Zeebrugge

Zeebrugge

Start onthardingswerken in Park Knapen

onthardingswerken park knapen mercedes van volcem schepen

BRUGGE – De eerste werken zijn vandaag aangevat om van het Kustpark Knapen een groene, waardevolle ontmoetingsplaats te maken. Het ontharden van 22.850 m² en de sloop van verschillende gebouwen staat op de planning. Deze werken zullen 8 weken in beslag nemen. Daarna leggen we het definitieve ontwerp voor aan het stadsbestuur, zo kan de effectieve parkaanleg in het voorjaar van 2024 starten.

Het kustpark Knapen is door de stad aangekocht om de inwoners van Zeebrugge een nieuw park te geven waar rust, groen en recreatie samengaan. In 2021 is 3,3 hectare van dit park reeds opengesteld voor bezoekers. Het domein werd in september van 2022 opgewaardeerd met een mini-pitch, een schenking door Club Brugge Foundation. Vandaag, op 3 mei, startte de aannemer met de sloop- en onthardingswerken op het park.

Subsidiëring

Het volledige budget voor dit park bedraagt 8 miljoen euro. Hiervan bedroeg de aankoop van het gebied reeds 1.681.400 euro. De totale aanleg van het park is geraamd op zo’n 3.300.000 euro. De renovatie van vijf bunkers, twee luifels en de officierswoning bedraagt 2.400.000 euro. De opbraak van de verharding en sloop van een aantal gebouwen bedraagt 290.000 euro. Via het project Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex ontvingen we van de Vlaamse Regering 500.000 euro aan subsidies. De regering steunt hier projecten mee die gefocust zijn op het zuinig omgaan met water, waterinfiltratie en het bovenstrooms houden van water.

Ontharding

De voorbije jaren zetten we in Brugge verschillende stappen om minder verharding en meer groen te realiseren. Als Schepen van Openbaar Domein is het mijn ambitie om meer groen in Zeebrugge te brengen. Zo maken we Zeebrugge tot een deelgemeente waar de inwoners graag wonen en waar bezoekers graag langskomen. Met dit nieuwe kustpark Knapen van 8 hectare groot realiseren we deze ambitie. De sloop- en onthardingswerken in het park starten op, hierbij zullen we in totaal 22.850 m² ontharden. Dit is een enorme realisatie!

Parkaanleg

Na de onthardingswerken, start de effectieve parkaanleg begin 2024 op. Het park krijgt een opwaardering van wat het nu aan de omgeving biedt. We leggen verschillende wandelpaden en een fietspad aan. Een multifunctionele open ruimte in grindgazon, hondenloopweide en een gemaaid grasplein van 10.000m² hebben we in het voorontwerp voorzien. We plannen de aanplant van 200 extra bomen, het deel van de site dat reeds ingevuld was met waardevol grasland zullen we behouden. Niet enkel groen, maar ook de blauwe dooradering is belangrijk in dit park. We plannen de aanleg van een natuurlijke gracht langs de volledige lengte van het domein. Deze zal dienst doen als waterbuffering. We voorzien ook een wadi als buffer voor het regenwater dat afkomstig is van de twee luifels en het inkomgebouw, deze zullen we behouden. De wadi wordt tevens ingericht als speelnatuur. Op het definitieve ontwerpplan zullen we ook verschillende picknickbanken en banken voorzien.

De inwoners en bezoekers van Zeebrugge zullen kunnen genieten van een mooi nieuw, groen park voor jong en oud. Iedere deelgemeente telt !

VOOR EN NA

Brugge Zeebrugge

Het strand van Zeebrugge is klaar voor de zomer !

strand Zeebrugge klaar voor de zomer

BRUGGE – In Zeebrugge zijn de voorbereidingen volop bezig om het strand klaar te maken voor het zomerseizoen. De vele bezoekers, die jaarlijks naar het strand komen, kunnen genieten van strandcabines, picknicktafels, de educatieve strandcabine van het Natuurcentrum en kleurrijke zitbanken en bloembakken.

