woonlob van Stad Brugge.

(meer…)

Sint-Michiels

Verdere uitwerking achterkant station

Deze morgen heeft schepen Van Volcem een nota voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepen in verband met de herinrichting van de stationsomgeving kant Sint-Michiels. “Het ontwerp is het resultaat van een globale consensus tussen de diverse partijen en is het gevolg van uitgebreid overleg met alle betrokken diensten”, aldus de Schepen.

(meer…)

Brugge 2012 Sint-Michiels

Ruimte voor bijkomende jobs

In de loop van 2014 wordt gestart met de bouw van een headquarterszone op de Kinepolis-site langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels. Studiebureau Jonckheere maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op. “We moeten Brugge op de kaart zetten als economische speler”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Sint-Michiels

Infovergadering RUP Leiselehoek Sint-Michiels

Een toekomstplan voor Sint-Michiels wordt opgemaakt en de krijtlijnen worden uitgezet.  Momenteel werd een ontwerp  ‘RUP Leiselehoek’ gemaakt.   De omwonenden worden nu uitgenodigd om de plannen te bespreken en te verbeteren. De infovergadering heeft plaats op maandag 23 april 2012 om 20.00 uur in de Stedelijke Basisschool Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33 te 8200 Brugge.

(meer…)