Brugge

Eerste steenlegging Babo

Op de site van 1.3 ha voorzien we vandaag twee bedrijfsverzamelgebouwen met 14 units.  De ruimte  is schaars en dus zetten we maximaal in op herbestemmingen en het maximaliseren van bestaande ruimte. Brugge kende een investeringsgolf : De Maecker en Van Haecke bouwden  loodsen, Kolen Tomar verbouwt de oude gebouwen van Uco en bouwde ook nieuwe hogere loodsen, het Dakcentrum opent weldra zijn nieuwe deuren in september, voeders Huys investeerde in nieuwe gebouwen, Exellent zette als trendsgazel een nieuw bedrijf neer in onze stad.

Drukkerij Jabobs zette een nieuw gebouw op Ten Briele, de bouwvergunning is afgeleverd voor DM&S op de site van Bombardier,  carosserie Slabbinck breide uit,  Aluvan optimaliseerde haar ruimte op Sint-Pieters, de site van Biervliet wordt straks herbestemd tot een Facq (groothandel badkamers), Dominique Persoone opent een chocoladefabriek in Brugge, …. Daar de raad van state de bestemming tot bedrijventerreinen heeft geschorst op Blankenbergse steenweg (80 ha) en Spie (26 ha) hebben we ook een planningsinitiatief genomen om de site Kinepolis om te vormen tot een zone voor hoogopgeleiden waar bedrijven terecht kunnen.

De bouwvergunning werd ingediend op 8 maart 2001 en afgeleverd op 17 maart 2011.   Een vlotte aflevering van de vergunning is essentieel om welvaart te realiseren, stelt Van Volcem Mercedes, schepen van ruimtelijke ordening en Vlaams Parlementslid.