486 strandcabines

De 450 zandschermen op het strand hebben we verwijderd en zandvrij gemaakt. We plaatsen deze terug rond de strandcabinezone om op die manier de strandcabines tegen het opwaaiende zand te beschermen. Het strand is reeds effen gelegd, zodat de strandcabines op een effen ondergrond geplaatst kunnen worden. Vanaf 1 april kon men strandcabines opbouwen.

Leer meer over de zee in de educatieve strandcabine

Ook dit jaar is de educatieve strandcabine van het Natuurcentrum te vinden in Zeebrugge. Deze cabine is gelegen langs het vlonderpad en geeft meer informatie over de zeebiotoop op een speelse manier. De duinexoten zijn dit jaar één van de belangrijkste onderwerpen in de strandcabine. Meer info over hoe deze te vinden, te herkennen en te melden is allemaal te vinden in de strandcabine.

Speeltoestellen

De spelende jeugd zal tijdens een nieuw strandseizoen opnieuw kunnen genieten van de speeltoestellen. Het speelplein in Zeebrugge is echt een schot in de roos. Sinds 2021 blijft dit het hele jaar staan, in de herfst of de winter kan je hier ook ravotten.

Een proper strand

Samen met de medewerkers van openbaar domein doe ik er alles aan om het strand proper te houden. Tijdens het strandseizoen wordt het strand dagelijks opgeruimd. Er zijn ook 30 sorteerafvalmanden en drie zwerfvuilafvalbakken.

Gezellige picknickplekjes

Ook dit jaar kunnen bezoekers en inwoners rekenen op gezellige plaatsen om te picknicken. Op het strand en aan de zeedijk plaatsten we 40 picknickbanken. Het is er gezellig vertoeven voor degenen die van de zon willen genieten met een hapje of drankje.

Kleurijke zitbanken en bloembakken fleuren het strand op

Nieuw dit jaar zijn 34 bloembakken die hetzelfde kleur kregen als de zitbanken, die we vorig jaar plaatsten. Deze zijn namelijk in wit , rood en blauw. Momenteel krijgen de zitbanken een nieuw laagje verf. Samen met de bloembakken zullen ze de dijk opfleuren.

Zeebrugge

Zeedijk Zeebrugge krijgt extra bewakingscamera’s

De lokale politie Brugge investeert samen met andere partners in de beveiliging van Zeebrugge. Na eerdere installatie van ANPR camera’s zullen nu 4 CCTV camera’s worden geplaatst. “Met deze inspanningen verhogen we de veilig- en leefbaarheid van Zeebrugge”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem ( Open Vld).

Voordelen

Door de investering kan er vanaf nu een zicht worden gehouden op de algemene drukte op de Zeedijk in Zeebrugge. Dit zowel tijdens de nacht als overdag. Bewegingen van mensen die een poging wagen om via het strand en de zeedijk de haveninfrastructuur in te klimmen zullen vanaf nu ook streng gemonitord worden.

De camera’s bieden ook sturing aan de oriëntering van de politiediensten op het terrein. Zo kunnen zij op het juiste moment en op de juiste plaats tussenbeide komen.

corona Zeebrugge Zeebrugge

Strand van Zeebrugge wordt klaargemaakt voor de zomer

Stad Brugge is op het strand van Zeebrugge gestart om het nodige te doen om het strand klaar te maken voor het plaatsen van de strandcabines aanstaande vrijdag. Het is de eerste stap om het strand terug zomerklaar te maken. Door de coronacrisis gebeurt dit wat later dan andere jaren het geval is.

Burgemeester Dirk De fauw: “Vorige week werd op het coronacrisisoverleg beslist dat vanaf vrijdag 29 mei de strandcabines in Zeebrugge geplaatst mogen worden. Om dit mogelijk te maken dient het strand eerst geëffend te worden. We doen dit in samenwerking met een private aannemer.” Schepen Mercedes Van Volcem: “Onze diensten sluiten aan met de eigen ploeg om de palen te plaatsen ter aanduiding van de zones. Zo zetten we alles in het werk om het strand klaar te leggen zodat mensen op vrijdag 29 mei 2020 kunnen starten met het plaatsen van de strandcabines.”

