Zeebrugge

Start onthardingswerken in Park Knapen

onthardingswerken park knapen mercedes van volcem schepen

BRUGGE – De eerste werken zijn vandaag aangevat om van het Kustpark Knapen een groene, waardevolle ontmoetingsplaats te maken. Het ontharden van 22.850 m² en de sloop van verschillende gebouwen staat op de planning. Deze werken zullen 8 weken in beslag nemen. Daarna leggen we het definitieve ontwerp voor aan het stadsbestuur, zo kan de effectieve parkaanleg in het voorjaar van 2024 starten.

Het kustpark Knapen is door de stad aangekocht om de inwoners van Zeebrugge een nieuw park te geven waar rust, groen en recreatie samengaan. In 2021 is 3,3 hectare van dit park reeds opengesteld voor bezoekers. Het domein werd in september van 2022 opgewaardeerd met een mini-pitch, een schenking door Club Brugge Foundation. Vandaag, op 3 mei, startte de aannemer met de sloop- en onthardingswerken op het park.

Subsidiëring

Het volledige budget voor dit park bedraagt 8 miljoen euro. Hiervan bedroeg de aankoop van het gebied reeds 1.681.400 euro. De totale aanleg van het park is geraamd op zo’n 3.300.000 euro. De renovatie van vijf bunkers, twee luifels en de officierswoning bedraagt 2.400.000 euro. De opbraak van de verharding en sloop van een aantal gebouwen bedraagt 290.000 euro. Via het project Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex ontvingen we van de Vlaamse Regering 500.000 euro aan subsidies. De regering steunt hier projecten mee die gefocust zijn op het zuinig omgaan met water, waterinfiltratie en het bovenstrooms houden van water.

Ontharding

De voorbije jaren zetten we in Brugge verschillende stappen om minder verharding en meer groen te realiseren. Als Schepen van Openbaar Domein is het mijn ambitie om meer groen in Zeebrugge te brengen. Zo maken we Zeebrugge tot een deelgemeente waar de inwoners graag wonen en waar bezoekers graag langskomen. Met dit nieuwe kustpark Knapen van 8 hectare groot realiseren we deze ambitie. De sloop- en onthardingswerken in het park starten op, hierbij zullen we in totaal 22.850 m² ontharden. Dit is een enorme realisatie!

Parkaanleg

Na de onthardingswerken, start de effectieve parkaanleg begin 2024 op. Het park krijgt een opwaardering van wat het nu aan de omgeving biedt. We leggen verschillende wandelpaden en een fietspad aan. Een multifunctionele open ruimte in grindgazon, hondenloopweide en een gemaaid grasplein van 10.000m² hebben we in het voorontwerp voorzien. We plannen de aanplant van 200 extra bomen, het deel van de site dat reeds ingevuld was met waardevol grasland zullen we behouden. Niet enkel groen, maar ook de blauwe dooradering is belangrijk in dit park. We plannen de aanleg van een natuurlijke gracht langs de volledige lengte van het domein. Deze zal dienst doen als waterbuffering. We voorzien ook een wadi als buffer voor het regenwater dat afkomstig is van de twee luifels en het inkomgebouw, deze zullen we behouden. De wadi wordt tevens ingericht als speelnatuur. Op het definitieve ontwerpplan zullen we ook verschillende picknickbanken en banken voorzien.

De inwoners en bezoekers van Zeebrugge zullen kunnen genieten van een mooi nieuw, groen park voor jong en oud. Iedere deelgemeente telt !

VOOR EN NA

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.