Het strand van Zeebrugge was eigenlijk in maart al klaar voor de zomerperiode. Omwille van de lange inactieve coronaperiode en het vele losse zand door de aanhoudende droogte was er opnieuw wat heuvellandschap ontstaan. “Dat effenen we nu terug zodat onder andere de strandcabines geplaatst kunnen worden. Ook het sportstrand wordt door onze diensten in gereedheid gebracht. Het is mooi om te zien hoe verschillende diensten de voorbije dagen de handen uit de mouwen steken om de concessie van de strandzone zo goed als mogelijk tegen vrijdag in orde te krijgen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

De diensten van Openbaar Domein bakenen momenteel de zones af in het bijzijn van Burgemeester De Fauw en schepen Van Volcem.

Afbakenen van strandzones

Er werden paaltjes geplaatst die de zones van de strandcabines aanduiden. Dit moet de mensen helpen om vlot de cabines te kunnen opzetten. De zeedijk werd zandvrij gemaakt en de groenzones kregen een onderhoudsbeurt (scheren van hagen in de strandwijk, maaien van gazons). Ten slotte starten de stadsdiensten met het aanplanten van zomerbebloeming in de bloembakken op de zeedijk.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Door de crisis verlopen deze voorbereidende werkzaamheden anders dan de voorbije jaren, maar het geeft ons nu al hoop dat de mensen straks opnieuw van ons uitgestrekte strand kunnen genieten. De cabines kunnen vanaf vrijdag geplaatst worden, maar de eigenaars moeten nog even geduld uitoefenen vooraleer ze er ten volle gebruik van kunnen maken. We wachten hiervoor nog op de goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad.”

Kortom het is alle hens aan dek momenteel. Onze mensen zijn zeer gemotiveerd en geven iedere dag het beste van zichzelf om dit alles op korte termijn uit te voeren. Dit uiteraard met respect voor alle corona maatregelen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem
Brugge Zeebrugge Zeebrugge

Sluisdeur van 2.500 ton losgekoppeld in haven Zeebrugge voor renovatie

In de haven van Zeebrugge wordt maandag een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld en overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. De renovatie kadert binnen de structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis die sinds 2010 aan de gang zijn. De werken lopen ondanks de coronacrisis op schema en de sluisdeur zou in september 2021 worden teruggeplaatst.

De sluisdeur van de Pierre Vandammesluis wordt verplaatst voor een renovatie.

In de haven van Zeebrugge is maandag een grote operatie aan de gang. Een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis wordt er losgekoppeld voor renovatie. De deur weegt 2.500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld. De werken nemen naar schatting 19 uur in beslag. Daardoor is het scheepvaartverkeer door de sluis gestremd van 3.30 uur tot 15.30 uur.

Er is tijdens de operatie geen wegverkeer mogelijk over bruggen 1 en 2 van het bovenhoofd. Alle doorgaand verkeer gaat via de zeewaartse bruggen. Eerst zal een groot aantal ton oesters en slib worden verwijderd. Daarna zal de aannemer meerdere mechanische onderdelen vervangen en nieuwe technieken installeren. Daarnaast zullen er meerdere aanpassingen aan de staalstructuur gebeuren. De deur wordt daarna opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie. Na de renovatiewerken wordt de sluisdeur in 2021 opnieuw teruggevaren en in de deurkamer geplaatst.

Bezoek minister Lydia Peeters

Tijdens de renovatie van deze sluisdeur kan de Vandammesluis blijven functioneren met de drie andere sluisdeuren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bracht maandag een bezoek aan de operatie. “Ik ben tevreden dat de werken aan de Vandammesluis in volle coronacrisis zijn blijven doorlopen, met respect voor de momenteel zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. Ik ben de aannemer en alle betrokken partners daarvoor zeer dankbaar”, aldus Peeters. Vlaanderen investeert in totaal 120 miljoen euro voor de renovatie.

Brugge Zeebrugge Zeebrugge

Subsidies voor een propere strandwijk in Zeebrugge

Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de VVSG, geeft een bedrag van 30.000 euro aan Stad Brugge voor een project rond openbare netheid in Zeebrugge.

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg). 

Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt actoren in de strijd tegen zwerfvuil. Stad Brugge sluit zich hier graag bij aan en kan vanaf april rekenen op financiële steun voor een project rond openbare netheid in Zeebrugge.

“We ondernemen al heel wat acties maar de problematiek rond zwerfvuil in de strandwijk van Zeebrugge blijft aanhouden. Met deze financiële ondersteuning van Mooimakers kunnen we met de hulp van een extern studiebureau vanaf april het zwerfvuilprobleem in kaart brengen en vervolgens concrete stappen ondernemen om dit vervelend probleem op te lossen. Dergelijke investeringen lonen: een leefbaardere omgeving zorgt voor gelukkigere inwoners en tevreden bezoekers.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem

Communicatie en participatie gaan in dit project hand in hand. “Het doet ons plezier dat we hiervoor financiële steun krijgen”, aldus schepen Van Volcem. “We gaan in dialoog met iedereen die in Zeebrugge werkt of woont en met wie de badstad bezoekt.” Op die manier zal de sluikstortproblematiek in kaart gebracht worden. Dit zal ons in staat stellen om het probleem grondig aan te pakken en zal een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van deze wijk. Dit kan eventueel als voorbeeld dienen voor andere wijken in Brugge. Binnenkort volgt meer informatie over deze werkwijze in Zeebrugge.

Voor meer info over de Vlaamse actie “Mooimakers”, bezoek: https://mooimakers.be/

P.S. Volgens de maatregelen die de overheid heeft opgelegd n.a.v. het coronavirus, vallen particuliere zwerfvuilacties niet onder essentiële verplaatsingen.

Assebroek Brugse binnenstad Dudzele - Lissewege Kristus Koning Sint-Andries Sint-Jozef - Koolkerke Sint-Kruis Sint-Michiels Sint-Pieters Zeebrugge

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Nieuws Varia Zeebrugge

Open Vld wil veiligere toegang tot Zwankendamme

Zwankendamme Open VldOpen Vld Brugge wil dat de verkeerssituatie rond Zwankendamme veiliger wordt. Volgens de partij kan de verkeerssituatie een stuk beter voor het in- en uitrijden van de deelgemeente. “Zowel het inrijden in Wulfsberge richting het polderdorp als het oprijden op de N31 is ronduit gevaarlijk”, zegt buurtbewoner en bestuurslid Matthias Bil.

Daarom pleit Open Vld voor twee aanpassingen. Enerzijds een rijstrook voor afslaand verkeer richting Zwankendamme, zodat je niet langer op de drukke expresweg zelf moet remmen. Anderzijds de aanleg van een voorsorteerstrook om het dorp uit te rijden. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem en gemeenteraadslid Jasper Pillen gaan alvast op Vlaams en Brugs niveau de voorstellen indienen.

Sint-Jozef - Koolkerke Sint-Pieters Zeebrugge

Stadsprojecten in Noorden van onze stad

Maandag was er een informatievergadering in Koolkerke in het Fort van Beieren omtrent de stadsprojecten en projecten in het Noorden van onze stad. Het Noorden van Bruggge behelst 57 procent van de oppervlakte en 22,1 procent van de inwoners.  Wonen in het Noorden van Brugge kent weinig groen maar wel nog veel open ruimte en landbouwgebied. Positief is dat de stad het Ooievaarsbos en het Duivekeetbos heeft aangekocht alsook de Sint-Pietersplas. Binnenkort gebeurt ook de aanleg van de spoorwegbedding naar groenwandelpad.

(meer…)